Frivillighetsapp for sanseskog

Dette er et konsept for utvikling av et verktøy som kan finne frivillige som kan følge de eldre ut i sanseskogen som er tenkt utviklet i disse konseptene: Konsept 1, Konsept 2, Konsept 3. Produktet utvikles uavhengig av hvilket av de tre konseptene på sanseskog som blir valgt.

Skapere

  • Agne Lineviciute Langesæter
  • Dorthea Kant
  • Ida M. R. Gjeitsund
  • Janne Fagerli Isaksen
  • Marie Fosstveit
Prosjektdetaljer
Dato 22/10/2020
Tid 10 timer
Kurs IDG2000
Metoder Markedsresearch, brainstorming, skisser
Målgruppe Ansatte i omsorgsbolig, eldre i tidlig fase av demens, frivillige
Teknologi Mobilapplikasjon, nettside
Materialer Ingen fysiske materialer

Spesifikt om dette konseptet

Her har vi tenkt oss at det vil eksistere to ulike sider av dette verktøyet.
Den ene siden er et verktøy for de ansatte i omsorgsboligen/bofellesskapet, hvor de ansatte kan holde oversikt over beboernes bruk av sanseskogen og registrere tider de har mulighet til å gå ut o.l.
Den andre siden er en app for frivillige, hvor de kan registrere en egen bruker, se tidene som beboere ønsker og gå ut og velge ut fra disse.


De ansatte sitt verktøy

Egenskaper

Dette verktøyet er i utgangspunktet tenkt utført som en nettside, men det vil også være mulighet for å videreutvikle konseptet til en app for lettere tilgang når de ansatte er på farten.

Skisse av hovedside i de ansattes verktøy

Skisse av en side med oversikt over en spesifikk beboer

App for frivillige

Egenskaper

Sistnevnte funksjon er ment å fungere som en tidslinje for brukere på begge sider. De frivillige vil motta en notifikasjon etter besøket med en oppfordring til å legge inn noe hyggelig som skjedde under besøket e.l., men det vil være valgfritt om de frivillige ønsker å bruke funksjonen. Tanken bak det er at det skal fungere som en måte å få brukerne av appen (de frivillige) mer engasjerte, og gi dem mulighet til å se tilbake på gangene de har besøkt omsorgsboligen. Forhåpentligvis kan de inspirere dem til å fortsette med frivilligheten. Det er også meningen at de ansatte i omsorgsboligen skal kunne se/lese om hva beboerne har vært med på. Det vil gi dem en mulighet til å vise beboerne bildene ved en senere anledning (kan være spesielt gunstig for beboere som har utfordringer med hukommelsen), prate om en positiv ting de har gjort den dagen, og vil også gi en viss oversikt over hvordan sanseskogen blir brukt.

Skisser av hjemmeside/planlegger i app


Det er også veldig viktig at både verktøyet og appen utformes med tanke på tilgjengelighet for alle brukere, sikkerhet for alle involverte og at man er påpasselig med å følge alle lover og regler for innsamling av personopplysninger.