Video er ikke, det skjer.

Video som medium er flere simultane ‘ting’, en prosess. Video er sendte - eller sendte og opplevde - serielle signaler. Tolket av et sanseapparat. Video er også et rom for fiksjon. Der formen for overføringen av disse signalene, deres karakter, deres assosiative eller konkrete univers kan planlegges og settes sammen. Rekkefølgen av det overførte. Spørsmålet hva er video kan også være når er video. Film var/er å gjennomlyse et bilde i en filmrull. Da er film både en materiell rull med gjennomlysbare bilder, samt en visning mellom begynnelse og slutt av gjeldende rull med film.

Video er et planlagt avsendt signal og det vi sanser eller fatter eksisterer på grunn av overføringsrekkefølgen. Video ‘er’ kun til dels eller ufullstendig når visning ikke forekommer, for video er så sterkt formet av teknologien det vises ved hjelp av. Min påstand er at når visning ikke skjer er video kun sitt eget potensiale om å være video. Video skjer i visning, det har ikke et før-liv eller etter-liv på samme måte som analog film. Video har med sin immaterialitet, men likevel tydelige identitet, gitt oss et interessant døme på hva tid er. Video er både et måleapparat, og et oversettelsesapparat for oss sansende individer, så vi kan få mer innsikt om hva tid er. Video er ikke, video skjer, derfor er video simultane prosesser, med eksistensgrunnlag i det immaterielle og prosessuelle, snarere enn det materielle og statiske.