Exposition

Zö Kramers 1978-1983 (2023)

Olof Halldin

About this exposition

en
Zö Kramers was an orchestra in a mix of punk, reggae, ska, marching music, blues, pop, rock but not jazz. Participating in various roles: Calle Ottestam / bass, vocals, lyrics, music Per Sommarström / guitar, vocals, lyrics, music Martin Fälthammar / drums, text Olof Halldin guitar, keyboard, music, voice, percussion, mixing Mikael Södersten / keyboard, vocals, lyrics, music in addition Peter Söderblom / synth Persa Jacobson / text Katte Salomon / song Joakim Pirinen has drawn and written texts For individual bets - click on "Vilka Vem När Var Hur Vad". History: Zö Kramer's original composition was Calle Ottestam, Per Sommarström, Olle Halldin, Martin Fälthammar and initially Peter Söderblom. Added after about a year did Mikael Södersten. First on drums was Jolly Bod but was soon replaced by Martin. Katte Salomon also sang on the recordings from 1983. Music and lyrics were written by the band members but lyrics were also written by Joakim Pirinen and Persa Jacobson. The band's first name was "Arne & his anabolic steroids". The name "Zö Kramers" comes from Kramer-Pollnow's hyperkinetic syndrome - (dance disease) a psychotic condition characteristic of the band's dance-inspired style. Between 1978-1983, about forty songs were written. About twenty concerts were mostly held on Lidingö. The band's biggest "hit" was Tyska marionetter (German puppets). Live recordings have been available since the beginning and about 25 concerts were performed, but more studio mixes were made in four rounds where the first was done in 1979. Recording was done with a four-channel TEAC tape recorder and TEAC mixer table. Sound improvements were made in 2002 at the same time as digitization and in 2020 before the launch of this website.

sv
Zö Kramers var en orkester i en blandning av punk, reggae, ska, marschmusik, blues, pop, rock men inte jazz. Medverkande i olika roller: Calle Ottestam / bas, sång, text, musik Per Sommarström / gitarr, sång, text, musik Martin Fälthammar / trummor, text Olof Halldin gitarr, klaviatur, musik, röst, slagverk, mixning Mikael Södersten / klaviatur, sång, text, musik dessutom Peter Söderblom / synt Persa Jacobson / text Katte Salomon / sång Joakim Pirinen har tecknat och skrivit texter För individuella insatser - klicka på "Vilka Vem När Var Hur Vad". Historik: Zö Kramers originalsättning var Calle Ottestam, Per Sommarström, Olle Halldin, Martin Fälthammar och till en början Peter Söderblom. Tillkom efter ca ett år gjorde Mikael Södersten. Först på trummor var Jolly Bod men ersattes snart av Martin. På inspelningarna från 1983 sjöng dessutom Katte Salomon. Musik och text skrevs av bandmedlemmarna men texter skrevs även av Joakim Pirinen och Persa Jacobson. Bandets första namn var "Arne & his anabola steroider". Namnet "Zö Kramers" kommer från Kramer-Pollnows hyperkinetiska syndrom - (danssjuka) ett psykotiskt tillstånd kännetecknande för bandets dansinspirerande stil. Mellan 1978-1983 skrevs ett fyrtiotal låtar. Ett tjugotal konserter hölls mestadels på Lidingö. Bandets största "hit" var Tyska marionetter. Liveinspelningar finns sedan begynnelsen och ca 25 konserter genomfördes men mer studiomässiga mixningar gjorde i fyra omgångar där den första gjordes 1979. Inspelning gjordes med en fyrkanalig TEAC rullbandspelare samt TEAC mixerbord. Ljudförbättringar gjordes 2002 samtidigt som digitalisering samt 2020 inför lanseringen av denna webbsida.
