Exposition

PERFORMED REALNESS: On Participatory Art and its Ethics (2018)

Johanna Lecklin

About this exposition

en
In my study, Performed Realness: On participatory Art and its Ethics, I address questions stemming from my artistic practice and concerning participatory art, the split between documentary and fiction, performed realness, the ethics of the abovementioned, and authorship. I discuss these topics in dialogue with other artists’ artworks and with theories. Nevertheless, my intent is not to execute a comprehensive study on works, that have the same traits as mine. Works with moving image, my own and other artists’, which leave me to wonder and perplex me were a starting point of my research. – Is this true? Are these people performing or are they just being themselves in front of the camera? Can one be in front of the camera without performing?

fi
Tutkimuksessani Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta käsittelen omista teoksistani kumpuavia osallistavaan taiteeseen, dokumentaarisen ja fiktion väliseen halkeamaan, esitettyyn aitouteen, etiikkaan ja tekijyyteen liittyviä kysymyksiä. Käyn dialogia aiheisiini liittyvien muiden taiteilijoiden teosten ja teorian kanssa. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole ollut kattavasti tarkastella teoksia, joissa nousee esiin samoja piirteitä kuin omassa työssäni. Tutkimukseni lähtökohtana ovat olleet liikkuvan kuvan teokset, sekä omat että toisten taiteilijoiden, jotka jättävät minut ihmettelyn ja hämmennyksen valtaan – onko tämä totta, esittävätkö nuo ihmiset vai ovatko ainoastaan omana itsenään kameran edessä. Voiko kameran edessä olla esiintymättä?

sv
I min avhandling Föreställd äkthet. Om deltagande konst och dess etik behandlar jag frågor som berör deltagande konst, klyftan mellan det dokumentära och det fiktiva, föreställd verklighet och etik angående de ovannämnda, samt frågor om upphovsmannaskap. Frågorna härrör från mina verk. Jag för en dialog med andra konstnärers verk och teorier, som berör dessa teman. Min avsikt är inte att göra en fullständig kartläggning över sådana verk i vilka det förekommer liknande drag som i mina verk. Utgångspunkten för min forskning har varit sådana verk med rörlig bild, både mina egna och andra konstnärers, som väcker min förundran och skapar förvirring hos mig – är det här sant, spelar de där människorna eller är de enbart sig själva framför kameran. Kan man låta bli att uppträda framför kameran?
typeresearch exposition
keywordsdoctoral thesis
date01/10/2018
published12/11/2018
last modified12/11/2018
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of the Arts Helsinki
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/513224/513225
published inUniversity of the Arts Helsinki
portal issue2018.
connected toUniversity of the Arts Helsinki


Simple Media

id name copyright license
522184 Lecklin_A_Christmas_Tale Johanna Lecklin All rights reserved
522189 Lecklin_A_Summer_Job Johanna Lecklin All rights reserved
522192 Lecklin_Girls_Just_Wanna_Have_Fun Johanna Lecklin All rights reserved
522198 Lecklin_Guilt_Syyllisyys Johanna Lecklin All rights reserved
522200 Lecklin_The_Cage Johanna Lecklin All rights reserved
522203 Lecklin_There_is_a_Lot_of_Joy_too_Paljon_on_iloakin Johanna Lecklin All rights reserved
522207 Lecklin_Tomorrow_Huominen Johanna Lecklin All rights reserved
522214 Lecklin_A_Christmas_Tale Johanna Lecklin All rights reserved
522225 Lecklin_Language_is_the_Key_to_Everything_Kieli_on_avain_kaikkeen Johanna Lecklin All rights reserved
522818 Academy_of_Fine_Arts_negative_RGB_Screen University of the Arts Helsinki All rights reserved
522830 preview_image Johanna Lecklin All rights reserved
525121 Academy_of_Fine_Arts_RGB_Screen University of the Arts Helsinki All rights reserved
525142 11. A Lecklin_Story_Cafe_Kiasma_konttikahvila_2010 (1) Johanna Lecklin All rights reserved
525856 Story Cafe Johanna Lecklin All rights reserved
526029 Terapiaeläinsatu_VALMIS_QUICKTIME Johanna Lecklin All rights reserved
526128 lecklin_esitettya_aitoutta_digi Johanna Lecklin All rights reserved
526129 Huominen Johanna Lecklin All rights reserved
526130 A_Summer_Job_2 Johanna Lecklin All rights reserved
526131 terapiaeläainsatu still terapia Johanna Lecklin All rights reserved
526133 Cage_photoLasseLecklin Johanna Lecklin All rights reserved
526134 Johanna_Lecklin_Skuld_Guilt Johanna Lecklin All rights reserved
526135 A Christmas Tale Johanna Lecklin All rights reserved
528498 Story Cafe Johanna Lecklin All rights reserved
528514 Terapiaeläinsatu_VALMIS_QUICKTIME_1 Johanna Lecklin All rights reserved
528526 A Christmas tale Johanna Lecklin All rights reserved
528537 christmastale_reconv5000 Johanna Lecklin All rights reserved
530840 cover2 Johanna Lecklin All rights reserved

comments: 1 (last entry by Susan Merrick - 19/12/2018 at 12:07)