NARP Research Fellows

2021

Sabine Popp

UiB, Fakultet for kunst, musikk og design - Kunstakademiet

Agential Matter (Invisible Landscapes)

Stian Westerhus

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

NTNU, Institutt for musikk

The Shape of Concerts to Come

Nils Harald Sødal

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo, Operahøgskolen

Kairos-koden - en utforskning av mental styrke, øyeblikks-kreativitet og skaperkraft

Gunhild Mathea Husvik-Olaussen

Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst

RESPONSIVT ROM - EN LYTTING INN I MATERIALITET

2020

Anne Haaning

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo/UiT Norges arktiske universitet

Half Hidden

Elisabeth Holmertz

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Norges Musikkhøgskole

The Otherness of the Self

Christian Kjos

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Norges musikkhøgskole

Releasing the ‘Loudie’ - harpsichord accompaniment in G. F. Handel’s continuo cantatas

Knut Olaf Sunde

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Norges musikkhøgskole

SITE AWARENESS IN MUSIC – recontextualizing a sensation of another place

Tale Næss Lysestøl

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

KHiO, Teaterhøgskolen

1:100 - the performative hybrid text as a feedback loop

Solmund Nystabakk

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

UiT, Musikkonservatoriet

Singing With the Lute: In search of new tools in lute song performance

Ingvild Holm

HiØ, Akademi for scenekunst

Scenomaten

Marte Johnslien

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

KHiO, Avdeling Kunst og håndverk

Circumstantial Sculpture

More info

Mariam Kharatyan

UiA, Fakultet for kunstfag

Armenian Fingerprints

More info

Tina Jonsbu

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

KHiO, Avdeling Kunst og håndverk

Strukturer for handling, strukturer for tanke

More info

Brynjar Bandlien

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Dans

Dancing Recurrences – a performative practice within dance and dance-making.

More info

Jet Pascua

UiT, Kunstakademiet

More info

Janne-Camilla Lyster

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Dans

More info

Finn Iunker

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo, Teaterhøgskolen

To scenetekster. Med en kommentar.

More info

2019

Kristian Lindberg

Norges musikkhøgskole

Det orkestrale klaveret - orkesteret som metafor for utforskning av klaverklang More info

Hilmar Thordarson

NTNU/HF, Institutt for musikk

ConDiS – Conducting Digital System: Extended role of the conductor in mixed music performance

With a custom-made conducting glove – “Con Glove” – the conductor can conduct and control the overall balance, volume, tempo, and synchronization of the electronic sounds written in the musical score.

ConDiS – Conducting Digital System is, in its artistic essence, a tool that brings the electronic aspects of musical expressivity directly under the conductor´s control, and in doing so the conductor is able to rely on this ability the tool affords him. So, in turn, it enables the writing of through-composed mixed music with precision while maintaining a certain amount of flexibility and expressivity.

More info

Jennifer Torrence

**ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Norges musikkhøgskole

Percussion Theatre: A Body in Between

More info

Rafal Hanzl

Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen

Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production

The rapid development and adoption of digital technology expanded horizons of creativity and opened new artistic frontiers. The broad array of options can potentially have a negative effect, however, as artists can become overwhelmed by the means of expression enabled by new methods they could never have imagined were possible.

Visual communication assists storytelling and should be used precisely to emphasize the desired features of a story. In filmmaking, visual effects (VFX) should serve as a creative instrument to strengthen the story and artistic vision and communicate the desired idea to the audience. Using VFX in planning and developing the implementation of artistic ideas can play a key role in contemporary art as well. This challenge of visual communication is all the more noticeable in an emerging medium of virtual reality. I argue that VFX tools facilitates solving artistic problems in the majority of creative activities.

Hanzl’sproject investigates the creative and artistic potential of the tools of digital manipulation. The research focuses on two key artistic creations: a feature documentary “In touch” and a virtual reality installation for the Lodz Philharmonic “The Road to Excellence”. Through artistic experiments performed in these two projects, he developes innovative creative methods for a new creative profession in the film and interactive media industry: a digital visual designer. His aim is to explore how this new artistic collaborator contributes to the visual universe of the artistic creation.

