Dette er ikke / This is not

Kunstens språk er ofte poetisk og abstrakt. Redusert og lovløst hva gjelder grammatikk. Jeg opplever det poetiske og abstraherte språket som nærmere den erfarte verden enn det mer konkrete og deskriptive språket som er normen i majoriteten av  formuleringer i samfunnet. I min kunstneriske praksis for øyeblikket jobber jeg mye med farge, bevegelse og tid. I videomediet. Der er jeg på sporet av en språkkunnskap og stemme jeg kan kalle min egen. Men å si kunsten er et språk er også en påstand, eller en slitt metafor. Vi har ingen nedskrevne språklige regler vi er enige om i kunsten, ingen definerte alfabet. Og kanskje det er nettopp det som er kunsten? At man gir form mens man utfordrer form. Som utøver, og i det er en som definerer, i et landskap av konkret og abstrakt, i bestemt og ubestemt og flytende og fast. Å gi form med form er noe annet enn å gi form innenfor form.


Dette bidraget til en digital katalog for kunstnerisk forskning er et utvalg fra arbeidene mine, og et utvalg tanker som er blitt tekster relatert til dem. Noen tekststykker sammen med noen videostykker samt et grafisk trykk fra en video, et såkalt ‘still’. De er valgt ut for å kunne fungere i flere ulike konstellasjoner, og av flere årsaker. En collage som metode og en måte å forholde seg til eget arbeid på, og som i utvalg understreker innholdet i tekstene. Jeg påfører meg mine egne teser fra tekstutvalget til å gjelde bidraget ‘her’¹. Mitt bidrag opptrer i Research Catalogue. Det digitale er representasjon. Det er ikke. Vel så viktig er det for meg at dette bidraget i form anerkjenner at det å lage en tilstedeværelse i en internettbasert database ikke er uten at det er hyperlenket. Det er fordi det andre er.


¹ Hvor er ‘her’, hva er ‘her’?

(Skru på lyd - noe av materialet er lydbasert.)