Exposition

,__ ^_. ||:_DOWN_DEEPCUTS_'LOCK[ANIMÉ.INVENTION] :||,•__\-‘ - - ÉTUDES FOR THE BEGINNING OF AN ONLINE PRACTICE (2021)

Josh Spear

About this exposition

en
The Covid-19 pandemic of early 2020 has had a huge and wide-reaching effect. My group made up of four composer-performers called Bastard Assignments was not exempt. We were pulled to continue to make work, the difference now is that we are online at our individual homes and meeting each other on Zoom. Zoom is a company that has been around since 2011 and a lot of us have recently become familiar with it to celebrate birthdays at a distance, catch up with friends, or conduct our business. It was set up by a Chinese computer scientist who only after the ninth attempt at the application secured his visa to live in the USA. Since the beginning of 2020, the worldwide usage of Zoom has risen 67%, its use diversifying from corporate communications to domestic and arts activities. My compositional and performance work with Bastard Assignments is rooted in collaboration, devising, and group creation. It favours memorisation over the use of musical scores, emotional presence over reproducibility. As we take our work together into a purely online workspace, important questions arise. Through a new way of working online, does our adaptability bring about a new form? How will we understand this online work when and if normalcy returns? Skills that we learn as composer-performers are dropped, remade, and tested during this period, how will our practice have changed?

sv
Effekterna av vår tids pandemi påverkar oss alla på olika sätt. Det kollektiv av kompositörer och musiker som jag ingår i, Bastard Assignments, utgör inget undantag. Vi har fortsatt att arbeta. Skillnaden är att vi nu arbetar digitalt från våra hem och vi träffas på Zoom. Zoom är ett företag som funnits sedan 2011 och som nu har blivit en del av många människors liv. Här firar vi födelsedagar på distans, träffar vänner, och sköter våra arbeten. Företaget grundades av en kinesisk datavetare som först efter nionde försöket fick sin ansökan om immigrationsvisum till USA godkänt. Sedan början av 2020 har den globala användningen av Zoom stigit med 67 procent. Idag används Zoom inte bara i affärslivet, utan också kulturvärlden. Det har också blivit en del av våra privata liv. Mitt arbete som kompositör och musiker i Bastard Assignments är baserat på samarbete och gemensamt skapande. I vår praktik har memoreringen företräde framför partituret, den emotionella närvaron framför reproducerbarheten. En rad viktiga frågor väcks när vi överför vårt arbete till en helt och hållet digital miljö. Har vårt att anpassa oss till att arbeta digitalt skapat en ny form? Hur kommer vi att förhålla oss till detta digitala sätt att arbeta om och när vi återvänder till en normal situation? Som kompositörer och musiker har vi utvecklat färdigheter som nu förloras, omprövas, och omarbetas. Hur kommer det att förändra vår praktik på sikt?
typeresearch exposition
keywordsLockdown, Collaboration, Radigue, Internet, Composition
date07/01/2021
published15/03/2021
last modified15/03/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightjosh spear
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1107476/1107477
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1107476
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue5. VIS Issue 5


Simple Media

id name copyright license
1107499 subtitle Josh SPEAR All rights reserved
1107500 ref footnote Josh SPEAR All rights reserved
1107501 subtitle Josh SPEAR All rights reserved
1107502 title Josh SPEAR All rights reserved
1107503 text body Josh SPEAR All rights reserved
1107562 back next Josh SPEAR All rights reserved

Comments are only available for registered users.