Exposition

The aural garden of sounding materials: performing within the materiality of Et in Arcadia ego-music performance (2018)

Assi Karttunen

About this exposition

'Et in Arcadia ego'-music performance is an auditory garden deriving its inspiration from 17th-century European meditation gardens. It was premiered at the Helsinki Music Centre in autumn 2016 and performed again in summer 2017 as a part of the Venice Research Pavilion of the University of the Arts Helsinki.The performance was initiated as my KeKe-project 2014 (Sibelius Academy’s former Development Centre, KeKe) and the research question was, how to develop classical music’s performance practices by subtly varying its performative parameters. By pre-recording organic sound material related to wooden instruments like organ pipes, psalteries and harpsichords, including also concrete sounds of wood, cones, stalks and sticks, these sounds were projected into the concert venue and heard among the music repertory and alive improvisations. Moreover, I wanted to pose a question, whether a concert venue could be understood as a compound of resonating elements and shapes. Is it possible to animate the concert venue by studying its auditory features more carefully? The 'Et in Arcadia ego'-performance develops performativity of classical music by subtly varying and extending its performative techniques. This artistic research is articulated in line with phenomenologists such as Don Ihde and Maurice Merleau-Ponty and philosopher Gaston Bachelard.
typeresearch exposition
keywordsPerformance studies, historically informed performance, performance practice, phenomenology, landscape garden, baroque music, contemporary music, performativity, materialism, materiality
date04/01/2018
published29/08/2018
last modified29/08/2018
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniarts, Sibelius Academy
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/420481/420482
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.420481
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue8.


Simple Media

id name copyright license
420497 Bergers d'Arcadie Louvre Assi Karttunen All rights reserved
420507 cembalon kansi Pirje Mykkanen(4) Assi Karttunen All rights reserved
420513 Pirje Mykkänen upotus Erme_copy(1) Assi Karttunen All rights reserved
420515 The Chinese teahouse, Sanssouci Assi Karttunen All rights reserved
420517 Kapyjä ja risuja Assi Karttunen All rights reserved
420520 Sofia, Assi, Yoldia photo by Jonte Knif Assi Karttunen All rights reserved
420527 Pirje Mykkanen upotus Erme_copy(1) Assi Karttunen All rights reserved
420570 Videotallenne Et in arcadia ego September 1st 2016 Assi Karttunen All rights reserved
420640 cembalon kansi Pirje Mykkänen(4) Assi Karttunen All rights reserved
420904 Spruce cone rustling 1 silent sostenuto Assi Karttunen All rights reserved
420906 Spruce cone 2 less silent sostenuto sound Assi Karttunen All rights reserved
420908 Spruce crunching 1 Assi Karttunen All rights reserved
420910 Spruce cone crunching Assi Karttunen All rights reserved
420912 Stick snaps 1 Assi Karttunen All rights reserved
420914 Sofia starting her singing porously 1 Assi Karttunen All rights reserved
420916 Sofia singing a subtle crescendo Assi Karttunen All rights reserved
420918 Organ positive Klopp 1 sostenuto Assi Karttunen All rights reserved
420920 Stick snaps 1 Assi Karttunen All rights reserved
420922 Spruce cone small 1 Assi Karttunen All rights reserved
420924 Spruce cone big 1 Assi Karttunen All rights reserved
420926 Spruce cone big 2 frontal Assi Karttunen All rights reserved
420928 Spruce cone big 3 Assi Karttunen All rights reserved
420930 Sofia sings Assi Karttunen All rights reserved
421584 Dancer Yoldia van Gemert Assi Karttunen All rights reserved

