Exposition

Testifying for the Invisible: Documentary Poetics of Estrangement (2019)

Susanna Helke, Alejandro Pedregal

About this exposition

en
This exposition is a semi-dialogical inquiry into the potential of the methods and poetics of estrangement in documentary and political cinema, where we focus on the representation of the “neoliberal condition” in present-day society. We reflect on and rethink ideas that stem from various theories and strategies of emancipatory practices in cinema and literature. Here we acknowledge the tensions between conventions in for example social documentary, political cinema, and different conceptions of realism versus the idea of estrangement as an artistic strategy. The struggle to emancipate spectatorship and readership from the passivity and uncritical temptations promoted by the spectacles of the hegemonic culture industries has been a central concern in theoretical debates and artistic praxis that involves estrangement as a technique. How do Jacques Rancière’s notions on emancipation and radical equality challenge Brechtian ideas and methods of estrangement? How could the lineages of Third Cinema and testimonial literature help to rethink these matters today? What are actually the relevant means of estrangement in contemporary documentary art and literature?

sv
Expositionen är en semi-dialogisk undersökning kring potentialer för förfrämligandets metoder och poetik inom dokumentär och politisk film, där vi fokuserar på samtida representationer av det ”nyliberala tillståndet”. Vi reflekterar kring och omvandlar idéer som kommer från olika teorier och strategier för emancipatoriska praktiker inom film och litteratur. Här lyfter vi fram de spänningar som finns mellan olika konventioner i exempelvis social dokumentärfilm, politisk film och olika föreställningar kring realism kontra idén om förfrämligande som konstnärlig strategi. Kampen för att emancipera åskådaren från den passivitet och de okritiska frestelser som underblåses av den hegemoniska kulturindustrins skådespel har varit en central angelägenhet i olika teoretiska debatter och konstnärlig praktik som involverar förfrämligande som teknik. Hur utmanar Jacques Rancières tankar kring emancipation och radikal jämlikhet Brechtianska idéer och tekniker av förfrämligande? Vilka är egentligen de relevanta medlen för förfrämligande inom samtida dokumentärkonst?
typeresearch exposition
keywordsestrangment, emancipation, documentary film, social documentary, political film, poetics of ruptures, testimonio, Third Cinema
date17/01/2019
published23/09/2019
last modified23/09/2019
statuspublished
share statusprivate
affiliationAalto University
copyrightSusanna Helke, Alejandro Pedregal
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/556738/556739
doihttps://doi.org/10.22501/vis.556738
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue2. VIS Issue 2


Simple Media

id name copyright license
601894 Sustainability Gap RoadMoviesLTD All rights reserved
601902 KestavyysVajeLaulu RoadmoviesLTD All rights reserved
601906 Caretaker's song RoadmoviesLTD All rights reserved
601909 Alku RoadmoviesLTD All rights reserved
602441 Susanna Helke All rights reserved
627597 is (1) xxx All rights reserved
627600 is (1) a All rights reserved
627602 is (1) Susanna Helke All rights reserved
627621 is (1) SH All rights reserved
627643 MENONTHEBEACH Susanna Helke All rights reserved
627652 MENONTHEBEACH.smll Susanna Helke All rights reserved
627669 MENONTHEBEACH.smll2 Susanna Helke All rights reserved
640819 Tausta Susanna Helke All rights reserved
658417 Caretaker's song Road Movies LTD All rights reserved
658423 Caretaker's song copyBLUE Road Movies LTD All rights reserved
658440 Sustainability Gap_green Road Movies LTD All rights reserved
658442 Sustainability Gap_green Road Movies LTD All rights reserved
658444 Sustainability Gap_green Road Movies LTD All rights reserved
658450 ArmotontaMenoa Road Movies LTD All rights reserved
658555 Evelia 1 copy Alejandro Pedregal All rights reserved
658557 Evelia 8 copy Alejandro Pedregal All rights reserved
658559 evelia copy Alejandro Pedregal All rights reserved
658595 MENONTHEBEACH.smll2 Susanna Helke All rights reserved
677524 ArmotontaMenoa Roadmovies LTD All rights reserved
677624 Armotonta menoa klippi 2 H264 Roadmovies LTD All rights reserved
677631 Armotonta menoa klippi 1 H264 Roadmovies LTD All rights reserved
677637 Armotonta menoa klippi 1 H264 Roadmovies LTD All rights reserved

Comments are only available for registered users.