Exposition

Melliferopolis – collaborating with uncontrollable, flying, stinging insects (2020)

Christina Stadlbauer

About this exposition

en
This exposition explores encounters between humans and insects, in the framework of a long term project around honeybees in urban contexts called Melliferopolis. The interventions proposed by Melliferopolis create shared spaces of encounters for Bees and Humans. The choice to work with these insects in an urban and participatory setting creates situations that are surprising, unpredictable or challenge concepts of "safety". The exposition aims to develop an understanding for risks that arise when collaborating with non human animals, explores reactions to situations that are not entirely controllable and elaborates on notions of safety, hazard and unpredictability within practice based artistic research. As the territory to investigate these questions we look at interventions, performances and installations produced in public spaces in the city of Helsinki in the framework of Melliferopolis since 2012.

sv
Den här expositionen undersöker möten mellan människor och insekter inom ramen för Melliferopolis, ett långsiktigt projekt om bin i stadsmiljöer. De interventioner som ingår i Melliferopolis skapar utrymme för möten mellan bin och människor. Valet att arbeta med dessa insekter i urbana miljöer där människor vistas ger upphov till oväntade, oförutsägbara situationer som utmanar föreställningar om ”säkerhet”. Syftet med expositionen är att utveckla en förståelse för de faror som uppstår under arbete med djur, utforska reaktionerna på förlopp som inte helt går att styra och närmare undersöka begrepp som säkerhet, riskfylldhet och oberäknelighet inom praktikbaserad konstnärlig forskning. Vi utforskar dessa frågor med utgångspunkt i de interventioner, performanceverk och installationer som har genomförts på allmänna platser i staden Helsingfors inom ramen för Melliferopolis sedan 2012.
typeresearch exposition
keywordsurban beekeeping, non human animals, environmental art, biological art, non human agents, ecopsychology, melliferopolis, Hexa-Hives, fear, wilderness, unpredictability, urban acupuncture, risk and safety, resilience, disorder, city management, control, swarming, biological systems, Anthropocene, chtulucene, urbanism, self-organization, emergence
date15/08/2018
published16/03/2020
last modified16/03/2020
statuspublished
share statusprivate
affiliationMelliferopolis
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/498232/498233
doihttps://doi.org/10.22501/vis.498232
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue1. VIS Issue 1
external linkhttp://melliferopolis.net


Simple Media

id name copyright license
501351 3locations_3KM Melliferopolis All rights reserved
501368 contactMic_Hexa-frame Till Bovermann All rights reserved
501406 hiveListening_cropped Till Bovermann All rights reserved
503379 IMG_1751 Christina Stadlbauer All rights reserved
503382 Kindergarten Visit Melliferopolis All rights reserved
503384 IMG_2980 Melliferopolis All rights reserved
503388 R0013911 Christina Stadlbauer All rights reserved
503390 IMG_2980 Bartaku All rights reserved
503667 swarm_table2 Bartaku All rights reserved
503669 swarm_table2 Bartaku All rights reserved
503675 R0013911 Bartaku All rights reserved
503873 swarm_table2 Bartaku All rights reserved
503875 CHARLI FINAL MAP AUGUST for web Charli Clark All rights reserved
503877 BeeArk with new colony Ulla Taipale All rights reserved
503878 BeeArk Ulla Taipale All rights reserved

Comments are only available for registered users.