Exposition

Making Making Matter: Paper as Paradox in Practice-as-Research (2015)

Katja Hilevaara, Emily Orley

About this exposition

en
In this exposition we articulate and question our own artistic working process and aesthetic, while exploring how we can make the making of work matter as much as the documents that are made afterwards. We use the remnants of the making of a performance, which began as a dialogue, to make a new performance, with images and words which we take apart and put back together. The act of talking is transcribed, then transformed then transcribed again to be reflected upon now. By exploring the materiality of the paper we read and write on, and examining how it is made, we question the hegemony of text and the pressure we are all under in the Academy to produce evermore outputs. We investigate the complex relationship between practice and research and question whether we can make and think, create and theorise, do and write about doing, without devaluing one and prioritising the other. As practitioner-researchers, we have been collaborating for the last eight years to produce a series of short performance installations called Brief Encounters (or The Breaking of Images). Drawing inspiration from makers and thinkers alike (from Francis Alÿs to Brian Massumi, from the Gutai Group to Rebecca Schneider), we have presented work around the UK, Finland and in the Netherlands. We have tended to prepare our work at length, engaging with the places in which we find ourselves, only to perform it for a few minutes before removing (or attempting to remove) all traces of it. By removing (nearly) all traces of it, we lose evidence of our process. The making that happened in the performance, it seems, matters no more. We are interested in thinking about how we might make it matter still without compromising what was made in the first place, without devaluing the act of performance. So we set out to ask here: how can we celebrate the making while thinking about how and why the making was made? How can we keep the making and thinking about making critical and creative at the same time?

fi
Tässä artikkelissa havainnollistamme ja reflektoimme oman taiteellisen esitystyömme prosessia ja estetiikkaa kysyen: miten taiteellisen työn tekeminen voisi merkitä yhtä paljon kuin ne dokumentit jotka tehdään jälkeenpäin? Esityksen valmistelu, joka alkoi vuoropuheluna, jätti jälkeensä materiaa, jota edelleen käytämme tehdäksemme uuden esityksen – tällä kertaa kuvien ja sanojen kanssa, jotka puramme ja taas kokoamme. Vuoropuhelu on kirjoitettu, sitten muutettu, ja sitten taas kirjoitettu, jotta voimme tarkastella sitä tässä ja nyt. Emme siis vain kirjoita tutkimuksesta vaan näytämme kuinka itse kirjoittaminen (ja tuon kirjoitetun tekstin lukeminen) muodostuu tutkimukseksi. Tarkastelemalla paperin materiaalisuutta – paperin, jolle kirjoitamme ja jolta luemme – ja erittelemällä kuinka se on valmistettu, voimme kyseenalaistaa tekstin hegemonian ja paineet, jotka akatemia asettaa tutkijoille vaatimalla jatkuvasti lisää julkaisuja. Käsittelemme taiteellisen työn tekemisen ja tutkimuksen välistä monitahoista suhdetta ja kysymme: voimmeko luoda ja ajatella, toimia ja teoretisoida, tehdä ja kirjoittaa tekemisestä vähentämättä yhden aktiviteetin arvoa toista priorisoimalla? Olemme työskennelleet yhdessä viimeiset kahdeksan vuotta ja tehneet performanssi-installaatiosarjan Brief Encounters (or The Breaking of Images), jonka osia on esitetty Britanniassa, Suomessa ja Hollannissa. Ammennamme inspiraatiomme tasavertaisesti tekijöiltä ja ajattelijoilta Francis Alÿsista Brian Massumiin ja Gutai-ryhmästä Rebecca Schneideriin. Valmistelemme esityksemme huolellisesti viettämällä pitkiä aikoja paikoissa joista itsemme löydämme, esiintyäksemme sitten vain muutaman minuutin ajan ennen kuin hävitämme (tai ainakin koetamme hävittää) kaikki esityksen jäljet. Jäljet (melkein) hävittämällä kadotamme samalla todistusaineiston. Tekeminen joka tapahtui esityksessä, ei näytä enää merkitsevän mitään. Meitä kiinnostaa kuitenkin pohtia, kuinka tekeminen saadaan merkitsemään tinkimättä jo tehdyn teon arvosta, tekemättä myönnytyksiä itse esityksen tärkeydestä. Niinpä kysymme tässä artikkelissa: miten voimme kunnioittaa taiteellisen tekemisen tekoa samaan aikaan pohtien kuinka ja miksi teko tehtiin? Kuinka siis pitää tekeminen ja tekemisen pohtiminen samanaikaisesti kriittisenä ja luovana?
typeresearch exposition
date30/05/2015
published02/07/2015
last modified02/07/2015
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/155913/155914
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.155913
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue4. Process in Artistic Research
connected toRUUKKU - Studies in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
156008 MMMfilmstrip16 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
156006 Page 16 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
156004 MMMfilmstrip15 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
156002 Page 15 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
156000 Page 15 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155998 MMMfilmstrip14 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155996 Page 14 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155994 MMMfilmstrip13 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155992 Page 13 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155987 MMMfilmstrip12 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155984 Page 12 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155982 MMMfilmstrip11 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155980 Page 11 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155978 MMMfilmstrip10 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155976 Page 10 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155974 MMMfilmstrip9 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155972 Page 9 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155970 MMMfilmstrip8 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155966 Page 8 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155964 MMMfilmstrip7 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155962 Page 7 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155960 MMMfilmstrip6 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155958 Page 6 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155956 MMMfilmstrip5 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155950 Page 5 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155946 MMMfilmstrip4 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155942 Page 4 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155939 MMMfilmstrip3 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155931 Page 3 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155929 MMMfilmstrip2 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155926 Page 2 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155919 MMMfilmstrip1 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved
155917 Page 1 Emily Orley & Katja Hilevaara All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.