Exposition

Listening in/to Exile: Migration and Media Arts (2019)

Budhaditya Chattopadhyay

About this exposition

en
This exposition responds to the current flux of migration and the resulting condition of estrangement. The projects – an augmented book project and a corresponding media artwork – respond to mass migration, hyper-mobility, placeless-ness and nomadism, which are blurring the boundaries between the local and the global, the corporeal and the digital, the private and the public. Through an exploration of the poetic and critical capacities embedded in everyday listening the two projects attempt to shed light on the aesthetics of addressing the notion of exile, alienation and estrangement. The exposition let the viewer/reader engage with the artistic matter; namely, the field recordings and on-site writings - artistic acts of poetic contemplation grounded in a personal experience of the urban alienation, with the aim of movement towards self-understanding and emancipation.

sv
Denna exposition är ett svar på ett samtida flöde som uppstår i och med migrationen och det förfrämligande som är dess konsekvens. Projekten – ett utvidgat bokprojekt och ett korresponderande mediaverk – avhandlar vår tids massmigration, hypermobilitet, platslöshet och nomadism, vilka suddar ut gränser mellan det lokal och globala, det kroppsliga och det digitala, det privata och det offentliga. Genom att utforska den inneboende poetiska och kritiska potentialen av ett vardagligt lyssnande strävar dessa två projekt efter att belysa de estetiska aspekterna av att adressera begrepp som exil, alienation och förfrämligande. Expositionen låter betraktaren/läsaren engagera sig i det konstnärliga materialet, dvs fältinspelningarna och forskningsanteckningarna utförda på plats – konstnärliga gester av poetisk kontemplation som grundas i personliga erfarenheter från ett urbant främlingskap som vill röra sig i riktning mot självförståelse och frigörelse.
typeresearch exposition
keywordssound art, estrangement, mobility, poetics, listening, urban space, urban exploration, urban utopias, Situationism, nomadism, sound, sound studies, soundscape, soundwalk, sound narrative, city life
date07/02/2019
published23/09/2019
last modified23/09/2019
statuspublished
share statusprivate
affiliationCenter for Arts and Humanities, American University of Beirut
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/564694/564695
doihttps://doi.org/10.22501/vis.564694
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue2. VIS Issue 2


Simple Media

id name copyright license
566207 Exile and Other Syndromes_excerpts.wav Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566211 IMG_5966.MOV Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566212 museumofsounds-44.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566213 Budhaditya Chattopadhyay_Exile and Other Syndromes_RKS02.jpeg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566214 Exile and Other Syndromes_plan.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566216 An excerpt from audio-visual installation Exile and Other Syndromes - Rogaland Kunstsenter.mp4 Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566231 museumofsounds-44.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566238 museumofsounds-45.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566240 Exile and Other Syndromes_2.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
566244 IMG_5988.MOV Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
568298 Christoph De Boeck_Gare do Oriente.jpg Christoph De Boeck All rights reserved
568307 Exile and Other Syndromes_plan.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
568308 Christoph De Boeck_Gare do Oriente.jpg Christoph De Boeck All rights reserved
571292 Exile and Other Syndromes_plan.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
571294 51233322_10218225873859834_3531021798067929088_n.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
571297 Christoph De Boeck_Gare do Oriente.jpg Christoph De Boeck All rights reserved
571298 Exile and Other Syndromes_2.jpg Budhaditya Chattopadhyay All rights reserved
596080 37319939_1820184901382163_2939771411780075520_n.jpg Please insert copyright information All rights reserved
596113 37375892_1820185221382131_2828030802418204672_n.jpg Please insert copyright information All rights reserved
596115 48384757_2316378955261037_7022877419996446720_n.jpg Please insert copyright information All rights reserved
596117 53641314_763579480690273_303695363678666752_n.jpg Please insert copyright information All rights reserved
596207 MB.COLOR3.mov Please insert copyright information All rights reserved
652572 3.jpg Please insert copyright information All rights reserved
652573 7.jpg Please insert copyright information All rights reserved

Comments are only available for registered users.