Exposition

Koreografisk poesi: Utvikling av litterære partiturer for dans (last edited: 2023)

Janne-Camilla Lyster

About this exposition

KOREOGRAFISK POESI: UTVIKLING AV LITTERÆRE PARTITURER FOR DANS Jeg er danser, koreograf og forfatter. Jeg ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans med en BA i samtidsdans i 2006. Jeg har, så langt, utgitt seks diktsamlinger og en roman. Jeg har jobbet som danser og koreograf kontinuerlig etter endt utdannelse. I mitt kunstneriske doktorgradsprosjekt har jeg utviklet litterære partiturer for dans. Jeg har undersøkt ulike tilnærminger, og utforsket erfaringene det medfører å skrive, komponere og utøve slike partiturer. Partiturene mine henvender seg spesifikt til danseren. De er tilgjengelige for enhver danser som ønsker å gjøre en interpretasjon av dem, og utøve interpretasjonen for et publikum. Underveis i stipendiatprosjektet, har det imidlertid være jeg selv som har invitert dansere til å gjøre interpretasjoner av partiturene, som en del av utviklingen av prosjektet. Danserne er blitt invitert på grunnlag av kunstnerisk integritet og gjensidig tillit. Min egen utøvererfaring har vært sentral i prosjektet, men jeg har ikke selv utøvd interpretasjoner av partiturene for et publikum. Historisk sett har prosjektet røtter i den såkalte New York-skolen på 1950- og 60-tallet, og i Fluxus-bevegelsen fra 1960-tallet og fremover. ” I denne perioden ble det utforsket nye måter å overføre informasjon på fra komponist til utøver. Dette ble blant annet gjort ved å eksperimentere med nye former for notasjon, for eksempel tekst, grafisk notasjon, tall, og så videre. Partiturene karakterisert av denne typet utvidet, eller eksperimentell notasjon, blir betegnet som ”åpen form-partiturer”. Tekstbaserte partiturer kan underdeles i metaforiske eller poetiske (”allusive”), og instruerende. Min hovedinteresse er poetiske tekstpartiturer, hvis fokus er det som ikke ennå (fullt ut) er forestilt – gjennom å forme et mellomrom og sirkle inn et spesifikt potensiale som utøver-leseren kan gå i møte. Disse partiturene kan sies å oppfylle fullt ut hva åpen form-partiturer kan gjøre: nemlig å åpne for det uforutsette, det som ikke er begrenset av hva komponisten/koreografen/forfatteren er i stand til å forestille seg. Dermed kan partituret generere et omfangsrikt antall individuelle interpretasjoner gjennom møtet med ulike utøvere. Det krever generøsitet, mot, tillit, og en motivasjon basert på nysgjerrighet og undring – av begge parter. I mitt kunstneriske doktorgradsprosjekt har jeg søkt erfaring rundt hvordan poetiske, litterære partiturer for dans kan utvikles på en spesifikk måte gjennom bruken av poetisk språk. I dette prosjektet bruker jeg begrepet ”koreografisk partitur” i betydningen litterært partitur for dans. Partituret skal kunne leses som både poesi og dans, og skal kunne interpreteres som dans. I prosjektet har jeg tatt også sikte på å utvikle partiturene på en slik måte at de kan leses som en selvstendige, litterære tekster uten videre forklaring fra en annen kilde. Dermed eksisterer partiturene og danserens interpretasjon av det, side om side, som parallelle, selvstendige verk. Gjennom det kunstneriske doktorgradsprosjektet har jeg undersøkt tilnærminger til å forme tid, rom og bevegelses- og nærværesartikulasjon, så vel som tilnærminger til å inngå relasjoner til danserens tilegnede, kroppsliggjorte kompleksitet gjennom utformingen av en poetisk tekst, og påvirkningen partiturets material- og formvalg har på denne. Jeg har også søkt erfaring rundt prosessen med å tilnærme seg, interpretere og utøve et koreografisk partitur, inkludert forholdet til tid, rom, og bevegelses- og nærværsartikulasjon. Jeg utforsker måter utøveren kan etablere et sensorisk forhold til partituret på, og interpretasjon som en måte å gå et tekstlig, poetisk materiale i møte. Jeg har også søkt erfaring rundt hvordan formgivingen av selve partituret påvirker den danse-lesningen av det. Det kunstneriske resultatet består av tre deler: • "Koreografisk poesi"(2019) - En samling av litterære partiturer for dans, samt litterære essays utgitt i bokform. Til boken hører fem vedlegg: en appendiks med informasjon om arbeidsmåter, et kompendium med utgitte partiturer for sammenlikning, samt publikasjoner skrevet av tre av danserne som har vært sentrale i interpretasjonsarbeidet. Interpretasjonsarbeidet har vært en kontinuerlig del av prosjektet. • En eksposisjon i Resepsjonsgalleriet ved Kunsthøgskolen i Oslo (13.-15. september 2019) av materialer fra arbeidsprosessen, inkludert prototyper og formateksperimenter, tegninger, videomateriale og fotografier. • Et utvalg interpretasjoner av partiturene gjort av andre dansere - disse krediteres danserne, men belyser rommet jeg har jobbet i, og eksemplifiserer partiturene kan føre til. Interpretasjonene utgjør også en del av prosjektets refleksjon.
typeresearch exposition
keywordsChoreography, Choreographic Research, dance, performance, poetry, scores, Janne-camilla lyster, Janne camilla lyster
date13/01/2020
last modified29/06/2023
statusin progress
share statuspublic
affiliationOslo National Academy of the Arts, the Academy of Dance
copyrightJanne-Camilla Lyster
licenseAll rights reserved
languageNorwegian Bokmål
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/775315/775316


