Tradisjoner på spill / A Play with Traditions


Ingfrid Breie Nyhus, pianist

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid /
The Norwegian Artistic Research Fellowship Programme

Artistic results from the project:

Johan Halvorsen: Fossegrimen (1905) with Åshild Breie Nyhus, Hardanger fiddle (track 1-4)    > Spotify    > iTunes    > Lawo Store

Øyvind Torvund: Det abstrakte i folkekunsten (2014)    > Concert video

Erik Dæhlin & Ingfrid Breie Nyhus: Avstandsriss (2014)   > Video excerpts from the concert installation

Abstraction in Folk Art  >

Øyvind Torvund: Abstraction in Folk Art (2014) for piano, electronics and cassette players
Lasse Thoresen: Solspill (1983) for piano
Asbjørn Schaathun: Nations (2014) for piano and live electronics

Slåttepiano >

Trad./Ingfrid Breie Nyhus: Slåttepiano (2015)

Stille-stykkje  >

Olav Kielland: Villarkorn, 20 stille-stykkje - lette og linne, vande og ville (1951)
Erik Dæh
lin: Den tredje, første, andre, åttende og sjuende dagen
                         basert på opptak av Draumkvedet/Margit Bø, 1937 (2015)