Exposition

Choreography as Reading Practice (2019)

Simo Kellokumpu

About this exposition

ENG My doctoral artistic research project (2013-2019) examines choreography as reading practice. In the research, the notion of choreography operates simultaneously as an analytical device, problem to be examined, and an artistic outcome. The primary method for the research is choreographic experimental practice that delves into the process of dynamic place-taking in which the human body couples with surrounding movements, from microscopic to telescopic, without the aim of mastering the movement. The research project contains two examined artistic parts; the first one consists of five choreographic projects and the second materializes choreoreading practice as performance with three performers. The research practice delves into the conditions of movement and choreography through the following transformations: from choreographer to choreoreader from choreographing to choreoreading from grounded embodied choreographic construction to astroembodied choreostruction from human vessel to human atmospheric organism In the framework of choreography studies, the research contributes to the shift and expansion from the historical notion of choreography as writing practice, in which the human body masters the movements to a choreoreading practice. The research project also contributes to the genealogies of site-specific and context-responsive practices, extending the notion of site to outer space. Errata On the cover page of the exposition, the peer review logo of The Federation of Finnish Learned Societes should be ignored as the publication has not undergone anonymous peer review. The logo was inserted by the publishers. FIN Tohtorintutkintoon johtanut taiteellinen tutkimusprojektini (2013-2019) tarkastelee koreografiaa lukemisen praktiikkana. Prosessissa koreografia toimii samanaikaiseseti analyyttisenä välineenä, tutkimuskysymyksenä sekä taiteellisena lopputulemana. Ensisijainen tutkimumetodi on ollut kokeileva koreografinen praktiikka, jossa paikantuminen ja paikan ottaminen toimii taiteellisena strategiana jossa ruumis linkittyy sitä ympäröiviin liikkeisiin mikroskooppisesta teleskooppiseen mittakaavaan ilman liikkeen mestaroinnin tavoitetta. Tutkimusprojekti sisältää kaksi tarkastettua taiteellista osaa; ensimmäinen osa koostuu viidestä koreografisesta projektista ja toinen osa on koreolukemista materialisoiva esitys kolmelle esiintyjälle. Tutkimuspraktiikka tarkastelee liikkeen ja koreografian olosuhteita seuraavin muutoksin: koreografista koreolukijaksi koreografioimisesta koreolukemiseen maadoittuneesta ruumiillisesta koreografisesta konstruktiosta astroruumiilliseen koreostruktioon ruumis-säiliöstä atmosfääriseen ruumiiseen Tutkimus asettuu siihen koreografiaa koskevaan historialliseen jatkumoon, joka laajentaa koreografian ymmärrystä kirjoittamisen praktiikasta, jossa liike ymmärretään mestaroituna materiaalina. Tutkimuksen esittelemässä koreolukemisen praktiikassa ruumis kytkeytyy liikkeeseen taiteellisessa prosessissa toisenlaisen asenteen kautta. Tutkimus sijoittuu myös paikka-, tila- ja kontekstisidonnaisen taiteen historian jatkumoon venyttämällä paikan ja tilan käsitteen ulkoavaruuden mittakaavaan. Errata Ekposition avaussivulla oleva Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus tulisi jättää huomiotta, sillä tätä julkaisua ei ole anonyymisti vertaisarvioitu. Virhe on julkaisijan.
typeresearch exposition
keywordsdoctoral thesis
date19/02/2018
published03/09/2019
last modified03/09/2019
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
copyrightUniarts Helsinki / Simo Kellokumpu
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/437088/438771
published inUniversity of the Arts Helsinki
portal issue2019.