Simple Media

id name copyright license
775325 Lyster. Koreografisk poesi. Mat. Norsk 14082019.qxp Janne-Camilla Lyster, Tiden Norsk Forlag 2019 All rights reserved
775327 Appendiks Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775330 Kompendium uutgitte partiturer nevnt Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775332 "En ryggrad med ny fantasi" av Cecilie Lindeman Steen Cecilie Lindeman Steen All rights reserved
775335 "Ingrids notater" av Ingrid Haakstad Ingrid Haakstad All rights reserved
775337 "Studionotater, tankekjør og lånte mareritt" av Irene Theisen Irene Theisen All rights reserved
775338 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775367 Cecilie Lindeman Steen Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775369 Cecilie Lindeman Steen Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775370 Ingrid Haakstad, Julie Moviken Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775371 Ingrid Haakstad Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775372 Cecilie Li Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775373 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775374 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775375 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775376 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775377 Catharina Vehre Gresslien Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775378 Cecilie Lindeman Steen Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775379 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775380 Eksposisjon Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775381 Ingrid Haakstad Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775382 Ellen Ugelvik Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775383 Ingrid Haakstad, Ellen Ugelvik Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775384 Koreografisk poesi — Tiden Norsk Forlag.webarchive Tiden Norsk Forlag, Janne-Camilla Lyster All rights reserved
775386 Forside Koreografisk poesi Janne-Camilla Lyster, Tiden Norsk Forlag All rights reserved
775387 Interpretasjoner - bolk 2 Ingrid Haakstad, Irene Theisen All rights reserved
775396 Bolk 1 + 3 + 5 liten Ellen Ugelvik, Cecilie Lindeman Steen, Ingrid Haakstad, Julie Moviken All rights reserved
775408 Bolk 2 Ingrid Haakstad, Irene Theisen All rights reserved
775418 Bolk 4 Irene Theisen, Catharina Vehre Gresslien, Ingrid Haakstad All rights reserved
776019 forside kompenidum bilde Janne-Camilla Lyster All rights reserved
776021 forside irene theisen Irene Theisen All rights reserved
776023 forside cecilie lindeman steen Cecilie Lindeman Steen All rights reserved
776025 forside ingrid haakstad Ingrid Haakstad All rights reserved
776027 forside appendiks Janne-Camilla Lyster All rights reserved
779696 KOREOGRAFISK POESI litteraturliste Janne-Camilla Lyster All rights reserved
779697 KOREOGRAFISK POESI litteraturliste2 Janne-Camilla Lyster All rights reserved
779834 KOREOGRAFISK POESI referanseverk Janne-Camilla Lyster All rights reserved
779835 KOREOGRAFISK POESI referanseverk Janne-Camilla Lyster All rights reserved
812646 Arbeidsbok med skriveøvelser Janne-Camilla Lyster All rights reserved
961154 Kompendium over uutgitte partiturer Janne-Camilla Lyster All rights reserved
961155 Kompendium over uutgitte partiturer Janne-Camilla Lyster All rights reserved
961156 Kompendium over uutgitte partiturer Janne-Camilla Lyster All rights reserved
961157 Kompendium over uutgitte partiturer Janne-Camilla Lyster All rights reserved

Comments are only available for registered users.