Exposition

Bostonbregne- Nephrolepis exaltat (last edited: 2020)

Andrea Røgeberg
no media files associated
open exposition

About this exposition

Den 24.august fikk alle studentene i faget fysisk prototyping ved NTNU i Gjøvik, utlevert en plante hver. Planten vi fikk utlevert av var nyplantet og kom fra produsenten Plantasjen. Det første vi gjorde var å plante planten i en større potte, hvor vi fylte 3/4 med leikakuler og resten med jord. Deretter tok vi med oss planten hjem, hvor vi i løpet av semesteret skal ta vare på planten og sørge for at den for riktig behandling for å kunne vokse. Navn Det første jeg gjorde da jeg kom hjem med planten den 24.august, var å finne ut navnet på den. Den første løsningen jeg testet ut, var å laste ned en appen «PlantNet». Dette er en applikasjon som kan identifisere navnet på planten, ut ifra et bilde.
typeresearch exposition
date01/09/2020
last modified03/12/2020
statusin progress
share statuspublic
copyrightAndrea Røgeberg
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/978181/978182


Simple Media

id name copyright license
978187 media1 copyright holder All rights reserved
978198 media2 copyright holder All rights reserved
978200 media3 copyright holder All rights reserved
978202 media4 copyright holder All rights reserved
978203 media5 copyright holder All rights reserved
978204 media6 copyright holder All rights reserved
978215 media7 copyright holder All rights reserved
978216 media8 copyright holder All rights reserved
978218 media9 copyright holder All rights reserved
978219 media10 copyright holder All rights reserved
980613 media11 copyright holder All rights reserved
980614 media12 copyright holder All rights reserved
980813 media13 copyright holder All rights reserved
980818 media14 copyright holder All rights reserved
980860 media15 copyright holder All rights reserved
980861 media16 copyright holder All rights reserved
980862 media17 copyright holder All rights reserved
980863 media18 copyright holder All rights reserved
980864 media19 copyright holder All rights reserved
980865 media20 copyright holder All rights reserved
980866 media21 copyright holder All rights reserved
980867 media22 copyright holder All rights reserved
980868 media23 copyright holder All rights reserved
980869 media24 copyright holder All rights reserved
980870 media25 copyright holder All rights reserved
980871 media26 copyright holder All rights reserved
981419 media27 copyright holder All rights reserved
984219 media28 copyright holder All rights reserved
984220 media29 copyright holder All rights reserved
984221 media30 copyright holder All rights reserved
984236 media31 copyright holder All rights reserved
987174 media32 copyright holder All rights reserved
987175 media33 copyright holder All rights reserved
987176 media34 copyright holder All rights reserved
987221 media35 copyright holder All rights reserved
987258 media36 copyright holder All rights reserved
987316 media37 copyright holder All rights reserved
987348 media38 copyright holder All rights reserved
987358 media39 copyright holder All rights reserved
1001679 media40 copyright holder All rights reserved
1001681 media41 copyright holder All rights reserved
1001757 media42 copyright holder All rights reserved
1001758 media43 copyright holder All rights reserved
1001759 media44 copyright holder All rights reserved
1011074 media45 copyright holder All rights reserved
1011262 media46 copyright holder All rights reserved
1011263 media47 copyright holder All rights reserved
1011265 media48 copyright holder All rights reserved
1011267 media49 copyright holder All rights reserved
1011269 media50 copyright holder All rights reserved
1011276 media51 copyright holder All rights reserved
1015259 media52 copyright holder All rights reserved
1015260 media53 copyright holder All rights reserved
1015262 media54 copyright holder All rights reserved
1015266 media55 copyright holder All rights reserved
1015267 media56 copyright holder All rights reserved
1015268 media57 copyright holder All rights reserved
1015270 media58 copyright holder All rights reserved
1015272 media59 copyright holder All rights reserved
1033007 media60 copyright holder All rights reserved
1033017 media61 copyright holder All rights reserved
1033018 media62 copyright holder All rights reserved
1033019 media63 copyright holder All rights reserved
1033022 media64 copyright holder All rights reserved
1033023 media65 copyright holder All rights reserved
1033026 media66 copyright holder All rights reserved
1033027 media67 copyright holder All rights reserved
1033028 media68 copyright holder All rights reserved
1035785 media69 copyright holder All rights reserved
1053731 media70 copyright holder All rights reserved
1053788 media71 copyright holder All rights reserved
1053791 media72 copyright holder All rights reserved
1053796 media73 copyright holder All rights reserved
1053801 media74 copyright holder All rights reserved
1053807 media75 copyright holder All rights reserved
1053817 media76 copyright holder All rights reserved
1053823 media77 copyright holder All rights reserved
1055432 media78 copyright holder All rights reserved
1055433 media79 copyright holder All rights reserved
1055435 media80 copyright holder All rights reserved
1065573 media81 copyright holder All rights reserved
1065574 media82 copyright holder All rights reserved
1065578 media83 copyright holder All rights reserved
1065586 media84 copyright holder All rights reserved
1065588 media85 copyright holder All rights reserved
1065590 media86 copyright holder All rights reserved
1066319 media87 copyright holder All rights reserved
1066320 media88 copyright holder All rights reserved
1066392 media89 copyright holder All rights reserved
1066421 media90 copyright holder All rights reserved
1066425 media91 copyright holder All rights reserved
1066632 media92 copyright holder All rights reserved
1066635 media93 copyright holder All rights reserved
1066636 media94 copyright holder All rights reserved
1066712 media95 copyright holder All rights reserved
1066862 media96 copyright holder All rights reserved
1066871 media97 copyright holder All rights reserved
1071525 media98 copyright holder All rights reserved
1071527 media99 copyright holder All rights reserved
1071531 media100 copyright holder All rights reserved
1071535 media101 copyright holder All rights reserved
1071537 media102 copyright holder All rights reserved
1071538 media103 copyright holder All rights reserved
1071547 media104 copyright holder All rights reserved
1071550 media105 copyright holder All rights reserved
1071551 media106 copyright holder All rights reserved
1071554 media107 copyright holder All rights reserved
1071562 media108 copyright holder All rights reserved
1071577 media109 copyright holder All rights reserved
1071585 media110 copyright holder All rights reserved
1071588 media111 copyright holder All rights reserved
1071590 media112 copyright holder All rights reserved
1071596 media113 copyright holder All rights reserved
1071599 media114 copyright holder All rights reserved
1071601 media115 copyright holder All rights reserved
1071622 media116 copyright holder All rights reserved
1071645 media117 copyright holder All rights reserved
1071648 media118 copyright holder All rights reserved
1073966 media119 copyright holder All rights reserved
1073968 media120 copyright holder All rights reserved
1074426 media121 copyright holder All rights reserved
1074952 media122 copyright holder All rights reserved
1074954 media123 copyright holder All rights reserved
1074970 media124 copyright holder All rights reserved
1074972 media125 copyright holder All rights reserved
1074974 media126 copyright holder All rights reserved
1074983 media127 copyright holder All rights reserved
1074987 media128 copyright holder All rights reserved
1074988 media129 copyright holder All rights reserved
1074997 media130 copyright holder All rights reserved

Comments are only available for registered users.