Exposition

SOSIAALISEN SOMATIIKAN UTOPIA: Ruumiin orientaatio tilassa (2021)

Ilmari K.
Ilmari Kortelainen

About this exposition

Somatiikka kehittää kykyä tunnistaa totunnaisia liikkumisen tapoja, ja mahdollisuutta murtautua kohti uusia liikemuotoja. Aistiva tutkimus mahdollistaa uudenlaisia yhteyksiä kehon käyttöön sosiaalisen tilan tutkimuksessa.Kutsun ruumiinsosiologian teoriasta ammennettuja harjoituksia sosiaaliseksi somatiikaksi seuraten tutkija Jill Greeniä (2015). Sosiaalisen somatiikan keskeinen kohde on yhteiskunnan säätämät ruumiilliset sijoittumiset tilaan ja somaattisia harjoitusmuodot, jotka kasvattavat kehon sosiaaliseen tiedostamiseen. Kehon pienistä eleistä ja kokemuksesta nouseva muutos voidaan nähdä sosiaalisen tai poliittisen muutoksen mahdollistajana (Manning 2016; Kortelainen 2020). Tarkastelen artikkelissani tätä kehotietoisuudesta nousevaa, ja jokaisen meidän kehoon kytkeytyvää mahdollisuutta sosiaaliselle muutokselle. Sosiaalisen muutoksen kohteena kulttuurisesti luodut kehon kuvat vaikuttavat merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään yhteiskunnassa. Sara Ahmedin queer fenomenologian tapaan tarkastelen, kuinka kehon tilallisuus ja kehon suhde objekteihin ja esineisiin vaikuttaa korporeaalisella tasolla siihen, mitä keholta odotetaan.
typeresearch exposition
keywordsSuullisuus, suu, somatiikka, sosiaalinen somatiikka, ruumiin kuva
date28/02/2021
published30/11/2021
last modified30/11/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightIlmari, Mikko Kortelainen
licenseCC BY-NC-ND
languageFinnish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1172854/1172855
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.1172854
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue17. Everyday Utopias and Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
1174328 koepalikka Jarmo Kortelainen All rights reserved
1174334 154729207_752723208714874_7006312511017101680_n Jarmo Kortelainen All rights reserved
1176630 Kuva 1: Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Ilmari, Mikko Kortelainen All rights reserved
1176639 Kuva 2: Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Ilmari, Mikko Kortelainen All rights reserved
1176672 Kuva 3: Valokuvaaja Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176693 Kuva 4: Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176715 Kuva 5. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176725 Kuva 6. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176736 Kuva 7. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176738 Kuva 8. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176748 Kuva 9. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176761 Kuva 10. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176770 Kuva 11. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176774 Kuva12. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176781 Kuva 13. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176788 UJcD7-FE Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176792 Kuva 15. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176795 Kuva 16. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176811 Kuva 17. Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176815 Kuva 18. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176821 Kuva 19. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1176834 Kuva 20. Valokuvaaja: Jussi Ulkuniemi Jussi Ulkuniemi All rights reserved
1321682 Sosiaalisen somatiikan Utopia Ilmari Kortelainen All rights reserved
1401495 Sosiaalisen somatiikan Utopia Ilmari Kortelainen All rights reserved
1401496 Sosiaalisen somatiikan Utopia Ilmari Kortelainen All rights reserved
1401497 Ilmari, Mikko Kortelainen Ilmari, Mikko Kortelainen CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.