Exposition

The Life of an Itinerant through a Pinhole (2020)

Behzad Khosravi Noori

About this exposition

en
Between 1956 and 1968, the photographer Gholamreza Amirbegi captured a wealth of images from around his neighborhood in southwestern Tehran. At the time the city had just seen a major influx of working-class immigrants from the country’s smaller municipalities. By re-narrating these materials, which evoke not only particular, local memories, but also distinct subaltern histories, this overlooked archive tells stories of social change from below in Iran, as seen in Gholamreza’s subjects: global cinematic images, and unconscious colonial memory. By applying a comparative historical-material analysis, Khosravi Noori’s aim here is to develop a practice based, multi-sited archaeology of contemporary history. This approach begins with an excavation of the historical materials themselves, in order to both discover lost identities in these images, and to displace them from sedimented historical positions. In doing this, he asks the question: What happens to the past from the vantage point of the future?

sv
Mellan 1956 och 1968 tog fotografen Gholamreza Amirbegi en mängd bilder i sitt grannskap i sydvästra Teheran. Då hade staden just sett en stor tillströmning av arbetarklassinvandrare från landets mindre kommuner. Genom att åter-berätta detta fotografiska material, som inte bara väcker speciella lokala minnen, men också distinkta subalterna historier, erbjuds förbisedda arkivberättelser om social förändring underifrån i Iran. Dessa uppstår i Gholamrezas ämnen: globala filmbilder och omedvetna koloniala minnen. Genom att använda en slags jämförande historie-materialistisk analys är Khosravi Nooris mål här att utveckla en praktikbaserad, mångsidig arkeologi över samtiden. Denna ansats börjar med en utgrävning av själva det historiska materialet för att sedan både upptäcka förlorade identiteter i dessa bilder och försöka förskjuta dem från sedimenterade historiska positioner. Genom att göra detta ställer han frågan: Vad händer med det förflutna från framtidens utgångspunkt?
typeresearch exposition
keywordsContemporary Archeology, Hyper-Politics, Narrative Strategy, Subaltern History, Historical Materialism, Global South, Historical Materialism, Microhistory, Cold War, Immigration, Global Cinema
date20/01/2020
published02/03/2020
last modified11/02/2021
statuspublished
share statusprivate
copyrightBehzad Khosravi
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/780138/780139
doihttps://doi.org/10.22501/vis.780138
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research, Konstfack - University of Arts, Crafts and Design
portal issue3. VIS Issue 3


Simple Media

id name copyright license
780140 image18 copyright holder All rights reserved
780141 image28 copyright holder All rights reserved
780142 image37 copyright holder All rights reserved
780143 image30 copyright holder All rights reserved
780144 image21 copyright holder All rights reserved
780145 image1 copyright holder All rights reserved
780146 image6 copyright holder All rights reserved
780147 image23 copyright holder All rights reserved
780148 image39 copyright holder All rights reserved
780149 image33 copyright holder All rights reserved
780150 image24 copyright holder All rights reserved
780151 image7 copyright holder All rights reserved
780152 image2 copyright holder All rights reserved
780153 image12 copyright holder All rights reserved
780154 image4 copyright holder All rights reserved
780155 image34 copyright holder All rights reserved
780156 image35 copyright holder All rights reserved
780157 image27 copyright holder All rights reserved
780158 image19 copyright holder All rights reserved
780159 image26 copyright holder All rights reserved
780160 image20 copyright holder All rights reserved
780161 image25 copyright holder All rights reserved
780162 image5 copyright holder All rights reserved
780163 image29 copyright holder All rights reserved
780164 image16 copyright holder All rights reserved
780165 image32 copyright holder All rights reserved
780166 image14 copyright holder All rights reserved
780167 image22 copyright holder All rights reserved
780168 image3 copyright holder All rights reserved
780169 image36 copyright holder All rights reserved
780170 image38 copyright holder All rights reserved
780171 image11 copyright holder All rights reserved
780172 image9 copyright holder All rights reserved
780173 image13 copyright holder All rights reserved
780174 image31 copyright holder All rights reserved
780175 image15 copyright holder All rights reserved
780176 image17 copyright holder All rights reserved
780177 image10 copyright holder All rights reserved
780178 image8 copyright holder All rights reserved
780302 media1 copyright holder All rights reserved
780306 media2 copyright holder All rights reserved
780307 media3 copyright holder All rights reserved
780308 media4 copyright holder All rights reserved
780312 media5 copyright holder All rights reserved
780313 media6 copyright holder All rights reserved
780314 media7 copyright holder All rights reserved
780315 media8 copyright holder All rights reserved
780563 media9 copyright holder All rights reserved
780564 media10 copyright holder All rights reserved
780565 media11 copyright holder All rights reserved
780999 media12 copyright holder All rights reserved
781000 media13 copyright holder All rights reserved
781001 media14 copyright holder All rights reserved
781002 media15 copyright holder All rights reserved
781003 media16 copyright holder All rights reserved
781004 media17 copyright holder All rights reserved
781023 media18 copyright holder All rights reserved
781024 media19 copyright holder All rights reserved
781026 media20 copyright holder All rights reserved
781028 media21 copyright holder All rights reserved

Comments are only available for registered users.