Exposition

Økt interesse for kreativitet åpner for nye designerroller- men skaper også behov for rolleavklaringer (2020)

Bente Irminger
no media files associated
open exposition

About this exposition

De siste årene har den tverrfaglige innovasjonsprosessen «Design Thinking» gjort at en større del av næringsliv og offentlig sektor har begynt å interessere seg for designfaget. Mens faget tradisjonelt har vært knyttet til utforming av produkter og forming av omgivelser, kan design i dag handle om metoder og prosesser, noe som gjør faget relevant for flere samfunnsområder. I artikkelen presenterer vi noen hovedkjennetegn ved designfaget i dag, og drøfter også hvilke forventninger og ulike designerroller nyutdannede designere møter og kan komme til å møte i fremtiden.
typeresearch exposition
date15/12/2020
published16/12/2020
last modified16/12/2020
statuspublished
share statuspublic
affiliationFaculty of Fine Art, Music and Design, UIB
copyrightBente Irminger og Linda Lien
licenseAll rights reserved
languageNorwegian
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1090265/1090266
published inFaculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
portal issue1. Past projects - 2018 and prior

Comments are only available for registered users.