RUUKKU portal comments: 1
anonymous 08/10/2018 at 14:05
Sekä tutkimuskysymys että tutkijan positio (klassisen musiikin kontekstissa, niin kutsutun vanhan musiikin alalla toimiva muusikko-tutkija) on erittäin spesifi, ja myös siihen vastaamisen tavat ovat spesifejä. Tästä hyvin erityisestä tilanteesta käsin kirjoittaja kuitenkin avaa laajemmin jaettavissa olevia näkymiä muun muassa musiikkiin, muusikon taitoon ja musiikin aistimiseen esitystilanteessa. Tilanteessa, jossa musiikin kontekstissa taiteellista tutkimusta ei ole määritelty tai ehkä haluttukaan määritellä, on vaikea ottaa kantaa siihen, missä määrin tämä ekspositio on taiteellista tutkimusta. Jos taiteellinen tutkimus kuitenkin ajatellaan vaikkapa taiteilijan omasta prosessistaan tekemäksi tutkimukseksi, silloin tämä ilman muuta on sitä. Samalla teksti, kuvat ja musiikkiotteet todennäköisesti puhuttelevat musiikin taiteellisen tutkimuksen yhteisöä laajempaa yleisöä, mm. barokkimusiikin tai antiikin tutkijoita, fenomenologiasta kiinnostuneita, muusikoita ja musiikkiyleisöjä. Mitä tulee kutsussa mainittuihin toisin tematisointeihin, sellaisten läsnäoloa en tässä artikkelissa havaitse. Pikemminkin voisi sanoa, että ekspositio koettelee tutkimuskirjoittamisen ja musiikin esittämisen rajoja tavalla, joka sekä saa lukijan vakuuttuneeksi kirjoittajan asiantuntemuksesta ja kokemuksesta että luo miellyttävän häiritsevän tunteen rajanylityksistä, jotka nimenomaan eivät ole provosoivia, ylimitoitettuja, eivätkä perustu absurdille argumentoinnille tms. – ja ovat ehkä juuri siksi vaikuttavia.

Kiinnostavinta ekspositiossa on tekstin lukemisen tuottama kokemus – myös ilman musiikkia tai muita ääniä. Teksti joka lähtee liikkeelle varsin tavanomaisesta kontekstin rakentamisesta (Arcadian, pastoraali-idylli, paimenten suru Daphisin haudalla), ajautuu varsin nopeasti maatuvan metsän, puun olomuotojen, elämän ja kuoleman sekä aineen ja muodon pohdintoihin. Äänetön teksti vie lukijan keskelle rapisevia lehtiä, kuivuneita risuja, luumuja, viikunoita, raunioita ja veden hiljaista liikettä. Kuvaus kävyn kädessä rutistumisen tuottamasta rapeasta äänestä, laulajan ja tanssijan juoksuaskelista, paahtokoneen rasahduksesta tuoksuvan leivän ponnahtaessa ulos tuo konserttikokemuksen läsnäolevaksi ja herkistää lukijan. Kirjoittaja myös avaa lukijalle herkullisesti préludes non-mesurés -sävellysten inspiroiman Graham Lynchin sävellyksen vuoroon mehevän hämäriä ja selkeämmin aistittavia sointeja, soittajan hallittua taitoa antautumisessa kappaleen vietäväksi, preludeista perittyä meditatiivista laatua, samana pysymisen ja muuttumisen suhdetta ja improvisaatioiden ennalta järjestetyn keskelle tipahtelevaa luonnetta.

Kirjoittajan oma, ammattimainen musiikin tekeminen on tämän eksposition keskiössä. Tarkastelun kohteena on taiteilijan prosessi ja klassisen musiikin konserttitilanteen kehittäminen, ja kysymystä on lähestytty keskellä taiteen tekemistä. Tällaisen tekstin kirjoittaminen on mahdollista ainoastaan sille, joka on ammattimuusikko ja lisäksi tuntee tarkasteltavana olevan musiikin ja sen kontekstin syvällisesti. Eksposition aiheen, menetelmien, ja loppupäätelmien tutkimuksellisuus on ilmeistä. Tutkiminen on ollut selkeästi läsnä niin konsertin suunnittelussa ja toteutuksessa kuin myös tutkimuksen raportoinnissa ekspositiona. Eksperimentointi konsertin tuottamisen eri vaiheissa on ollut systemaattista, monipuolista ja vanhan musiikin esittämisen käytäntöjä raikkaasti purkavaa.

