Exposition

Piirretty hiljaisuus – Hiljaisuuden merkitys osana piirtämispraktiikkaani (2021)

Elisa Alaluusua

About this exposition

Tämä pohdinta hiljaisuudesta, ja sen merkityksestä piirtämispraktiikassani, on tehty tutkivan kuvataiteilijan näkökulmasta. Käyttämäni lähestymistapa on autoetnografinen ja taustalla vaikuttava ajattelumalli nojaa hermeneuttiseen tulkintaan ja fenomenologiseen analyysiin. Kirjoittamiseen olen lainannut työskentelytapoja piirtämispraktiikastani, ja siitä kasvanutta metodia kutsun sisäänpäin kirjoittamiseksi. Tarkastelen hiljaisuutta lähtökohtaisesti lappilaisuuden kontekstissa. Tehdessäni tätä kirjoitettua piirrosta ymmärrykseni hiljaisuudesta on tarkentunut. Minulle hiljaisuus on erityisesti kehollista läsnäoloa, mutta se on myös fyysistä toimintaa, jäljen jättämistä ja rytmiä. Ymmärtämystäni on syventänyt paikkasidonnaisten kokemusten tarkastelu; minulle merkityksellisiä paikkoja ovat Luusuan kylä Lapissa sekä Lontoo. Kirjoittamalla piirtäminen on tapahtunut spiraalimaisesti; tämä prosessi näkyy kirjoituksen rakenteessa sekä tarinamaisessa luonteessa. Sisäänpäin kirjoittamisen kautta paljastuneet ilmiöt, kuten kehollinen ymmärtäminen ja lapsuusmuistot, ovat yhdistyneet suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tämän eksposition kaikki elementit – niin tämä kirjoitettu piirros, kuin muutkin teokset – kuuluvat piirtämispraktiikkaani, jonka avulla työskentelen kohti syvempää ymmärrystä itsestäni ja maailmasta ympärilläni. Näkökulmani hiljaisuuteen on paikkasidonnainen ja konteksti ajatuksilleni löytyy nykypiirtämisen kentältä.
typeresearch exposition
keywordspiirtäminen, kehollinen ymmärtäminen, sisäänpäin kirjoittaminen, Silence
date29/06/2020
published08/03/2021
last modified08/03/2021
statuspublished
share statusshared with registered RC users
affiliationLapin yliopisto
copyrightElisa Alaluusua
licenseCC BY-NC-ND
languageFinnish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/943074/943075
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.943074
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue15. Slowness and Silence, Inertia and Tranquility


Simple Media

id name copyright license
943118 4MOVEMENTSinLUUSUAmsc1Bit10&14 Elisa Alaluusua All rights reserved
943131 Four Movements in Luusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943315 Four Movements in Luusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943320 24hD1 02 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943321 24hD1 03 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943322 24hD1 01 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943323 24hD1 02 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943324 24hD1 03 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943325 24hD1 04 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943326 24hD1 05 EAlaluusua2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943328 24h Drawing1 EAlaluusua 2012 Elisa Alaluusua All rights reserved
943383 24hD1 log EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943384 24hD2 log EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943385 24hD2 log2 Alaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943386 24hD3 Alaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943388 24hD4 log Alaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943458 24hD4 01 EAlaluusua2013 Elisa Alaluusua All rights reserved
943459 24hD4 02 EAlaluusua2013 Elisa Alaluusua All rights reserved
943460 24hD4 03 EAlaluusua2013 Elisa Alaluusua All rights reserved
943461 24hD4 04 EAlaluusua2013 Elisa Alaluusua All rights reserved
943462 24hD4 05 EAlaluusua2013 Elisa Alaluusua All rights reserved
943464 Day In the Woods Elisa Alaluusua All rights reserved
943470 01 Pitsipaita2 CU EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943472 02 Pitsipaita1 CU EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943473 03 Pitsipaita2 CU2 EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943474 04 Pitsipaita1 CU2 EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved
943475 05 Pitsipaita1 CU3 EAlaluusua Elisa Alaluusua All rights reserved

Comments are only available for registered users.