Det som kunstneren gjør er å bevise tid.

Alt som fysisk eksisterer er det som avslører tid som et fenomen. Det er klærne på en klessnor som avslører vinden. Tiden er ikke observerbar eller dens eksistens finnes ikke uten noe utover seg selv som kan persiperes. Tid på grunn av sin manglende materialitet kan vi kun forklare med sine omgivende elementer, og deres innbyrdes relasjoner. De digitale og immaterielle prosessene gjør det samme for oss. Men i motsetning til noe materielt, er de ikke, de representerer.

Vår fysiske forfall, vår pust, våre handlinger og bevegelser er alle som får tid til å være- vi er tidens eksistensgrunnlag. Tiden er en overgang - Tiden er observerbar, eller i eksistensmodus når overgangen skjer, når en krystall av snø går fra snø til vann på håndflaten din, er tiden der. Men som alt emulert, kan tid ikke være uten den andre, uten fysikk. Kanskje tid kan ses som et biprodukt av overgangsprosessene, slik som friksjon gir varme og friksjon. Eller kanskje tid er motivasjonen eller kraften for prosessene, de skaper og generere tid. I Susanne Sundførs låt ‘Music For People In Trouble’ (fra platen ved samme navn, 2017) sies det ‘we don´t choose life, we don´t do life, life does us’. I utsagnet ligger den en anerkjennelse av å sette det persepterende mennesket under helheten. Vår innebygde default er å tolke vår opplevelse. Men om man utvider utsagnet, og måten jeg ser det hele er det ikke et hierarki, eller en dimensjon(tid) som trigger en annen(fysisk materie), men en emulsjon. Der to utgjør et tredje. Uløselig men likevel basert på to.


Hva kunstneren gjør er å observere dette fenomenet tid, indirekte og uten å være klar over det, for så å forvandle disse observasjonene til tidsdata til å eksistere i kunsten. Som å trekke noe ut av virkeligheten, legge det i en petriskål under et mikroskop, kategorisere det og arkivere det.

Det kunstneriske arbeidet er tidforskning, og det som kunstneren gjør, er å bevise tid. Kunstneren er i stand til å fange tid, løsrive den fra sin opprinnelige plassering og logikk, og muliggjøre en abstrahert tolkning. Resultatene og metodikken finnes i alle kunstartene, i billedkunst, litteratur, musikk, teater og dans. I arbeidet med tidsbasert kunst er disse prosessene vektlagt i mine valg og mine arbeider. Min ambisjon er å gi form til min kunstneriske filosofi.Eller som klærne på klessnoren gjør vinden synlig for oss, ønsker jeg å gjøre den immaterielle prosess mulig å persipere.