Simple Media

id name copyright license
437090 RCtest2 - copy Simo Kellokumpu All rights reserved
437127 Näyttökuva 2018-02-19 kello 16.32.50 SK All rights reserved
437890 MeteorJurmo1 SK All rights reserved
438223 guest2.3 SK All rights reserved
438233 guest2.3round SK All rights reserved
438235 guest2.3round sk All rights reserved
438239 guest2.3round sk All rights reserved
438248 MeshsmallRC sk All rights reserved
438253 dancematRC sk All rights reserved
438277 Hiding#2RC sk All rights reserved
438284 SeasonsasChorRC sk All rights reserved
438371 Circle and CutRC sk All rights reserved
438377 MeteorJurmo1RC sk All rights reserved
438525 CHARPRC sk All rights reserved
438688 seasonsaschoreographersoikeaSMALLRC sk All rights reserved
438704 dancematRC sk All rights reserved
438728 pompomRC sk All rights reserved
438734 spofRC sk All rights reserved
438765 screen hectic sk All rights reserved
438773 screen hectic sk All rights reserved
438793 #CHARP sk All rights reserved
443108 dancemat - copy sk All rights reserved
443114 dancemat4 - copy sk All rights reserved
443117 dancemat5 - copy sk All rights reserved
443123 dance-mat1 - copy sk All rights reserved
443179 matfighter sk All rights reserved
443199 dancemat1 sk All rights reserved
443202 dancemat2 sk All rights reserved
443208 dancemat3 sk All rights reserved
443212 dancemat4 sk All rights reserved
443214 dancemat4 sk All rights reserved
443218 dancemat5 sk All rights reserved
443221 dancemat6 sk All rights reserved
443273 dancemat7 sk All rights reserved
443350 dancemat8 sk All rights reserved
443557 A guest1 sk All rights reserved
443559 A guest2 sk All rights reserved
443567 A guest3 sk All rights reserved
443575 A guest4 sk All rights reserved
444163 Guest1.3 sk All rights reserved
444165 guest2.3 sk All rights reserved
444168 Guest_Etlab_Elina sk All rights reserved
444187 A guest1 sk All rights reserved
444188 A guest2 sk All rights reserved
444189 A guest3 sk All rights reserved
444190 A guest4 sk All rights reserved
444399 seasonsaschoreographersoikea - copy sk All rights reserved
444401 seasonsaschorvideo2 - copy sk All rights reserved
444404 seasonsaschorinstallaatiokuva2 - copy sk All rights reserved
444406 seasonsaschorvideo - copy sk All rights reserved
444408 Seasons_As_Choreographer - copy sk All rights reserved
444411 käsiohjelmakuva - copy sk All rights reserved
444457 hidingteak1 - copy sk All rights reserved
444459 hidingteak2 - copy sk All rights reserved
444461 hidingteak3 - copy sk All rights reserved
444464 hidingteak4 - copy sk All rights reserved
444466 hidingteak5 - copy sk All rights reserved
444468 hidingteak6 - copy sk All rights reserved
444470 hidingteak7 - copy sk All rights reserved
444480 Hiding #4 - copy sk All rights reserved
444482 Hiding#4 - copy sk All rights reserved
444485 Aguestdoc1 - copy sk All rights reserved
444487 Aguestdoc2 - copy sk All rights reserved
444490 Aguestdoc2 - copy sk All rights reserved
444491 Aguestdoc2 - copy - copy sk All rights reserved
444522 mesh1_small - copy sk All rights reserved
444524 mesh2504 - copy sk All rights reserved
444528 Meshdoc1 - copy sk All rights reserved
444604 1taiteellinenosakäsiohjelma_2404OIKEA - copy SK All rights reserved
444606 1taiteellinenosakäsiohjelma_kartta - copy sk All rights reserved
444618 Nancy-ofstruction - copy sk All rights reserved
445584 #CHARP_handprogram sk All rights reserved
445607 #Charp1 sk All rights reserved
445610 #Charp1 sk All rights reserved
445612 #Charp2 sk All rights reserved
445614 #Charp3 sk All rights reserved
445616 #Charp4 sk All rights reserved
445618 #Charp5 sk All rights reserved
445620 #Charp6 sk All rights reserved
445622 #Charp7 sk All rights reserved
445624 #Charp8 sk All rights reserved
445626 #Charp9 sk All rights reserved
445772 RCtest1 - copy Simo Kellokumpu All rights reserved
445774 RCtest3 - copy Simo Kellokumpu All rights reserved
446044 jump1.1 sk All rights reserved
446047 jump1.2 sk All rights reserved
446048 jump1.3 sk All rights reserved
446050 jump1.4 sk All rights reserved
446057 jump2.1 sk All rights reserved
446058 jump2.2 sk All rights reserved
446059 jump2.3 sk All rights reserved
446060 jump2.4 sk All rights reserved
446071 jump3.1 sk All rights reserved
