Exposition

taiteen vaikuttavuus (2020)

Pekka Kantonen

About this exposition

Vaikuttamisen festivaali oli vuosina 2016–2018 Baltic Circle -teatterifestivaalin osakokonaisuus, jossa etsittiin ja tutkittiin taiteen mahdollisuuksia vaikuttaa ja luoda vaikuttavuuden tiloja. Tämä ekspositio käsittelee taiteen vaikuttavuutta käsittelevää taiteellista tutkimustani, jonka toteutin festivaalin osana. Sovelsin tutkimuksessa tohtorintyöni metodia, videokuvan sukupolvittelua (Generational filming). Haastatteluissa tiedustelin festivaalin tekijöiden ja osallistujien näkemyksiä festivaalin vaikuttavuudesta. Haastattelin heitä sekä ennen tapahtumaa että sen jälkeen. Jälkimmäisessä haastattelussa kukin haastateltava näki koosteen edellisestä kerrasta ja reflektoi aiempia kommenttejaan. Projektin lopussa järjestimme työpajan, jossa keskusteltiin taiteen vaikuttavuudesta kuvaamieni videoiden pohjalta. Tutkimuskysymykseni nousevat saamastani työtehtävästä: Mitä videokuvan sukupolvittelun avulla voi kertoa festivaaliin osallistuvien näkemyksistä taiteen vaikuttavuudesta? Mitä metodi tuo esiin taiteen vaikutuksesta festivaalin osallistujiin? Millä tavalla metodi tuo esiin osallistujien näkemyksiä taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä? Millaista itsereflektiota metodi synnyttää? Vaikuttavatko videoidut haastattelut kokemukseen taiteesta? Mitä metodi tuo esiin taiteen mitattavuudesta? Mitä taiteellinen lähestymistapa tuo taiteen vaikuttavuuden tutkimiseen?
typeresearch exposition
keywordsimpact of art, impact, Festival, baltic circle, generational filming, interview, spectator, ecology of practices, ethics, self-reflection, performativity, taiteen vaikuttavuus, haastattelututkimus, etiikka, performatiivisuus, katsoja, käytäntöjen ekologia, itsereflektio, valokuvan sukupolvittelu
date13/11/2019
published15/06/2020
last modified15/06/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightPekka Kantonen
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/732408/732409
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.732408
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue14. Ecologies of Practice


Simple Media

id name copyright license
732418 kilo2_1.21.2 Pekka Kantonen All rights reserved
732424 kilo11_1.5.2 Pekka Kantonen All rights reserved
732426 kilo12_1.5.3 Pekka Kantonen All rights reserved
732432 flickr_taidepoliittinen Noora Geagea All rights reserved
732437 kilo9_1.4.4 Pekka Kantonen All rights reserved
732442 tuomas2_1.23.2 Pekka Kantonen All rights reserved
732446 merkitysYhteiskunnassa Pekka Kantonen All rights reserved
732451 kulttuuritoimittaja Pekka Kantonen All rights reserved
732458 vaikuttavuudenArvio Pekka Kantonen All rights reserved
732462 kilo4_1.2.1 Pekka Kantonen All rights reserved
732464 esitystaiteilija Pekka Kantonen All rights reserved
732484 kilo22_1.9.5 Pekka Kantonen All rights reserved
732488 kilo23_1.9.6 Pekka Kantonen All rights reserved

Comments are only available for registered users.