Exposition

This is not / Dette er ikke (2018)

Anne Marthe Dyvi

About this exposition

en
The language of art is often poetic and abstract. Reduced and lawless in terms of grammar. I experience the poetic and abstract language as closer to the experienced world than the more concrete and descriptive language that is the norm in the majority of formulations in society. In my artistic practice at the moment, I work with color, movement and time. In the video medium. To say that art is a language is also an assertion, or a worn metaphor. We have no written language rules we agree upon in the arts, no defined alphabet. And maybe that's exactly what the making of art is? Creating form, while challenging form? Being the practitioner, and in that sense defining, in a landscape of concrete and abstract, in definite and indefinite and fluid and solid. To create while shaping the form of it, is something else than performing within a given formation. This contribution to a digital catalogue for artistic research are selections of my work, and thoughts, related to it translated into pieces of texts. Some pieces of text along with some video pieces as well as a print from a video, a so-called 'still'. They are selected to function in different constellations, and for several reasons. A collage as a method and a way to relate to my own work, and with the selection, emphasizes the content of the texts. I apply my own thesis discussed in the text upon my contribution 'here' *. My contribution appears in Vis – Nordic Journal for Artistic Research. The digital is representation. It is not. It is equally important to me that this contributed in form acknowledges that making a presence in an internet-based database is not without hyperlinks. It appears because the other is. * Where is 'here', what is 'here'? (Video and video with sound.) The visual material in this exposition is from the videos 'La ditt liv vitne'(2017), 'Essay on Colour'(2017) and Perceptual Cycle (2016). By Anne Marthe Dyvi.

no
Kunstens språk er ofte poetisk og abstrakt. Redusert og lovløst hva gjelder grammatikk. Jeg opplever det poetiske og abstraherte språket som nærmere den erfarte verden enn det mer konkrete og deskriptive språket som er normen i majoriteten av formuleringer i samfunnet. I min kunstneriske praksis for øyeblikket jobber jeg mye med farge, bevegelse og tid. I videomediet. Der er jeg på sporet av en språkkunnskap og stemme jeg kan kalle min egen. Men å si kunsten er et språk er også en påstand, eller en slitt metafor. Vi har ingen nedskrevne språklige regler vi er enige om i kunsten, inget definert alfabet. Og kanskje det er nettopp det som er kunsten? At man gir form mens man utfordrer form. Er en utøver, og i det er en som definerer, i et landskap av konkret og abstrakt, i bestemt og ubestemt og flytende og fast. Å gi form med form er noe annet enn å gi form innenfor form. Dette bidraget til en digital katalog for kunstnerisk forskning er et utvalg fra arbeidene mine, og et utvalg tanker, som er blitt tekster relatert til dem. Noen tekststykker sammen med noen videostykker samt et grafisk trykk fra en video, et såkalt ‘still’. De er valgt ut for å kunne fungere i flere ulike konstellasjoner, og av flere årsaker. En collage som metode og en måte å forholde seg til eget arbeid på, og som i utvalg understreker innholdet i tekstene. Jeg påfører meg mine egne teser fra tekstutvalget til å gjelde bidraget ‘her’*. Mitt bidrag opptrer i Vis – Nordic Journal for Artistic Research. Det digitale er representasjon. Det er ikke. Vel så viktig er det for meg at dette bidraget i form anerkjenner at det å lage en tilstedeværelse i en internettbasert database ikke er uten at det er hyperlenket. Det er fordi det andre er. * Hvor er ‘her’, hva er ‘her’? (Video og video med lyd) Det visuelle materialet i denne visningen er fra videoene 'La ditt liv vitne'(2017), 'Essay on Colour'(2017) og Perseptuell syklus (2016). Av Anne Marthe Dyvi.
typeresearch exposition
keywordskunst, art, Dyvi, Anne Marthe Dyvi, Media Arts, Contemporary art, Bergen, Norway, Video art, time based media, time, immateriality, light, artistic research
date25/09/2017
published08/04/2018
last modified08/04/2018
statuspublished
share statusprivate
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/392748/392749/192/50
doihttps://doi.org/10.22501/vis.392748
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue0. VIS Issue 0


Simple Media

id name copyright license
392751 This is Not AnneMarthe Dyvi All rights reserved
392756 La ditt liv vitne still 5_Dyvi anne marthe dyvi All rights reserved
392778 Perceptual cycle for research catalogue 1 anne marthe dyvi All rights reserved
392801 clip 1 percept for research cat anne marthe dyvi All rights reserved
392839 clip 1a percept for research cat anne marthe dyvi All rights reserved
392850 clip 3 percept for research cat Anne Marthe dyvi All rights reserved
392863 clip 3 real percept for research cat Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392878 1 print Essay on Colour Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392882 Essay on Color still Dyvi 2017 Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392886 clip 4 La ditt percept for research cat anne marthe dyvi All rights reserved
392897 clip 2 percept for research cat Anne Marthe Dyvi All rights reserved
392931 clip 0 la ditt for research cat Anne Marthe Dyvi All rights reserved
430960 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430966 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430971 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430973 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430975 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430977 knapp-pil anne marthe dyvi All rights reserved
430981 knapp2 anne marthe dyvi All rights reserved

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
The artistic research portal of the Norwegian Academy of Music.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department