typeresearch exposition
keywordsPunkrock, Reggae, Ska, New Wave, Arne och hans anabola steroider, Carl Ottestam, Per Sommarström, Olof Halldin, Martin Fälthammar, Mikael Södersten, Punk, Musik, Joakim Pirinen, Zö Kramers, The Kramers, Lidingö
date29/11/2020
published05/04/2023
last modified05/04/2023
statuspublished
share statuspublic
affiliationZö Kramers
copyrightOlof Halldin
licenseAll rights reserved
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1067723/1183719
doihttps://doi.org/10.22501/rc.1067723
published inResearch Catalogue


Simple Media

id name copyright license
1067733 Track03 Olof Halldin All rights reserved
1068713 Omslag Olof Halldin All rights reserved
1068715 Omslag2 Olof Halldin All rights reserved
1068727 Omslag3 Olof Halldin, Joakim Pirinen All rights reserved
1068741 Omslag4 Joakim Pirinen All rights reserved
1068758 Dekal2 (2) Joakim Pirinen All rights reserved
1068771 Dekal1 (2) Joakim Pirinen All rights reserved
1068775 Namnlöst-5 Olof Halldin All rights reserved
1070215 Dekal1 Joakim Pirinen All rights reserved
1070217 Dekal2 Joakim Pirinen All rights reserved
1070219 Namnlöst-0 Joakim Pirinen All rights reserved
1070221 Namnlöst-01 Joakim Pirinen All rights reserved
1070223 Namnlöst-02 Joakim Pirinen All rights reserved
1070226 Namnlöst-02 Joakim Pirinen All rights reserved
1070228 Namnlöst-03 Joakim Pirinen All rights reserved
1070229 Namnlöst-04 Joakim Pirinen All rights reserved
1070230 Namnlöst-05 Joakim Pirinen All rights reserved
1070231 Namnlöst-06 Joakim Pirinen All rights reserved
1070232 Namnlöst-06 Joakim Pirinen All rights reserved
1070233 Namnlöst-07 Joakim Pirinen All rights reserved
1070235 Namnlöst-08 Joakim Pirinen All rights reserved
1070236 Namnlöst-09 Joakim Pirinen All rights reserved
1070243 Omslag Olof Halldin All rights reserved
1070244 Omslag2 Olof Halldin All rights reserved
1070245 Omslag3 Olof Halldin All rights reserved
1070265 Namnlöst-04b Joakim Pirinen All rights reserved
1070314 OMSLAG Olof Halldin All rights reserved
1082478 bild1 oh All rights reserved
1082480 bild2 oh All rights reserved
1082485 bild3 oh All rights reserved
1082487 bild4 oh All rights reserved
1082492 bild5 oh All rights reserved
1082493 bild6 oh All rights reserved
1086787 Klar Olof Halldin All rights reserved
1086789 Klar2 Olof Halldin All rights reserved
1086791 Klar3 Olof Halldin All rights reserved
1086792 Klar4 Olof Halldin All rights reserved
1086793 Klar5 Olof Halldin All rights reserved
1086794 Klar6 Olof Halldin All rights reserved
1087733 Omslag5 Olof Halldin All rights reserved
1087736 Omslag5 Olof Halldin All rights reserved
1087741 nyast Olof Halldin All rights reserved
1100367 Ture Terrorist Zö Kramerz All rights reserved
1100569 Ture2 Zö Kramerz All rights reserved
1100772 Hej kom och hjälp Zö Kramerz All rights reserved
1100922 Fakta Olof Halldin All rights reserved
1100926 Fakta Olof Halldin All rights reserved
1100971 Faktazk Olof Halldin All rights reserved
1102101 Tyska2 Zö Kramers All rights reserved
1102150 Ätterblära4 Zö Kramerz All rights reserved
1102151 Lyckkorus3 Zö Kramerz All rights reserved
1102155 Chicka3 Zö Kramerz All rights reserved
1102158 Tankar3 Zö Kramerz All rights reserved
1102161 Livet passerar3 Zö Kramerz All rights reserved
1102163 Integritet3 Zö Kramerz All rights reserved
1102194 Kvinnor2 Zö Kramerz All rights reserved
1102198 Dumma2 Zö Kramerz All rights reserved
1102200 Asken2 Zö Kramerz All rights reserved
1102202 Om varann3 Zö Kramerz All rights reserved
1102207 Bara du kunde älska3 Zö Kramerz All rights reserved
1102212 Dyningar3 Zö Kramerz All rights reserved
1102214 Ett välmenat råd2 Zö Kramerz All rights reserved
1102218 Vinna ett liv1 Zö Kramerz All rights reserved
1102306 Det gångna-01 Zö Kramerz All rights reserved
1102311 Sakta-01 Zö Kramerz All rights reserved
