Exposition

Tree of Dawn: Translation as a Method (2022)

Aurora Del Rio

About this exposition

en
This research is part of my doctoral project Archetypes of Contamination, which focuses on the relationship between symbolic images and processes of environmental transformation. This exposition, Tree of Dawn, develops by looking for the correspondence between radioactive contamination and the traditional Latvian image of the Sun-Tree as found in the Dainas, an ancient form of poetry transmitted orally through songs. My artistic process uses a re-creation and re-interpretation of ritualistic practices. With a focus on radioactive contamination, my research looks at how the experience of contaminated spaces can be read through specific myths connected to the land to interfere with the creation of personal and collective realities. The exposition moves through methods of translation as a way of reflecting on the limits of knowledge, where translation is thought of in the wider senses of transposition, deciphering, decoding, and reading through.

sv
Detta arbete är en del av mitt doktorandprojekt Archetypes of Contamination, som fokuserar på förhållandet mellan symboliska bilder och miljöomvandlingsprocesser. Expositionen, Tree of Dawn, utvecklas genom att söka efter beröringspunkter mellan radioaktiva föroreningar och den traditionella lettiska bilden av solträdet i Dainas, en gammal form av poesi som framförs muntligt i sång. Min konstnärliga process bygger på återskapande och omtolkningar av ritualer. I min forskning undersöker jag hur myter kan påverka upplevelsen och förståelsen av platser, som är radioaktivt förorenade. Expositionen rör sig genom översättningsprocesser som ett sätt att reflektera över kunskapens gränser. Översättning förstås här brett som överföring, dechiffrering, och avkodning.
typeresearch exposition
keywordsArtistic process, Austras koks, Contamination, Latvju Dainas, Performance, Rituals, Translation.
date04/02/2022
published17/11/2022
last modified17/11/2022
statuspublished
share statusprivate
affiliationAalto University
copyrightAurora Del Rio
licenseCC BY-NC-ND
languageEnglish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1515878/1715473
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1515878
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue8. VIS Issue 8


Simple Media

id name copyright license
1522611 Ainazi Aurora Del Rio All rights reserved
1523890 Ritual Aurora Del Rio All rights reserved
1524027 Tree of Dawn-ritual Aurora Del Rio All rights reserved
1524845 Zeltini 1 Aurora Del Rio All rights reserved
1524961 Zeltini 2 Aurora Del Rio All rights reserved
1524968 Zeltini 5 Aurora Del Rio All rights reserved
1524972 Zeltini 3 Aurora Del Rio All rights reserved
1524975 Zeltini 4 Aurora Del Rio All rights reserved
1524979 Zeltini 6 Aurora Del Rio All rights reserved
1525039 formula Aurora Del Rio All rights reserved
1633564 roundtree Aurora Del Rio All rights reserved
1634381 chem1 Aurora Del Rio All rights reserved
1634383 chem2 Aurora Del Rio All rights reserved
1634386 chem3 Aurora Del Rio All rights reserved
1634388 chem4 Aurora Del Rio All rights reserved
1634390 chem5 Aurora Del Rio All rights reserved
1634392 phys1 Aurora Del Rio All rights reserved
1634394 phys2 Aurora Del Rio All rights reserved
1634396 phys3 Aurora Del Rio All rights reserved
1634398 phys4 Aurora Del Rio All rights reserved
1634400 phys5 Aurora Del Rio All rights reserved
1634402 phys5 Aurora Del Rio All rights reserved
1634404 phys6 Aurora Del Rio All rights reserved
1634406 phys7 Aurora Del Rio All rights reserved
1634474 Formula1 Aurora Del Rio All rights reserved
1634476 Formula2 Aurora Del Rio All rights reserved
1634878 SOlu1 Aurora Del Rio All rights reserved
1634881 Solu2 Aurora Del Rio All rights reserved
1634886 Solu3 Aurora Del Rio All rights reserved
1634889 Solu4 Aurora Del Rio All rights reserved
1635389 chain Gareth Law All rights reserved
1640580 decay Notorische Ruhestörung All rights reserved
1701745 Ritual 1 Aurora Del Rio CC BY-NC-ND
1703098 link Aurora Del Rio All rights reserved
1703100 Tree of Dawn Aurora Del Rio All rights reserved
1703103 Translation as a Method Aurora Del Rio All rights reserved
1703106 The Sun-Tree Aurora Del Rio All rights reserved
1703109 Decoding Process Aurora Del Rio All rights reserved
1703364 next page Aurora Del Rio All rights reserved
1704807 The Sun-Tree Aurora Del Rio All rights reserved
1704809 Decoding process Aurora Del Rio All rights reserved
1705464 Slime timelapse Aurora Del Rio All rights reserved
1705533 Chromatography - GIF Aurora Del Rio All rights reserved
1706630 final documentation link Aurora Del Rio All rights reserved
1706735 Transparent Sun-tree 1 Aurora Del Rio All rights reserved
1706763 Transparent tree 2 Aurora Del Rio All rights reserved
1706807 chroma interpretation 1 Aurora Del Rio All rights reserved
1706842 path of the sun Aurora Del Rio All rights reserved
1706850 chroma interpretation 2 Aurora Del Rio All rights reserved
1706861 impro with radioactive sound 2 Aurora Del Rio All rights reserved
1706864 pointing directions 2 Aurora Del Rio All rights reserved
1707162 DecayII Notorische Ruhestörung All rights reserved
1711234 Timelapse Aurora Del Rio All rights reserved
1711235 Timelapse A All rights reserved
1711290 Slime timelapse A All rights reserved
1711612 Slime timelapse A All rights reserved
1717475 The Unnoticed Aurora Del Rio All rights reserved
1717477 Decoding process Aurora Del Rio All rights reserved
1724915 Path of the sun (no sound) Aurora Del Rio All rights reserved
1724921 decay I Notorische Ruhestörung All rights reserved
1725112 Radioactive decay chains of uranium Open source Public domain
1812813 Still 0 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812816 Still 1 Aurora Del Rio All rights reserved
1812818 Still 2 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812820 Still 3 Aurora Del Rio All rights reserved
1812823 Still 4 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812825 Still 5 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812828 Still 6 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812831 Still 7 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812833 Still 8 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812871 Still 9 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812873 Still 10 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812876 Still 11 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812878 Still 12 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812880 Still 13 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812882 Still 14 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812935 Still 7 Ģirts Grenevics All rights reserved
1812955 clip 1 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813573 Still 3 copy Aurora Del Rio All rights reserved
1813574 Still 3 Aurora Del Rio All rights reserved
1813575 Still 13 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813626 Still 7 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813632 Still 5 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813652 Still 15 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813654 Still 16 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813658 Still 17 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813661 Still 18 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813666 Still 19 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813668 Still 20 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813670 Still 21 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813672 Still 22 Ģirts Grenevics All rights reserved
1813674 Sabile Aurora Del Rio All rights reserved
1814456 Still 6 Ģirts Grenevics All rights reserved

Comments are only available for registered users.