Exposition

taiteen vaikuttavuus (2020)

Pekka Kantonen

About this exposition

Vaikuttamisen festivaali oli vuosina 2016–2018 Baltic Circle -teatterifestivaalin osakokonaisuus, jossa etsittiin ja tutkittiin taiteen mahdollisuuksia vaikuttaa ja luoda vaikuttavuuden tiloja. Tämä ekspositio käsittelee taiteen vaikuttavuutta käsittelevää taiteellista tutkimustani, jonka toteutin festivaalin osana. Sovelsin tutkimuksessa tohtorintyöni metodia, videokuvan sukupolvittelua (Generational filming). Haastatteluissa tiedustelin festivaalin tekijöiden ja osallistujien näkemyksiä festivaalin vaikuttavuudesta. Haastattelin heitä sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen. Jälkimmäisessä haastattelussa kukin haastateltava näki koosteen edellisestä kerrasta ja reflektoi aiempia kommenttejaan. Projektin lopussa järjestimme työpajan, jossa keskusteltiin taiteen vaikuttavuudesta kuvaamieni videoiden pohjalta. Tutkimuskysymykseni nousevat saamastani työtehtävästä: Mitä videokuvan sukupolvittelun avulla voi kertoa festivaaliin osallistuvien näkemyksistä taiteen vaikuttavuudesta? Mitä metodi tuo esiin taiteen vaikutuksesta festivaalin osallistujiin? Millä tavalla metodi tuo esiin osallistujien näkemyksiä taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä? Millaista itsereflektiota metodi synnyttää? Vaikuttavatko videoidut haastattelut kokemukseen taiteesta? Mitä metodi tuo esiin taiteen mitattavuudesta? Mitä taiteellinen lähestymistapa tuo taiteen vaikuttavuuden tutkimiseen?
typeresearch exposition
keywordsimpact of art, impact, Festival, baltic circle, generational filming, interview, spectator, ecology of practices, ethics, self-reflection, performativity, taiteen vaikuttavuus, haastattelututkimus, etiikka, performatiivisuus, katsoja, käytäntöjen ekologia, itsereflektio, valokuvan sukupolvittelu
date13/11/2019
published15/06/2020
last modified15/06/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightPekka Kantonen
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/732408/732409
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.732408
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue14.


Simple Media

id name copyright license
732418 kilo2_1.21.2 Pekka Kantonen All rights reserved
732424 kilo11_1.5.2 Pekka Kantonen All rights reserved
732426 kilo12_1.5.3 Pekka Kantonen All rights reserved
732432 flickr_taidepoliittinen Noora Geagea All rights reserved
732437 kilo9_1.4.4 Pekka Kantonen All rights reserved
732442 tuomas2_1.23.2 Pekka Kantonen All rights reserved
732446 merkitysYhteiskunnassa Pekka Kantonen All rights reserved
732451 kulttuuritoimittaja Pekka Kantonen All rights reserved
732458 vaikuttavuudenArvio Pekka Kantonen All rights reserved
732462 kilo4_1.2.1 Pekka Kantonen All rights reserved
732464 esitystaiteilija Pekka Kantonen All rights reserved
732484 kilo22_1.9.5 Pekka Kantonen All rights reserved
732488 kilo23_1.9.6 Pekka Kantonen All rights reserved

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department