More info

Liv Bugge

ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid

Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet

The Other Wild

The Other Wild interrogates internalized normative structures that harness and govern life as well as non-life, and examines ways in which these structures incorporate exclusion and demonization of states of body and mind. I choose to call these excluded things ‘wildness’, and to ask: What might this ‘wildness’ be? Posing this overarching question through artistic practice, the following subsidiary questions will be posed:

How do contemporary politics and juridical systems inhabit individual bodies, and how do normative structures manifest themselves within the body? At which point is this linked to different systems of belief and historical power relationships? How and with what justification does this extend out from the body into the land, entities and life and our notions of wilderness? I will use the term “structural magic” as a tool to look at the paranormal (beyond normal) and inter-normal activity performed in structures like state institutions, as well as the individual and collective body.

The Other Wild poses these questions through different examples and art works, located specifically within and in relation to the Scandinavian welfare state.

At its core, The Other Wild aims to look for potential resistance within the structures of governance and control through a research-based artistic practice. Through exploration of methods of artistic production both material and immaterialssion of the potential of art during times of social, economic and political change.

Liv Bugge ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info

Ingri Midgard Fiksdal

**ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Kunsthøgskolen i Oslo, Balletthøgskolen

Affective Choreographies

Fokuset i dette doktorgradsarbeidet er å utforske koreografi som affektivt gjennom utviklingen av spesifikke koreografiske prinsipper. Min kunstneriske målsetning er å lage forestillinger som produserer potensialitet for affekt og endrede bevissthetstilstander hos publikum, og med dette nye erfaringer, tanker og ideer. Målsetningen er fundert i troen på kunst som endringsagent når den er “ubrukelig” i samfunn hvor det meste annet har en gitt eller kjent funksjon. Når vi konfronteres med noe som ikke oppfører seg som forventet eller som motsetter seg kategorisering, så må vi se etter nye tilnærmingsmåter. I disse liminale øyeblikkene finnes det potensiale for at noe nytt eller uforutsett kan oppstå.

PhD project: Affective Choreographies (2013-2018) The focus of this research project is to explore choreography as affective through the development of specific choreographic principles. My artistic aim is to create performances that produce potentiality for affect to occur, and with this, new or altered states, experiences, thoughts and ideas. This aim is founded in a belief in art as a motor for change, through taking the role as “utterly useless” in a society where most other things have a given and known purpose. When confronted with something that doesn’t perform as expected or resists classification we have to look for new approaches, and in these momenst of liminality there is potential for the unpredictable and unforeseen to occur.

Ingri Midgard Fiksdal ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info

Katrine Køster Holst

**ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk

Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning

I stipendiatprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning undersøker jeg hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse. Undersøkelsene bygger på mange års erfaringer innen det keramiske fagfelt. Nøkkelspørsmål i prosjektet er: Hvordan vokser, forflyttes og forsvinner en form i landskapet over tid og gjennom naturlige prosesser som eksempelvis erosjon, sedimentering og forvitring? Hvilke forhold binder en forms kjerne til sin overflate? Hva handler min emosjonelle tilknytning til leiren og landskapet om?

Katrine Køster Holst ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info

Silje Marie Aker Johnsen

**ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Kunsthøgskolen i Oslo, Operahøgskolen

En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera

“En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera” er Silje Aker Johnsens kunstneriske doktorgradsarbeid ved Operahøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo.

Det kunstneriske doktorgradsarbeidet fokuserer på kombinasjonen av bevegelse og vokalutøvelse i forskjellige sammenhenger og i ulike uttrykk. Silje Aker Johnsen har bakgrunn fra det klassiske musikkfeltet, opera og samtidsmusikk, men også som danser og i tverrkunstnerisk scenekunst.

Hovedlinjene i prosjektet følger prosesser og refleksjoner rundt material- og verkutvikling og den tverrfaglige utøverens potensielle roller i ulike utviklingssituasjoner. Refleksjonsarbeidet diskuterer ulike plasseringer i sjangere, grader av medskapende virksomhet, aspekter av forberedelse, trening og improvisasjon i utviklingen av en praksis.

