Exposition

Reading out loud (2023)

Juliane Zelwies

About this exposition

English: With the research project Reading out loud I tried to draw attention to a specific blind spot. There is a strong tradition in the visual arts of introspection, critique and performative behaviour.
While hierarchies, dependencies and structures of the institutional apparatus (often represented as The Museum or The Gallery) have been frequently critiqued and examined by visual artists as part of their practice, artists seldom turn their gaze on themselves as propagators and contributors of cultural traditions within the increasingly globalised art world(s).
During my research, I have explored and developed approaches to describe, analyse and understand the artist ́s habitus (i.e. beliefs, codes and behaviour) that I and my colleagues express in professional and informal settings. In particular I have been interested in examining situations in which artists seem to violate unwritten rules or conventions and their peers ́ response to such violations.
The project resulted in a series of posters, video works, an artist book and a set of public readings. While the poster series Words of Mouth is based on quotes which I collected at various informal occasions from my peers and other art professionals, the video OFF THE RECORD examines the identity artists have of themselves and their working environment more methodically. The artist book artistic research has been written in the form of a script from my memories of a summer academy for artistic research that was held on the island of Utøya. Other versions of the text have been presented publicly, providing an insight into the struggle with the text and the changes and edits it went through before eventually becoming a work of fiction.
Norsk: Med forskningsprosjektet Reading out loud prøver jeg å rette oppmerksomheten mot en bestemt blindsone. Det er en sterk tradisjon i billedkunsten for introspeksjon, kritikk og performativ atferd. Mens hierarkier, avhengigheter og strukturer i det institusjonelle apparatet (ofte representert av Museet eller Galleriet) ofte har blitt kritisert og undersøkt av billedkunstnere som en del av deres praksis, vender kunstnere sjelden blikket mot seg selv som formidlere og bidragsytere av kulturelle tradisjoner innenfor den stadig mer globaliserte kunstverdenen(e).
I løpet av min forskning har jeg utforsket og utviklet tilnærminger for å beskrive, analysere og forstå kunstnerens habitus (dvs. tro, koder og atferd) som jeg og mine kolleger uttrykker i profesjonelle og uformelle omgivelser. Spesielt har jeg vært interessert i å undersøke situasjoner der kunstnere synes å bryte uskrevne regler eller konvensjoner og deres fagfellers respons på slike brudd.
Prosjektet resulterte i en serie plakater, videoverk, en artist book og et sett med offentlige opplesninger. Plakatserien Words of Mouth baserer seg på sitater jeg har samlet ved ulike uformelle (kunst)situasjoner fra det profesjonelle kunstfeltet. Videoarbeidet OFF THE RECORD er en mer metodisk undersøkelse av forståelsen kunstnere har av seg selv, sin kunstneridentitet og sitt arbeidsmiljø. Kunstboken med tittelen artistic research er skrevet i form av et manus basert på mine minner om et sommerakademi for kunstnerisk utviklingsarbeid som ble holdt på Utøya. Andre versjoner av teksten har blitt presentert offentlig, noe som gir et innblikk i kampen med teksten; endringene og redigeringene den gikk igjennom før den til slutt ble et skjønnlitterært verk.
typeresearch exposition
keywordsKMD_PhD
date21/09/2022
published25/01/2023
last modified25/01/2023
statuspublished
share statuspublic
affiliationFaculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen Bergen Academy of Art and Design, Norwegian Artistic Research Programme,
copyrightJuliane Zelvies
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1739379/1739380
doihttps://doi.org/10.22501/kmd-ar.1739379
published inFaculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
portal issue6. PhD - KMD 2022
connected toFaculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen


Simple Media

id name copyright license
1739390 1_ARTISTIC_REFLECTION_Juliane_Zelwies Juliane Zelwies All rights reserved
1739394 2_ARTISTIC_REFLECTION_appendices_Juliane_Zelwies Juliane Zelwies All rights reserved
1739395 3_exhibition_documentation_Juliane_Zelwies Juliane Zelwies All rights reserved
1739396 info_material_for_committee_Reading_out_loud_Juliane_Zelwies Juliane Zelwies All rights reserved
1816581 ARTISTIC_REFLECTION_Juliane_Zelwies_approved ERRATA_16112022_for_RC Juliane Zelwies All rights reserved
1816582 ARTISTIC_REFLECTION_appendices_Juliane_Zelwies_for_RC Juliane Zelwies All rights reserved
1816600 J_Zelwies_The Cloud_16to9_h264 Juliane Zelwies All rights reserved
1816615 reading_out_loud (Original) Juliane Zelwies All rights reserved
1816650 J_Zelwies_OFF_THE_RECORD_H264_HQ_1080p_HD_incl_credits_title Juliane Zelwies All rights reserved
1816675 DOCUMENTATION_submitted_artworks_Juliane_Zelwies_for_RC Juliane Zelwies All rights reserved
1816678 reflection Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND
1816679 appendices Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND
1816680 documentation Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND
1816707 errata Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND
1816708 summar Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND
1816709 Zelwies_Errata_accepted 16.11.2022 Juliane Zelwies All rights reserved
1816710 abstract_project_summary_Juliane_Zelwies_for_RC Juliane Zelwies All rights reserved
1816713 errata 2 Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND
1816718 summar 2 Jonas Sjøvaag CC BY-NC-ND

Comments are only available for registered users.