446072 jump3.2jpg sk All rights reserved
446073 jump3.3 sk All rights reserved
446074 jump3.4 sk All rights reserved
446078 jump4.1 sk All rights reserved
446079 jump4.2 sk All rights reserved
446081 jump4.3 sk All rights reserved
446082 jump4.4 sk All rights reserved
446200 DSC_1704 sk All rights reserved
446500 spofTokyo sk All rights reserved
446502 spofnewyork sk All rights reserved
446506 spofbcn2017 sk All rights reserved
447639 seasonsmap1 sk All rights reserved
447642 seasonsmap2 sk All rights reserved
447644 seasonsmap3 sk All rights reserved
447646 seasonsmap4 sk All rights reserved
449127 Coverx sk All rights reserved
449158 akihabara1 sk All rights reserved
449164 akihabara2 sk All rights reserved
449170 akihabara3_1 sk All rights reserved
449173 akihabara4 sk All rights reserved
449177 akihabara5 sk All rights reserved
449181 akihabara6 sk All rights reserved
449383 Miyashita1 sk All rights reserved
449391 Miyashita2 sk All rights reserved
449394 Miyashita3 sk All rights reserved
449400 Miyashita4 sk All rights reserved
449409 Miyashita5 sk All rights reserved
449772 MeteorHD sk All rights reserved
449784 MeteorHD sk All rights reserved
449845 näyttö1 sk All rights reserved
449847 näyttö2 sk All rights reserved
449851 näyttö3 sk All rights reserved
449865 näyttö4 sk All rights reserved
449867 näyttö5 sk All rights reserved
449869 näyttö6 sk All rights reserved
449871 näyttö7 sk All rights reserved
449873 näyttö8 sk All rights reserved
449875 näyttö9 sk All rights reserved
449879 arsbiomovementstats sk All rights reserved
449881 arsbiomovement2 sk All rights reserved
449883 arsbiomovement3 sk All rights reserved
450049 näyttö10 sk All rights reserved
450054 näyttö10 sk All rights reserved
457350 CrtiticalPath1 sk All rights reserved
457356 CriticalPath2s sk All rights reserved
457362 CriticalPath3s sk All rights reserved
457365 CriticalPath4s sk All rights reserved
457367 CriticalPath5s sk All rights reserved
457370 CriticalPath6s sk All rights reserved
495654 kinesphere sk All rights reserved
495671 kinesphere sk All rights reserved
495881 Artistic Research sk All rights reserved
495976 multiverse sk All rights reserved
495991 choreographer sk All rights reserved
496015 choreoreader sk All rights reserved
496019 multiverse sk All rights reserved
496023 choreographer sk All rights reserved
496027 universe sk All rights reserved
496030 universe sk All rights reserved
496034 Theatre Academy, University of the Arts Helsinki sk All rights reserved
496038 context sk All rights reserved
496042 situation sk All rights reserved
496046 choreoreader sk All rights reserved
496050 Theatre Academy, University of the Arts Helsinki sk All rights reserved
496057 here sk All rights reserved
496077 here sk All rights reserved
496083 somewhere sk All rights reserved
496087 kinaesthetic field sk All rights reserved
496091 context sk All rights reserved
496109 paradoxical body sk All rights reserved
496117 utopian body sk All rights reserved
496164 pre-choreographic sk All rights reserved
496181 kinesphere sk All rights reserved
496193 atmosphere sk All rights reserved
496218 vessel sk All rights reserved
496224 organism sk All rights reserved
496307 atmospheric body sk All rights reserved
496316 body sk All rights reserved
496327 embodiment sk All rights reserved
496333 astroembodiment sk All rights reserved
496435 astroembodied choreostruction sk All rights reserved
496754 movement sk All rights reserved
496758 reading sk All rights reserved
496766 text sk All rights reserved
496776 spaceplace sk All rights reserved
496778 placespace sk All rights reserved
496790 direction sk All rights reserved
496792 orientation sk All rights reserved
496799 to take (a) place sk All rights reserved
496826 incoherence sk All rights reserved
496830 struction sk All rights reserved
497286 shadowcatcher_hd sk All rights reserved
497299 spofbusanspa sk All rights reserved
499725 helmet sk All rights reserved
499727 Meteor_blog sk All rights reserved
499729 Meteor2 sk All rights reserved
499731 Etlabatmos sk All rights reserved
499733 Etlabread sk All rights reserved
499816 seasonsmap1.1 sk All rights reserved
499851 seasonsmap1.2 sk All rights reserved
499855 seasonsmap1.3 sk All rights reserved
