Missing works by Morten Eide Pedersen


Parabel II 

For solo piano.


River Lethe is made of Tears
EAʻTagebücherʼ-serien under fortløpende utvikling: En rekke ulike kortere verker for enkeltinstrumenter/småbesetninger, dela i strengt utkomponert og med bevisst instrumentvalg, andre i mer åpen form og med friere instrumentvalg og kombinasjoner, med og uten elektronisk klangbehandling. Disse småstykkene kan brukes frittstående, eller som innstikk eller kommentarer til øvrig konsertprogram. Pr. des. 2011 består dette ʻalbumet' av 34 ulike kortere verk, og nye verk og kreative problemstillinger legges stadig til.

[There are some known works which have a Tagesbücher subtitle (like "The fagility of paper" and "The sound of water"). But at this moment, not as many as 34. But at the earliest list of works by Morten Eide Pedersen, there is a series of Tagebücher from 1992-1993 lasting 30'. This makes it less likely that we will find it all in a digital form, we may rather search the available physical scores.  ]

These are works which have not been found or identified yet.