1102316 Tycka live1 Zö Kramerz All rights reserved
1102420 Som vore det Deg Zö Kramerz All rights reserved
1102443 Tidens melodi Zö Kramerz All rights reserved
1102451 Är du jag Zö Kramerz All rights reserved
1102454 Ögon blå Zö Kramerz All rights reserved
1102573 Friktion Zö Kramerz All rights reserved
1102576 Thinner Zö Kramerz All rights reserved
1103337 Kvinnor lång Zö Kramerz All rights reserved
1103457 Tango Zö Kramerz All rights reserved
1103461 Fri lejd Zö Kramerz All rights reserved
1103464 Deg vers2 Zö Kramerz All rights reserved
1103471 Elak Zö Kramerz/Reed All rights reserved
1103475 Samma sak-01 Zö Kramerz All rights reserved
1103479 Död! Zö Kramerz All rights reserved
1104917 Vill inte-01 Zö Kramerz All rights reserved
1105577 Faktazk-klar Olof Halldin All rights reserved
1105595 Hej kom och hjälp1 Zö Kramerz All rights reserved
1105596 Hey come och hjälp mig Zö Kramerz All rights reserved
1105598 Låtarlive ny Olof Halldin All rights reserved
1105599 Omslag5b Olof Halldin All rights reserved
1106521 Deg vers4 Zö Kramerz All rights reserved
1106755 Text1 Pirinen All rights reserved
1106759 Text2 Ottestam All rights reserved
1106760 Text3 Södersten All rights reserved
1106775 Text4 Ottestam All rights reserved
1106776 Text5 Pirinen/Sommarström All rights reserved
1106779 Text6 Södersten All rights reserved
1106780 Text7 Persa All rights reserved
1106781 Text8 Sommarström All rights reserved
1106808 Text9 Fälthammar All rights reserved
1106809 Text10 Pirinen All rights reserved
1106810 Text11 Pirinen All rights reserved
1106995 Text7 Sommarström All rights reserved
1106996 Text1 Pirinen All rights reserved
1107003 Text12 Pirinen All rights reserved
1107005 Text8 Sommarström All rights reserved
1107011 Text10 Fälthammar All rights reserved
1107019 Deg vers3 Olof Halldin All rights reserved
1107025 Annons2 Olof Halldin All rights reserved
1107028 Annons2b Olof Halldin All rights reserved
1107566 Åtterlive2 Zö Kramerz All rights reserved
1107621 Namnlöst-0 Pirinen All rights reserved
1107627 affisch Pirinen All rights reserved
1107684 Text10 Fälthammar All rights reserved
1108707 Text10 Fälthammar All rights reserved
1108766 Text10 Fälthammar All rights reserved
1108771 Text10 Fälthammar All rights reserved
1117741 Martin3 Fälthammar All rights reserved
1117753 Pilen Olof Halldin All rights reserved
1123008 Micke zö kkramers All rights reserved
1126559 NYast zö kramers All rights reserved
1126568 NYast2 zö kramers All rights reserved
1126570 NYast4 zö kramers All rights reserved
1126572 NYast4 zö kramers All rights reserved
1126585 NYast6 zö kramers All rights reserved
1126589 Faktazk-klar2 Olof Halldin All rights reserved
1126748 Låtarlive ny2 Olof Halldin All rights reserved
1126750 Faktazk-klar2 Olof Halldin All rights reserved
1156091 NYast6 Olof Halldin All rights reserved
1158933 Senaste Olof Halldin All rights reserved
1158934 Senaste2 Olof Halldin All rights reserved
1158935 Olle3b Olof Halldin All rights reserved
1158936 Olle3b Olof Halldin All rights reserved
1158938 Senaste Olof Halldin All rights reserved
1160921 Paris Trisse All rights reserved
1160922 Paris Trisse All rights reserved
1160926 Zö Kramers om jag inte minns fel Per Sommarström All rights reserved
1160930 Paris2 Trisse All rights reserved
1160933 Paris2 Trisse All rights reserved
1161155 Minnesruna oh All rights reserved
1161161 Minnesruna oh All rights reserved
1161169 Minnesruna oh All rights reserved
1165575 Vinna Jacobson All rights reserved
1165611 Välmenat Sommarström All rights reserved
1165615 Dyningar Pirinen All rights reserved
1165620 Bara du Jacobson All rights reserved
1165623 Om varann Sommarström All rights reserved
1165626 Asken Sommarström All rights reserved
1165630 Dumma text OH_PS Södersten All rights reserved
1165632 Kvinnor text OH2 Södersten All rights reserved
1165636 Ture Pirinen All rights reserved