Klassisen musiikin esittämisen käytännöt näyttävät ulospäin usein kangistuneilta, vanhanaikaisilta, seremoniallisilta. Tämä muoto saattaa pettää, sillä vaadittu ankaruus usein nimenomaan mahdollistaa kuulijassa/katsojassa suuret liikahdukset varsin pienin elein. Karttusen eksposition päätösjaksossa esitetyt klassisen musiikin resitaalin esittämiskäytännön muuntelun mahdollisuudet avaavat tätä liikkumavaraa ankarassa kehyksessä. Tämä lienee yksi produktion sanallistamatta jääneistä lähtökohdista, jonka tekijä pyrkii asettamaan kysymyksen alaiseksi konsertissaan ja ekspositiossaan. Toisaalta klassisen musiikin esittämistä koskevien stereotypioiden esittäminen taas kerran tavalla, joka todennäköisesti saisi lukijan kuvittelemaan tekijän asettuneen joko niiden puolelle tai niitä vastaan, ei mielestäni palvelisi tämän tekstin päämääriä. Tuon lähtökohdan sijaan tekijä positioi tarkastelunsa kokemuksen tutkimukseen. Vaikka 1600- ja 1700-lukujen pastoraali-idylliä avaava materiaali on melko runsasta, se onnistuu onneksi jäämään sivurooliin ainakin tämän lukijan kokemuksessa. Ei ole kysymys paimenista, lampaista, vihreistä niityistä ja huilunsoitosta vaan muusikon ja nykykuulijan/-katsojan kokemuksesta sekä teoskäsitteen ja musiikin esittämisen käytäntöjen purkamisesta. Taiteelliset ja teoreettiset kysymykset ovat vahvasti läsnä. Ekspositio osoittaa omaperäisyyttä ja uudistustahtoa vanhan musiikin esittämisen käytäntöjen suhteen. Tämä uudistustahto ei ilmene repimisenä eikä kaatamisena vaan yleisön ja lukijan joustavana suostutteluna asettua toiseen asentoon. Ekspositio herättää jopa kokeneen esittäjän aistimaan läsnäoloa, hiljaisuutta ja elävän äänen ainutkertaisuutta, joka tapahtuu kävyn rusentuessa ihmisen kädessä ja yksittäisten äänten tipahdellessa kuulijan korviin – yksi kerrallaan, jokainen rasahdus ja kilahdus merkityksellisenä. Näin se muistuttaa lukijaa siitä, että jokainen elämässä tapahtuva ääni tai hiljaisuus tai muu aistimus on potentiaalisesti merkittävä sille, joka sen kokee. Kysymys ei nähdäkseni olekaan siitä, mitä ekspositio tuottaa, vaan siitä, mitä se lukijalle ja musiikin kuulijalle tekee. Sikäli ensilukemalla vieroksumani abstraktin ”performative”-käsite onkin odottamatta melko kohdallinen käsite tässä ekspositiossa. 

Kirjoittaja on rajannut tarkastelunsa siten, että yhtäältä kysymys on toki muusikon kaikista ratkaisuista valitsemansa aiheen ja ohjelmiston ääressä mutta toisaalta keskittyminen yhteen konserttiin rajaa ja konkretisoi tätä kaikkien ratkaisujen moninaisuutta. Aiheen ympärillä oleva tutkimus tulee riittävästi huomioiduksi eksposition tarjoamassa suppeassa tilassa, ja ihan alun esittelynomaista jaksoa lukuun ottamatta se niveltyy varsin luontevasti kirjoittajan omiin tarkasteluihin. Tätä musiikkia tuntevan kokemus tekstin lukemisesta on vahva. Muun muassa teoskäsitteen lähestyminen sen kautta, miten sitä voisi avata, on mukava poikkeus usein jyrkästi esitetystä jonkinlaisen vastustajan kuvauksesta, joka jähmettää muusikon. Kokonaisuuden osalta harkitsisin vakavasti muun muassa asioiden esittämisen järjestystä, musiikkiesimerkkien sijoittelua, tekstin esittämisen mediumia ja tekstin lineaarisuuden asettamaa haastetta asian esittämiselle. 
Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
The artistic research portal of the Norwegian Academy of Music.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department