Exposition

Tradisjoner på spill (2017)

Ingfrid Breie Nyhus

About this exposition

en
TRADISJONER PÅ SPILL
 Fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme Hvilke musikalske muligheter kan oppståi sjiktet mellom utøvertradisjonene klassisk fortolkning og folkemusikktradering, hva avdekkes når tradisjonene flettes sammen? Pianist Ingfrid Breie Nyhus har spilt fra og mellom tradisjonenes perspektiver, med deres ulikheter og tangeringer; hun har lett i rammeverket til fremføringstradisjonene, med referansene som er i spill, og med estetiske vurderinger ved flygelet. Hva kan det bety åbli inspirert av folkemusikk, og det på et piano?

no
TRADISJONER PÅ SPILL
 Fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme Hvilke muligheter kan oppstå i sjiktet mellom utøvertradisjonene klassisk fortolkning og folkemusikktradering? Den norske folkemusikken har vært en sentral inspirasjonskilde for mange komponister i Norge, fra Ludvig Mathias Lindemans innsamling, Edvard Griegs komposisjoner, og videre hos blant andre David Monrad-Johansen, Harald Sæverud, Eivind Groven, Olav Kielland, Klaus Egge, Geirr Tveitt, Johan Kvandal, Lasse Thoresen. Selv vokste jeg opp blant feletoner fra både klassisk tradisjon og folkemusikktradisjon, og har tre generasjoner spelemenn bak meg i farsslekten. Det ble allikevel slik at jeg valgte meg pianoet som instrument, og etterhvert studier i den klassiske klavertradisjonen. For ti år siden spilte jeg Edvard Griegs 17 Slåtter, op. 72. Jeg lyttet til voksrullene av den opprinnelige kilden, spelemannen Knut Dahle og opptak av sønnesønnene hans, og øret mitt vente seg stadig mer til kildenes former. Jeg forsøkte å finne frem til en måte å balansere fortolkningen min med en respektfull notelesning av Griegs utforming, og en overføring av rytmikk, motiv, betoning og ornamentikk fra slåttemusikken. Men repetitiviteten som er grunnleggende i slåttemusikken kolliderte med de romantiske linjene, og den fikserte noterte formen kolliderte med slåttenes iboende variabilitet. Jeg sto overfor en problematisk situasjon som klassisk fortolker, hvilken tradisjon skulle jeg egentlig være lojal mot? I stipendiatprosjektet Tradisjoner på spill spør jeg meg om min posisjon mellom flere tradisjoner; klassisk musikkutøving, samtidsmusikkutøving og folkemusikkutøving, kan åpne for nye kunstneriske muligheter eller utvidet forståelse av min utøverrolle. For å initiere nye klaververker i møtepunktene mellom slåttemusikk og kunstmusikk, har jeg i stipendiatprosjektet bestillingsverker fra tre komponister som vil kunne gå inn i tematikken på vidt ulike vis; Asbjørn Schaathun, Øyvind Torvund og Erik Dæhlin. Jeg vil lete i muligheter i fortolkning og utøving gjennom disse nye verkene, samt i et utvalg eksisterende verker som har slåttemusikk som utgangspunkt. Her har Olav Kiellands verk Villarkorn, 20 stille-stykkje fra 1951 pekt seg ut, som er et 40 minutter langt, lite spilt, neoklassisk klaververk, inspirert av Telemarkslåtter og folketradisjon, samt Lasse Thoresens Solspill fra 1983, som er et variasjonsstykke bygget på en folketoneaktig melodi. Jeg vurderer også å eventuelt vende tilbake til Edvard Grieg sitt op. 72. Med disse verkene vil jeg spille fra og mellom disse utøvertradisjonenes perspektiver, med deres ulikheter og tangeringer. Jeg vil lete i rammeverket til fremføringstradisjonene, med referansene som er i spill, og med mine spillende vurderinger ved flygelet. Hva kan det bety å bli inspirert av folkemusikk, og det på et flygel? Hvilke musikalske muligheter avdekkes når jeg fletter tradisjonene sammen i mitt spill?
typeresearch exposition
keywordspiano, folkemusikk, samtidsmusikk, fortolkning, tradisjon, klassisk fortolkning, slåttepiano
date04/04/2017
statuspublished
affiliationStipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges musikkhøgskole / Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/352154/352155
doihttps://doi.org/10.22501/rc.352154
published inResearch Catalogue
external linkwww.breienyhus.no

Comments are only available for registered users.


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students