1165639 Integritet Ottestam All rights reserved
1165643 Livet passerar Ottestam All rights reserved
1165645 Tankar Sommarström All rights reserved
1165647 Chicka Öh Öh text OH_PS.docx80 Södersten All rights reserved
1165654 Lyckorus Sommarström All rights reserved
1165656 Ätter Ottestam All rights reserved
1165658 Tyska Pirinen All rights reserved
1165666 Text2 Pirinen All rights reserved
1165670 Text3 Pirinen All rights reserved
1165680 Tyska Pirinen All rights reserved
1166555 Vore det deg Pirinen All rights reserved
1166558 Sakta Pirinen All rights reserved
1167794 Klar4 oh All rights reserved
1167795 Senaste3 oh All rights reserved
1167805 Senaste3 oh All rights reserved
1168809 Presentation.au oh All rights reserved
1169083 Presentation OH All rights reserved
1170771 Ord5 Södersten All rights reserved
1170784 Reaktor reggae Sommatström All rights reserved
1170792 Rune ZöK All rights reserved
1170815 Besser3 ZöK All rights reserved
1175649 Giftskåpet Olof Halldin All rights reserved
1175650 Giftskåpet2 Olof Halldin All rights reserved
1175653 Giftskåpet2 Olof Halldin All rights reserved
1175659 Giftskåpet2 Olof Halldin All rights reserved
1175663 Text5 Olof Halldin All rights reserved
1176902 Zö Kramers om jag inte minns fel Per Sommarström All rights reserved
1176994 Pilen Olof Halldin All rights reserved
1176999 Micke Olof Halldin All rights reserved
1177015 Pils Olof Halldin All rights reserved
1177023 text ooooo All rights reserved
1177039 Giftskåpet2 Olof Halldin All rights reserved
1177044 Pils Olof Halldin All rights reserved
1177045 Pils Olof Halldin All rights reserved
1177059 Rune Olof Halldin All rights reserved
1177349 Öppet giftskåp oh All rights reserved
1177523 Öppet giftskåp2 oh All rights reserved
1177534 Reaktor Reggae oh All rights reserved
1177535 Reaktor Reggae oh All rights reserved
1177544 lura oh All rights reserved
1177545 luren oh All rights reserved
1178111 NYast4 Olof Halldin All rights reserved
1178113 NY 4 Olof Halldin All rights reserved
1178132 Reaktor reggae2 Sommatström All rights reserved
1178138 Reaktor reggae2 Sommatström All rights reserved
1178141 Besser4 Zö Kramerz All rights reserved
1178149 Dallas Zö Kramerz All rights reserved
1178155 Ord5 Södersten All rights reserved
1178163 text ooooo All rights reserved
1179809 Zö Kramers om jag inte minns fel Per Sommarström All rights reserved
1180251 Singel Olof Halldin All rights reserved
1180254 Singel kopiera Olof Halldin All rights reserved
1180270 Singel kopiera Olof Halldin All rights reserved
1182772 NYaste7 Olof Halldin All rights reserved
1182800 NY4b Olof Halldin All rights reserved
1183604 NYast5 Olof Halldin All rights reserved
1183607 Olle3c Olof Halldin All rights reserved
1183608 NYast7 Olof Halldin All rights reserved
1183624 NYast4 Olof Halldin All rights reserved
1183645 NYast4 Olof Halldin All rights reserved
1183652 Ny 8 Olof Halldin All rights reserved
1183722 ZöK3 Södersten All rights reserved
1184692 Gift oh All rights reserved
1184702 Gift oh All rights reserved
1186727 collage1 Olof Halldin All rights reserved
1186728 Collage2 Olof Halldin All rights reserved
1186729 Collage3 Olof Halldin All rights reserved
1186730 Collage4 Olof Halldin All rights reserved
1186761 Collage4 Olof Halldin All rights reserved
1186764 Collage2 Olof Halldin All rights reserved
1186767 collage0 Olof Halldin All rights reserved
1186770 collage0 Olof Halldin All rights reserved
1186775 Collage3 Olof Halldin All rights reserved
1186776 Collage3 Olof Halldin All rights reserved
1187249 dwkal Pirinen All rights reserved
1187309 Snutt Pirinen All rights reserved
1187320 Snutt2 Fälthammar All rights reserved
1187328 jocketut Sommarström All rights reserved
1187343 Zö Kramers om jag inte minns fel Sommarström All rights reserved
1187517 Zö Kramers om jag inte minns fel senaste Sommarström All rights reserved
