Ingfrid Breie Nyhus, pianist

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid / Norges musikkhøgskole 2011-2016 

Tradisjoner på spill

 - fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme  

A Play with Traditions - interpreting and performing between folk and pianism
Reflection in English to be published on RC summer 2017

Øyvind Torvund: Det abstrakte i folkekunsten (2014)    -> Video fra konsert

Erik Dæhlin & Ingfrid Breie Nyhus: Avstandsriss (2014)   -> Videoutdrag

Johan Halvorsen: Fossegrimen (1905)    -> Spotify    -> iTunes    -> Lawo Store

Abstraction in Folk Art 

Øyvind Torvund: Abstraction in Folk Art (2014) for piano, elektronikk og kassettspillere
Lasse Thoresen: Solspill (1983) for piano
Asbjørn Schaathun: Nations (2014) for piano og live-elektronikk


-> Les mer

Slåttepiano

Trad./Ingfrid Breie Nyhus: Slåttepiano (2015)


-> Les mer

Stille-stykkje

Olav Kielland: Villarkorn, 20 stille-stykkje - lette og linne, vande og ville (1951)
Erik Dæhlin: Den tredje, første, andre, åttende og sjuende dagen
                         basert på opptak av Draumkvedet/Margit Bø, 1937 (2015)


-> Les merRefleksjon
del I

 


Refleksjon
del II