499857 seasonsmap1.4 sk All rights reserved
500061 seasonsmap1.1 sk All rights reserved
500062 seasonsmap1.2 sk All rights reserved
500063 seasonsmap1.3 sk All rights reserved
500064 seasonsmap1.4 sk All rights reserved
500066 RCalustakuva sk All rights reserved
500068 RCportrait sk All rights reserved
500154 A guest1 sk All rights reserved
500156 A guest1 sk All rights reserved
500603 guest2.3paksu sk All rights reserved
500606 A guest1 sk All rights reserved
500607 A guest2 sk All rights reserved
500608 A guest3 sk All rights reserved
500609 A guest4 sk All rights reserved
500610 guest1 sk All rights reserved
500613 Guest_Etlab_Elina sk All rights reserved
500615 GuestEtlab sk All rights reserved
500617 dancemat1paksu sk All rights reserved
500619 dancemat5paksu sk All rights reserved
500622 dancemat2 sk All rights reserved
500623 dancemat3 sk All rights reserved
500624 dancemat4 sk All rights reserved
500625 dancemat5 sk All rights reserved
500626 dancemat6 sk All rights reserved
500627 dancemat8 sk All rights reserved
500628 dancemat7 sk All rights reserved
500629 dancematmerihaka sk All rights reserved
500634 dancematbig sk All rights reserved
500636 dancematpaksu sk All rights reserved
500637 dancemat1espaco sk All rights reserved
500647 Meshsmallpaksu sk All rights reserved
500650 Hiding#2paksu sk All rights reserved
500652 hidingteak1 sk All rights reserved
500653 hidingteak2 sk All rights reserved
500654 hidingteak3 sk All rights reserved
500655 hidingteak4 sk All rights reserved
500656 hidingteak5 sk All rights reserved
500657 hidingteak6 sk All rights reserved
500658 hidingteak7 sk All rights reserved
500717 seasonsaschoreographerspaksu sk All rights reserved
500721 seasonsaschor2paksu sk All rights reserved
500738 charppaksu sk All rights reserved
500741 #Charp1 sk All rights reserved
500742 #Charp2 sk All rights reserved
500743 #Charp3 sk All rights reserved
500745 #Charp4 sk All rights reserved
500746 #Charp5 sk All rights reserved
500747 #Charp6 sk All rights reserved
500749 #Charp7 sk All rights reserved
500750 #Charp8 sk All rights reserved
500751 #Charp9 sk All rights reserved
500959 criticalpathbig sk All rights reserved
500962 criticalpath1 sk All rights reserved
500963 criticalpath2 sk All rights reserved
500964 criticalpath3 sk All rights reserved
500965 criticalpath4 sk All rights reserved
500966 criticalpath5 sk All rights reserved
500971 arsbioarcticapaksu sk All rights reserved
500975 arsbiomovementstats sk All rights reserved
500976 arsbiomovement2 sk All rights reserved
500977 arsbiomovement3 sk All rights reserved
500992 spofpaksu sk All rights reserved
500995 spofnewyork sk All rights reserved
500996 spofbcn2017 sk All rights reserved
500997 spofTokyo sk All rights reserved
500998 spofbusanspa sk All rights reserved
501000 pompompaksu sk All rights reserved
501024 pompommerihaka sk All rights reserved
501027 chorasreadpractciepaksu sk All rights reserved
501039 MeteorJurmo1 sk All rights reserved
501043 artisticpart1paksu sk All rights reserved
501221 spof_HKI4 sk All rights reserved
501266 spofnewyorkpaksu sk All rights reserved
501319 spof_Busan300dpi sk All rights reserved
516095 movement sk All rights reserved
518673 pompom sk All rights reserved
536329 pompom_videoinstallation sk All rights reserved
540424 gifRC sk All rights reserved
540736 GIF4 sk All rights reserved
540742 GIF3 sk All rights reserved
540753 GIF5 sk All rights reserved
540765 GIF7 sk All rights reserved
540767 GIF6 sk All rights reserved
540772 GIF2 sk All rights reserved
540777 gif_contextualframeworks sk All rights reserved
638945 MOSHED-2019-5-31-15-41-23 sk All rights reserved
638969 MOSHED-2019-5-31-16-17-27 sk All rights reserved
638972 MOSHED-2019-5-31-16-21-28 sk All rights reserved
638976 MOSHED-2019-5-31-16-27-31 sk All rights reserved
638978 MOSHED-2019-5-31-16-26-43 sk All rights reserved
638980 MOSHED-2019-5-31-16-30-26 sk All rights reserved
639001 Hiding#2 sk All rights reserved
639010 mesh_Hyppolite sk All rights reserved
639029 Hiding#2 sk All rights reserved
639048 logo sk All rights reserved
642805 glitch sk All rights reserved
669814 Kommentaari_VA_tunnus_tekstein_pieni sk All rights reserved

Comments are only available for registered users.