1189034 Collage Södersten All rights reserved
1189035 Collage2 Södersten All rights reserved
1189036 Collage3 Södersten All rights reserved
1191295 NYast4 Olof Halldin All rights reserved
1191297 Collage4 Olof Halldin All rights reserved
1191304 Perry Olof Halldin All rights reserved
1191313 Sockerjocke Olof Halldin All rights reserved
1191316 Collage6 Olof Halldin All rights reserved
1191321 Collage4 Olof Halldin All rights reserved
1191598 Originaaltext1 Ottestam All rights reserved
1191601 Originaaltext1 Ottestam All rights reserved
1191604 Originaaltext2 zö kramers All rights reserved
1191607 Ibanez Sommarström All rights reserved
1191611 Originaaltext1 Ottestam All rights reserved
1191615 Originaaltext2 Zö Kramers All rights reserved
1191655 Originaaltext1 Ottestam All rights reserved
1191657 Originaaltext2 Zö Kramers All rights reserved
1191661 Originaaltext1 Ottestam All rights reserved
1191666 Originaaltext2 Zö Kramers All rights reserved
1193055 Text5 Pirinen/Sommarström All rights reserved
1193056 Text7 Pirinen All rights reserved
1193059 Text12 Pirinen All rights reserved
1193066 Text7 Sommarström All rights reserved
1193071 Text8 Pirinen/Sommarström All rights reserved
1193076 Text9 Sommarström All rights reserved
1193080 Text9 Sommarström All rights reserved
1193328 fec135377b307d3729205867b97e89bf oh All rights reserved
1193344 Levin4 oh All rights reserved
1196136 1 Fakta Låtfakta (studio) Arial_PS+MS OH All rights reserved
1196147 1 Fakta Låtfakta (studio) Arial_PS+MS+OH OH All rights reserved
1196166 2 Låtfakta (live) Arial_PS+MS+OH OH All rights reserved
1196216 Historik OH All rights reserved
1196893 Collage2 Olof Halldin All rights reserved
1196894 NYast5 Olof Halldin All rights reserved
1197206 Musikverket GDPR3b H264 20br Södersten All rights reserved
1197208 Musikverket Södersten All rights reserved
1197211 Bovägen Södersten All rights reserved
1197214 Musikverket Södersten All rights reserved
1197220 Musikverket Södersten All rights reserved
1197651 Collage micke Södersten CC BY-NC-ND
1197885 1 Fakta Låtfakta (studio) Arial_PS+MS+OH OH All rights reserved
1199391 Bovägen Södersten All rights reserved
1199443 Play Olof Halldin All rights reserved
1199455 Play Olof Halldin All rights reserved
1199457 Play Olof Halldin All rights reserved
1199517 Zö Kramers om jag inte minns fel Sommarström All rights reserved
1201121 Alla har en hund Sommatström All rights reserved
1201125 Järn Sommatström All rights reserved
1201127 Miri-Muck i kabinettet Sommatström All rights reserved
1201130 Mytoman Sommatström All rights reserved
1201134 Samla mod Sommatström All rights reserved
1201138 Tumble weed Sommatström All rights reserved
1201158 Miri-Muck i kabinettet Sommatström All rights reserved
1201160 Mytoman Sommatström All rights reserved
1201162 Tumble weed Sommatström All rights reserved
1201170 Backdoor man Doors All rights reserved
1201175 Summertime blues Cochran All rights reserved
1201180 Manish Boy Dixon All rights reserved
1201183 Cocain Clapton All rights reserved
1201210 Emoji oh All rights reserved
1201213 Emoji o All rights reserved
1201216 Emoji oh All rights reserved
1202135 ___- -- All rights reserved
1202138 Green onions ---- All rights reserved
1202143 I need somebody Iggy Pop All rights reserved
1202155 Alla har en hund Sommatström All rights reserved
1202159 Miri-Muck Sommatström All rights reserved
1219656 Rosen Arne Quick All rights reserved
1219659 Cadillac Vince Taylor All rights reserved
1224988 Chicka orig3 Södersten All rights reserved
1224990 Tyska orig3 Pirinen Sommarström All rights reserved
1225737 Olle2 Olof Halldin All rights reserved
1225739 Nalen Olof Halldin All rights reserved
1225772 Nalen Olof Halldin All rights reserved
1226255 Chicka orig4 Södersten All rights reserved
