Exposition

BODY FRAGMENTED - temporal expressions (2020)

Linnea Bågander

About this exposition

en
In response to digital technology, new methods, thinking and aesthetics have emerged that challenge the way we design. In particular, the extraction of movement introduced by motion-capture technology propose a design process wherein the motion rather than the form is used as a material in a design process. In such a process the motion is extracted form a defined set of points that creates a digital representation. In this exposition, the strategies utilized when capturing a motion is translated into the process of garment making with the purpose to challenge bodily aesthetics through dress.  
Practically, this exposition builds on two independent studies with the shared aim to define parameters for transformations of the moving body’s expression applied to a garment making process. Yet, the transformation is approached from two perspectives; the first study is non-material and borrows theory and references from the field of dance and motion capturing technology. It maps the body as a point-based system based on the body as a moving form and pin-points body functions that affect these points. This part serves as a foundation for the second study that adds material aspects, in particular, it maps material parameters that relate to how the material is arranged in relation to these points.    In conclusion, strategies of extraction of movement as attachments and the scale of fragmentation of materials are considered the main contribution to the garment making process. As it proposes a new usage of movement, the work has implications for fashion design, costume design but also other body movement-based mediums as it is about the expression of body movement and not just the body as a form.

sv
I och med utveckling inom digital teknik har nya metoder, tänkande och estetik framkommit som utmanar vårt sätt att designa. I synnerhet föreslår extraktionen av rörelse introducerad med motion-capturing teknologi en designprocess där rörelsen snarare än formen används som ett material i en kreativ process. I en sådan process extraheras rörelsen från en definierad uppsättning punkter som skapar en digital representation. I denna studie används strategierna för att fånga en rörelse till processen för att designa kläder med syftet att utmana kroppslig estetik genom kläder. Denna text på två oberoende studier med det gemensamma målet att definiera parametrar för transformationer av kroppens uttryck i rörelse. Texten undersöker transformationen ur två perspektiv; den första studien är icke-materiell och lånar teori och referenser från dans och motion capture-teknik, den föreslår en förståelse för kroppen som ett punktbaserat system som en rörlig form och fungerar som en teoretisk grund. Den andra studien fokuserar på materiella aspekter, i synnerhet kartlägger den materialparametrar som hänför sig till hur materialet är arrangerat i relation till de punkter som är föreslagna av den första studien. Sammanfattningsvis anses strategier för extraktion av rörelse som placering och skalan av fragmentering av material vara det viktigaste bidraget till kläddesign processen, eftersom dessa parametrar föreslår en ny rörelseanvändning. Fynden bidrar till arbetsprocess inom modedesign, kostymdesign men också andra kroppsrörelsebaserade medier eftersom det handlar om uttryck för kroppsrörelse och inte bara kroppen som en form.
typeresearch exposition
keywordsMotion capturing, motion design, fashion design, body extended, performing body
date17/10/2019
published15/10/2020
last modified15/10/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightLinnea Bågander
licenseCC BY-NC-ND
languageBritish English
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/710802/710803
doihttps://doi.org/10.22501/vis.710802
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue4. VIS Issue 4


Simple Media

id name copyright license
710816 Screen Shot 2019-10-17 at 09.28.43 Linnea Bågander All rights reserved
719335 1.1 Arrangement - same materail Linnea Bågander All rights reserved
719340 1.1 Arrangement – same material Linnea Bågander All rights reserved
719344 1.1 Arrangement – same material Linnea Bågander All rights reserved
749955 Arrangement-relation of points Linnea Bågander All rights reserved
749989 Relations of points Linnea Bågander All rights reserved
749993 Fullbody Linn All rights reserved
749999 Action Linnea Bågander All rights reserved
750001 Flex Linnea Bågander All rights reserved
750003 Flex extend Linnea Bågander All rights reserved
750005 Flex Linnea Bågander All rights reserved
750017 Arrangement - Fitted form Linnea Bågander All rights reserved
750023 Abstraction Linnea Bågander All rights reserved
750029 1%202%20Arrangement%20relation%20of%20points Linnea Bågander All rights reserved
750034 Different functions Linnea Bågander All rights reserved
750038 Same movement Linnea Bågander All rights reserved
750047 SameLinea Linnea Bågander All rights reserved
750052 Informing movement Linnea Bågander All rights reserved
750057 Informing movement Linnea Bågander All rights reserved
750061 Materail Movement Linnea Bågander All rights reserved
750069 Material Movement Linnea Bågander All rights reserved
750071 Extension Linnea Bågander All rights reserved
750073 Extension Linnea Bågander All rights reserved
750134 Conclusion Linnea Bågander All rights reserved
822752 Points Linnea Bågander All rights reserved
822753 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822754 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822755 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822756 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
822760 CIRCLE Linnea Bågander All rights reserved
822763 FOLD Linnea Bågander All rights reserved
822764 LOCOMOTION Linnea Bågander All rights reserved
822767 TWIST Linnea Bågander All rights reserved
822772 Connections Linnea Bågander All rights reserved
822778 FULLBODYCOLLECT Linnea Bågander All rights reserved
822780 POINTS Linnea Bågander All rights reserved
873513 conclusion-fragmented Linnea Bågander All rights reserved
873514 CONCLUSION FRAGMENTED Linnea Bågander All rights reserved

Comments are only available for registered users.