Silje Marie Aker Johnsen ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info

Ane Thon Knutsen

**ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Design

Taktilitet i trykksaker

This is an artistic research that examines the significance and understanding of the tactile aspects of graphic design. Tactility, in result, process and education, has largely been abandoned and undervalued during the digital revolution. New technologies have been developed, but meant for limited applications. Screen-based work is generic and represents the absence of tactility.

The aim for this project is to achieve a deeper understanding of the role tactility plays in printed graphic design today. When the practitioners’ tactile experience is no longer a part of the design process, which consequences will this have on printed matter in the future? Which potentials do tactile means and processes have to provide multiple layers of communication? The project seeks to find insight and awareness of the manual production process. The significance it has on the creative process, and the quality of the finished result. Ane´s aim is to contribute to the discussion about how graphic designers work, and how we want to work when performing printed matter.

Ane Thon Knutsen ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info

Fredrik Rysjedal

**Universitetet i Bergen - KMD, Institutt for Design**

Frozen Moments in Motion – An artistic research on screen-based comics

The project “Frozen Moments in Motion” is about comics on screen, the digital plattform got different assumtions to the media then in it’s traditional form, the print.

Fredrik Rysjedal is a comic artist, and through his own comic work he want to understand what screen-based comics really are. In this process, principles of new media play an important part. The comics possibility to mix and build on other media devices, and the variation of the outcome is an important issue. This mixing activity has resulted in an focus on mixing comic and film, two similar visual narratives with paradoxical differences.

Mapping Methods are used to understand and make screen-based comics theory. This understanding is a result of own comic art processes, interviews and theory research.

More info

Merete Røstad

**ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid**

Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk

The Participatory Monument – Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere

This artistic research project deals with what I call the “participatory monument,” the intention of which is to bring members of the public into the artwork, to openly share related experiences with them, thus providing evidence of the existence and potential transformative power of collective memory.

The Participatory Monument –Remembrance and Forgetting as Art Practice in Public Sphere is a practice-based research project and consists of two artworks: Folkets Hus (2015) and Kammer (2017). This reflection investigates collective memory and remembrance through artistic research and practice in the public sphere, that is, in public space and the public imaginary, by means of the artworks Folkets Hus and Kammer. In addition, this research examines how remembrance and memory are transformed into works of art.

The Participatory Monument seeks to expand the understanding of memory by exploring it as an embodiment of sensorial practice and as an extended social vocabulary. Memory resides in our everyday rituals and social relationships as well as in memorials and traditions of remembrance. Accordingly, in my art practice I look at the politics of remembering and forgetting by focusing on our personal experiences as witnesses in the public sphere. Undertaking research through the examination of historical material and the conducting of interviews, I translate these lived experiences into an archive of methodology and a vocabulary of remembrance and forgetting. I contend that the more we delve into the field of collective remembering, the more we glean an understanding of ourselves and our place in the world. Therefore, research into how we choose to remember and what we choose to forget can play an integral part in art, though it requires that informed ethical practices be put in place. Moreover, to an artist working in the public sphere, this offers the opportunity to further probe the role of the artist in the social realm.

Notes: 1 Folkets Hus was called Peoples Palace in the English translation. The two titles were used in tandem at the time of the project. The multiple works that were made as part of the project Folkets Hus were cumulatively called Framtidsmonument (Future Monument). It contained a series of actions, including a floodlighted façade, centennial dinner, and seminar.

Merete Røstad ble tatt opp i stipendiatprogrammet, og senere overført til og uteksaminert fra doktorgradsprogrammet i KU ved KHiO.

More info

Anneli Drecker

**UiT Norges Arktiske Universitet, Musikkonservatoriet**

The Modern Ancient Voice

The goal of this artistic research project is to explore and research what I call “The Modern Ancient Voice” in order to be able to develop my voice and ways of singing. The term “ancient voice” refers to the voice as the first ever instrument within ancient societies where song was a vital part of the human´s expression, cult and religion as described by John Koopman in A brief history of singing.