1226257 Tyska orig4 Pirinen Sommarström All rights reserved
1299451 001.2 - copy Olof Halldin All rights reserved
1299453 002.1 - copy Olof Halldin All rights reserved
1299455 003.2 - copy Olof Halldin All rights reserved
1299457 004.1 - copy Olof Halldin All rights reserved
1299459 005.1 - copy Olof Halldin All rights reserved
1299473 Fever - copy Cooley/Davenport All rights reserved
1299475 0012 - copy Olof Halldin All rights reserved
1299532 001.3 Olof Halldin All rights reserved
1302468 001.5 Olof Halldin All rights reserved
1302544 Katjazz17 Olof Halldin All rights reserved
1303164 006Samba8 Olof Halldin All rights reserved
1311531 Integritet 1080_Edit CC Södersten All rights reserved
1311534 Integritet 1080_Edit CC Södersten All rights reserved
1339771 Akropolis9 Olof Halldin All rights reserved
1339782 Låt söker text Olof Halldin All rights reserved
1361329 006Samba8 Olof Halldin All rights reserved
1362907 000Samba10 Olof Halldin All rights reserved
1362911 008Askan7 Olof Halldin All rights reserved
1362914 009Stockholmny17 Olof Halldin All rights reserved
1362916 010Planeten15 Olof Halldin All rights reserved
1362918 Katjazz32 Olof Halldin All rights reserved
1382557 010Planeten16 Olof Halldin All rights reserved
1440982 Låt söker text5 Olof Halldin All rights reserved
1484909 LIVET Olof Halldin All rights reserved
1484913 STOCKHOLMS TÅRAR Olof Halldin All rights reserved
1484915 PLANETEN Olof Halldin All rights reserved
1484917 AKROPOLIS Olof Halldin All rights reserved
1484920 GUDARENA SKA VETA Olof Halldin All rights reserved
1484922 KATTJAZZ Olof Halldin All rights reserved
1484933 Näckens polska/Är du jag? Zö Kramers All rights reserved
1494133 AKROPOLIS Olof Halldin All rights reserved
1494135 GUDARENA SKA VETA Olof Halldin All rights reserved
1494166 AKROPOLIS Olof Halldin All rights reserved
1494168 GUDARENA SKA VETA Olof Halldin All rights reserved
1517725 Kulan 82-01 Olof Halldin All rights reserved
1517964 Kulan 82 Olof Halldin All rights reserved
1517966 Kulan 81 1 och 4 Olof Halldin All rights reserved
1518237 Ture 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518241 Chicka 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518246 Integritet 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518249 Tyska 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518252 Kvinnor 4_4 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518254 Tankar 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518258 Friktiom 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518261 Dumma 81 Bo Zö Kramerz All rights reserved
1518265 Caddilac 80 kth Zö Kramerz All rights reserved
1518268 Rosen 80 kth Zö Kramerz All rights reserved
1520529 Rut 66 cole All rights reserved
1520553 Jag älskar mig Zö Kramerz All rights reserved
1632150 tramssemikort Olof Halldin All rights reserved
1638789 tramskort-03 Olof Halldin All rights reserved
1654642 tramskortastsenaste2 Olof Halldin All rights reserved
1697570 trams18 Olof Halldin All rights reserved
1698697 Kvinnor text Mikael Södersten All rights reserved
1699135 1 Fakta Låtfakta senaste Olof Halldin All rights reserved
1701513 zöktröja2 Olof Halldin All rights reserved
1702157 Chicka orig7 brusred Södersten All rights reserved
1703769 2 Låtfakta (live) senaste Olof Halldin All rights reserved
1705089 Olle Olof Halldin All rights reserved
1705090 Olle Olof Halldin All rights reserved
1705091 olle Olof Halldin All rights reserved
1705092 Olle Olof Halldin All rights reserved
1705093 Olle Olof Halldin All rights reserved
1705094 olle Olof Halldin All rights reserved
1709135 1 Låtfakta Melodier Som Bedåra MS_PS_OH Olof Halldin All rights reserved
1947910 Boogie6 Olof Halldin All rights reserved
1947912 Funk18 Olof Halldin All rights reserved
1947914 Vagglåt1 Olof Halldin All rights reserved

Comments are only available for registered users.