Stille-stykkje

Olav Kielland: Villarkorn, 20 stille-stykkje - lette og linne, vande og ville (1951)
Erik Dæhlin: Den tredje, første, andre, åttende og sjuende dagenbasert på opptak av Draumkvedet/Margit Bø, 1937 (2015)

Ingfrid Breie Nyhus, piano