Exposition

Experience of Resistance -The Potential of Materiality and Spatiality in Artistic Research (2015)

Riikka Makikoskela

About this exposition

en
The working title of my doctoral research is Relation Between Idea, Means and End in Three-dimensional Art Making. By making art, I study how a three-dimensional artwork evolves. I employ a phenomenological research approach in my practice-led, artistic research. In this exposition, I present one of the case studies of my dissertation, a sculpture called From A Container to A Room for A Female Elk (2011, porcelain, glazed stoneware, rutile and Ikea table, 70 x 50 x 50 cm). I describe in detail the process of creating this artwork, for it discloses the potential of materiality and spatiality in artistic research: the experience of resistance (Biesta 2012). This phenomenon occurs in my art practice, and I study it from within the same activity. While pursuing three-dimensional artworks, I move both the materials and my own body. In my research, I analyze this aspect of three-dimensional art practice through the phenomenological theory of embodiment. In order to stay close to the experiential, I integrate academic research with the art practice. Only the confrontation with the evolving artwork may reveal the material resistance in this art practice.

fi
Väitöstutkimukseni työnimenä on tällä hetkellä Idean, keinojen ja lopputuloksen suhde kolmiulotteisessa kuvataiteellisessa työskentelyssä. Työskentelen kuvataiteellisesti ja samalla kysyn, kuinka kolmiulotteinen kuvataideteos syntyy. Taiteellisessa ja käytäntöjohteisessa (practice-led) tutkimuksessani käytän fenomenologista tutkimusotetta. Aloitan artikkelini hahmottelemalla tutkimusmenetelmääni ja sen käytäntöä. Taiteellisen työskentelyn lähtökohta on usein henkilökohtainen, ja tämän vuoksi keskusteluyhteyden luominen jaettavissa olevaan tutkimukseen muodostuu haastavaksi. Kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentely on kuitenkin pääasiassa materiaalisesti ja tilallisesti toteutuvaa toimintaa reaalitodellisuudessa. Tällaiselle toimijalle avautuu niin käsitteellinen, materiaalinen kuin tilallinenkin yhteys ympäristöön. Tässä artikkelissa esittelen väitökseni yhden tapausesimerkin: Astiasta huoneeksi hirvinaaraalle, 2011, posliini, lasitettu kivitavara, rutiili ja Ikea-pöytä, 70 x 50 x 50 cm. Kuvailen seikkaperäisesti tämän teoksen työstämisen tapahtumasarjaa, sillä siinä nousee esille yksi materiaalisen ja tilallisen tutkimisen mahdollisuus: kokemuksen vastus (Biesta 2012). Ilmiö ilmaantuu toiminnassani, ja tutkin sitä siinä samassa kokemuksessa. Kun työstän kolmiulotteisia kuvataideteoksia, liikun ja liikutan materiaaleja. Jäsennänkin kolmiulotteista kuvataiteellista työskentelyä kehollisuuden fenomenologian avulla. Yhdistämällä kolmiulotteisen kuvataiteellisen työskentelyn akateemiseen tutkimukseen pyrin pitäytymään lähellä tätä kokemuksellisuutta, sillä ainoastaan asettuminen vastatusten syntymässä olevan teoksen kanssa tuo esiin materiaalisen vastuksen kyseisessä toiminnassa.
typeresearch exposition
keywordsTaiteellinen tutkimus, kokemus, kokemuksen vastus, kolmiulotteinen kuvataiteellinen työskentely
date30/01/2015
published01/04/2015
last modified01/04/2015
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/61432/61433
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.61432
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue3.
connected toRUUKKU - Studies in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
80513 Hirvinaaras 2011 IMG_5462 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80509 Hirvinaaras 2011 IMG_5521 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80504 Hirvinaaras 2011 IMG_5890 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80500 Hirvinaaras 2011 IMG_5962 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80491 Hirvinaaras IMG_5216 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80486 Hirvinaaras IMG_5208 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80480 Hirvinaaras Aa 055 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80476 Hirvinaaras 2011 IMG_5462 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80317 Hirvinaaras 2011 IMG_5533 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80312 Hirvinaaras 2011 IMG_5533 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
80310 Hirvinaaras 2011 IMG_5454 p Riikka Mäkikoskela All rights reserved
61873 Experience of Resistance in Artistic Research Process Riikka Mäkikoskela All rights reserved
61872 Experience of Resistance in Artistic Research Process Riikka Mäkikoskela All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department