Exposition

BODY FRAGMENTED - temporal expressions (2020)

Linnea Bågander

About this exposition

en
In response to digital technology, new methods, thinking and aesthetics have emerged that challenge the way we design. In particular, the extraction of movement introduced by motion-capture technology propose a design process wherein the motion rather than the form is used as a material in a design process. In such a process the motion is extracted form a defined set of points that creates a digital representation. In this exposition, the strategies utilized when capturing a motion is translated into the process of garment making with the purpose to challenge bodily aesthetics through dress.  
Practically, this exposition builds on two independent studies with the shared aim to define parameters for transformations of the moving body’s expression applied to a garment making process. Yet, the transformation is approached from two perspectives; the first study is non-material and borrows theory and references from the field of dance and motion capturing technology. It maps the body as a point-based system based on the body as a moving form and pin-points body functions that affect these points. This part serves as a foundation for the second study that adds material aspects, in particular, it maps material parameters that relate to how the material is arranged in relation to these points.    In conclusion, strategies of extraction of movement as attachments and the scale of fragmentation of materials are considered the main contribution to the garment making process. As it proposes a new usage of movement, the work has implications for fashion design, costume design but also other body movement-based mediums as it is about the expression of body movement and not just the body as a form.

sv
I och med utveckling inom digital teknik har nya metoder, tänkande och estetik framkommit som utmanar vårt sätt att designa. I synnerhet föreslår extraktionen av rörelse introducerad med motion-capturing teknologi en designprocess där rörelsen snarare än formen används som ett material i en kreativ process. I en sådan process extraheras rörelsen från en definierad uppsättning punkter som skapar en digital representation. I denna studie används strategierna för att fånga en rörelse till processen för att designa kläder med syftet att utmana kroppslig estetik genom kläder. Denna text på två oberoende studier med det gemensamma målet att definiera parametrar för transformationer av kroppens uttryck i rörelse. Texten undersöker transformationen ur två perspektiv; den första studien är icke-materiell och lånar teori och referenser från dans och motion capture-teknik, den föreslår en förståelse för kroppen som ett punktbaserat system som en rörlig form och fungerar som en teoretisk grund. Den andra studien fokuserar på materiella aspekter, i synnerhet kartlägger den materialparametrar som hänför sig till hur materialet är arrangerat i relation till de punkter som är föreslagna av den första studien. Sammanfattningsvis anses strategier för extraktion av rörelse som placering och skalan av fragmentering av material vara det viktigaste bidraget till kläddesign processen, eftersom dessa parametrar föreslår en ny rörelseanvändning. Fynden bidrar till arbetsprocess inom modedesign, kostymdesign men också andra kroppsrörelsebaserade medier eftersom det handlar om uttryck för kroppsrörelse och inte bara kroppen som en form.
typeresearch exposition
keywordsMotion capturing, motion design, fashion design, body extended, performing body
date17/10/2019
published15/10/2020
last modified15/10/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightLinnea Bågander
licenseAll rights reserved
languageBritish English
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/710802/710803
doihttps://doi.org/10.22501/vis.710802
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue4. VIS Issue 4


Simple Media

id name copyright license
710816 Screen Shot 2019-10-17 at 09.28.43 Linnea Bågander All rights reserved
719335 1.1 Arrangement - same materail Linnea Bågander All rights reserved
719340 1.1 Arrangement – same material Linnea Bågander All rights reserved
719344 1.1 Arrangement – same material Linnea Bågander All rights reserved
749955 Arrangement-relation of points Linnea Bågander All rights reserved
749989 Relations of points Linnea Bågander All rights reserved
749993 Fullbody Linn All rights reserved
749999 Action Linnea Bågander All rights reserved
750001 Flex Linnea Bågander All rights reserved
750003 Flex extend Linnea Bågander All rights reserved
750005 Flex Linnea Bågander All rights reserved
750017 Arrangement - Fitted form Linnea Bågander All rights reserved
750023 Abstraction Linnea Bågander All rights reserved
750029 1%202%20Arrangement%20relation%20of%20points Linnea Bågander All rights reserved
750034 Different functions Linnea Bågander All rights reserved
750038 Same movement Linnea Bågander All rights reserved
750047 SameLinea Linnea Bågander All rights reserved
750052 Informing movement Linnea Bågander All rights reserved
750057 Informing movement Linnea Bågander All rights reserved
750061 Materail Movement Linnea Bågander All rights reserved
750069 Material Movement Linnea Bågander All rights reserved
750071 Extension Linnea Bågander All rights reserved
750073 Extension Linnea Bågander All rights reserved
750134 Conclusion Linnea Bågander All rights reserved
822752 Points Linnea Bågander All rights reserved
822753 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822754 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822755 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822756 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822760 CIRCLE Linnea Bågander All rights reserved
822763 FOLD Linnea Bågander All rights reserved
822764 LOCOMOTION Linnea Bågander All rights reserved
822767 TWIST Linnea Bågander All rights reserved
822772 Connections Linnea Bågander All rights reserved
822778 FULLBODYCOLLECT Linnea Bågander All rights reserved
822780 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
873513 conclusion-fragmented Linnea Bågander All rights reserved
873514 CONCLUSION FRAGMENTED Linnea Bågander All rights reserved

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
The artistic research portal of the Norwegian Academy of Music.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department