RUUKKU - Studies in Artistic Research

Everyday Utopias and Artistic Research

What kinds of perspectives can artistic research offer in seeking to cultivate political imagination and utopian thought? What kinds of tools and methods does it suggest for social action and thought? How do spaces, materiality and embodiment shape the practices of imagination? How can artistic research contribute to creating more ecologically and socially sustainable societies?

Elisenvaara-Pieksämäki - hajonnut kone (2021) Jaakko Ruuska
Elisenvaara-Pieksämäki –hajonnut kone on taiteellinen tutkimus irtikytkennän tilallisuudesta, jonka tapaustutkimuksena on eräs syrjään jäänyt rautatien raunio.Kun rautatien koneellinen kooste kerran hajosi, muodostui kokemuksesta irti kytketty alue, katve, jossa viitteet hajonneeseen koneeseen asettuvat kokemuksen taustalle, kuin aaveraaja, joka säteilee paikantumattomia tuntemuksia menetetystä raajasta. Tässä kokeellisessa tutkimuksessa kehitetyt harjoitteet ovat yrityksiä vastata ongelmaan: kuinka katveeseen jääneiden rautatien raunioiden aistinen ulottuvuus voidaan kytkeä uudelleen, uudeksi yhteiseksi tilaksi. Asetan Gilles Deleuzen elokuvaa luonnehtivan liike-kuvan käsitteen junamatkustamisen kokemuksen ilmaisulliseksi vastineeksi. Toisissa tiloissa kollektiivin jäsenten: Kati Korosuon ja Timo Jokitalon kanssa toteutetussa esityksessä: Elokuva ilman kameraa (2019) resiina valjastettiin alustaksi radan varren asukkaita osallistaville harjoitteille. Näissä harjoitteissa elokuvan käsite laajenee ilmaisemaan irti kytketyn rautatien aistista tilaa. Teemana irtikytkentä muodostaa taiteelliselle tutkimukselle utopistisen perustan, lähtökohdan, joka ei sijaitse missään. Öisellä resiina matkalla läpi takapajuisen seudun paikattomuuteen rakentui hetkellisesti uusi yhteinen tila. Digitaalista valokuvista, videoista ja kirjoituksesta koostuva ekspositio on koottu luettavaksi tietokoneen ruudulta.
open exposition
On the Potential of Exercises in Live Art Pedagogy (2021) Kristina Junttila
This exposition is a web of exercises which have been part of different participatory performances, -installations and -workshops. The projects were undertaken during the years of 2014–2019 and are part of my artistic pedagogical research about the potential of exercises in live art. By extricating exercises from their original context and placing them in a rhizomatic map alongside other exercises, I want to examine exercises as an important tool in creating the future of live art and new realities. A tool that can be used to create new performance art works and imagining the future. The exercises in live art pedagogy has potentials in imagining and creating new realities. Each exercise can also have value as an artwork in themselves, as a performance event score. The exercises in this exposition can be looked upon as traces of earlier works, and by cross-contextualising the exercises I look for how they are interrelated and what the materiality or technique of an exercise can be. In this cross-contextualising I look for the agency of the different exercises. I have selected the active performative agents that best characterise fo the exercises. These are the formulation, objects, performer, audience, place, and time as such agents.
open exposition
Calling for Zoe as a Utopian Gesture (2021) Annette Arlander
This exposition discusses the possibility of embracing an expanded notion of life, a zoe-centred egalitarianism, as proposed by Rosi Braidotti, in order to envision a liveable future on the planet and the utopian potential in the act of calling for an imaginary creature, a dragon, using as examples some video works created in 2012-2013 and retuned to in 2019.
open exposition
Walking to Utopia and Thinking About Art Along the Way (2021) Ulvi Haagensen
Walking through the old town of Tallinn, where everything is quiet because shops, cafés and restaurants are closed, some permanently because of a lack of tourists due to the pandemic and others temporarily because of the current lockdown, I experience the city in a new way. The city is different and no longer am I drawn in by the enticement of what I could or should buy. I no longer peer in the café window to see if there is an available table, in the expectation of a pastry and a coffee. Art galleries and museums are also closed. I’m closed out but this strange situation means there is time to stop, notice and think, space to walk and an opportunity to see things differently. There is freedom to imagine new worlds, other possibilities, and new ways of seeing and being. I look at shop windows, peer into art galleries, think about my own window exhibition in the context of these other windows, and in the process take in a full experience of visual art in the form of installations, performance art and even participation art. At the same time my thoughts take me to completely other utopian worlds where things are quite different. The walk, though initially purposeful, becomes something more than a walk. It starts to meander and – combined with what I see, remember and imagine – it becomes a meandering text with images and ideas that click in and out of focus.
open exposition
SOSIAALISEN SOMATIIKAN UTOPIA: Ruumiin orientaatio tilassa (2021) Ilmari K.
Somatiikka kehittää kykyä tunnistaa totunnaisia liikkumisen tapoja, ja mahdollisuutta murtautua kohti uusia liikemuotoja. Aistiva tutkimus mahdollistaa uudenlaisia yhteyksiä kehon käyttöön sosiaalisen tilan tutkimuksessa.Kutsun ruumiinsosiologian teoriasta ammennettuja harjoituksia sosiaaliseksi somatiikaksi seuraten tutkija Jill Greeniä (2015). Sosiaalisen somatiikan keskeinen kohde on yhteiskunnan säätämät ruumiilliset sijoittumiset tilaan ja somaattisia harjoitusmuodot, jotka kasvattavat kehon sosiaaliseen tiedostamiseen. Kehon pienistä eleistä ja kokemuksesta nouseva muutos voidaan nähdä sosiaalisen tai poliittisen muutoksen mahdollistajana (Manning 2016; Kortelainen 2020). Tarkastelen artikkelissani tätä kehotietoisuudesta nousevaa, ja jokaisen meidän kehoon kytkeytyvää mahdollisuutta sosiaaliselle muutokselle. Sosiaalisen muutoksen kohteena kulttuurisesti luodut kehon kuvat vaikuttavat merkittävästi ihmisten jokapäiväiseen elämään yhteiskunnassa. Sara Ahmedin queer fenomenologian tapaan tarkastelen, kuinka kehon tilallisuus ja kehon suhde objekteihin ja esineisiin vaikuttaa korporeaalisella tasolla siihen, mitä keholta odotetaan.
open exposition
UTOOPPISTEN RUUMIIDEN VILLI PYÖRÄILY (2021) Vappu Susi
Pyöräily tapahtuu osin pyöräilijän subjektiivisen ja affektiivisen elinpiirin (Umwelt) määrittämässä utooppisessa ulottuvuudessa, vain osittain näkyvään maailmaan kiinnittyen. Vaikka uskoisimme kaikkien olevan kartalla, Liikenne työntyy hyperobjektisine lonkeroineen pyöräilijän kokemuksen päälle sisältymättä siihen täysin. Pyörällä liikkuja pelastautuu utooppisen ruumiinsa kautta toisaalle. Minne, sitä emme tarkkaan tiedä. Eräs utooppisen ruumiin sijainneista on toiminta villin pyöräilyn maailmassa. Se on utooppinen liikenneympäristön ylittävä olotila, jossa tuuli lennättää pyöräilijää, varikset raakkuvat tai sitten jotain ihan muuta.
open exposition