Throughout the project I will seek to push my artistic barriers trying to merge singing techniques and vocal expressions that derive from ancient time with today´s contemporary music to add something unique and new to the popular music scene.

Through observations during master classes with chosen mentors, musical co-operations and studies of several ancient singing techniques, I wish to obtain new singing techniques and aesthetic expressions as well as reveal the ancient voice receding in my body.

View exposition

More info

2018

Johan Jutterström

Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag

Ng revisited

The point of departure for my artistic research project is my composition Ng for three dancers and three musicians (without instruments), composed in 2014. At that time I pursued ideas of democratization of sound through movement, towards a new silence by abandoning the musical instrument and in localizing the sounding music material in moving, dancing bodies. I attempted to close the gap of interpretation between music and dance, indeed reaching for interdisciplinarity but an interdisciplinarity that would still recognize the immanent knowledge and vast understanding of sounds in the (western) music tradition and movement in the dance tradition. I asked if localizing the music material in the sounds of dancing bodies could be a substantial addition to the field of western music, if it could challenge how music notation is approached and if it could be part of expanding how musical structure is thought of beyond how it’s communicated through notation; could the time measuring mechanisms of music change? Could it advance the way spatiality is approached in music?

In my artistic research project: Ng revisited, I intend to challenge the original composition and the notions behind Ng, investigate them and experiment on them through artistic practice, meditate over them from perspectives gained from current music and art theory and develop them further with new songs and pieces. Finally I will revisit Ng and rework it with the knowledge I’ve gained during the artistic research period. In juxtaposing Ng and Ng revisited I hope that my research questions, my methods, the context of my research and whatever new knowledge my research project can offer will become clear while simultaneously activated by (and contained in) my own artistic practice. As such concept, form, material and presentation would become inseperable.

View exposition

Albert Cheng-Syun Tang

Universitetet i Bergen - KMD, Institutt for Design

Reflective Roaming — Design, ubiquitous fantasy, everyday reality

The artistic research project Reflective Roaming — Design, ubiquitous fantasy, everyday reality is a critical inquiry into our conditions of living and being in the relationship between the “designing” and the “designed” in the contemporary informatized everyday. In this project, design is positioned as a means to question the status quo of the technocratic promises that fundamentally shapes personal, economical and socio-political dimensions in our everyday lives. What is the consequences of being fully engaged with the technological visions presented by tech corporate institutions? How is humanity positioned in the intersection of information technology and market? What does it mean to be human in the eyes of machines and, the ones behind?

Through foregrounding the unseen technological operations by visualizing and revealing the invisible relationships between design, information economy and humanity, the research processes and the artistic outcome Human Conditions investigated our (un)willingness of being physically and emotionally digitized and informatized, the relationship between the mediated desires and the ones who drive them, and the contemporary conditions of being in the ever-expanding, networked fabrication of almost every aspect of everyday life.

Read more

Critical Reflection

Home page

Daniel Formo

NTNU, Institutt for musikk

The Music of Language and Language of Music

The artistic research project The Music of Language and Language of Music explores the relationship between music and speech, in particular between improvised music and everyday conversation. As a tool in this exploration, a digital musical instrument has been developed for “orchestrating” musical features of speech into music in real time. This has evolved into an electroacoustic performance concept entitled The Orchestra of Speech, where musical features of speech and conversation have been investigated and explored as sources for creating improvised music.

Read more

Marianne Baudouin Lie

NTNU, Institutt for musikk

Making sense, not meaning

Can Rhetoric Performance Practices and Music-as-speech Contribute to New Interpretation of Contemporary Classical Music?

Can the rhetorical principles from Middle Europe from 1500 till 1800, including the doctrine of affections and figures, be used as parameters and be translated into phrases and articulation in the musical context of today?

What kind of links can be established between what Casals calls “the old natural laws of music” and the rhetorical practices of pre-romantic interpretations?

How can I develop and internalize my own interpretative language in performance of Contemporary Music, inspired by music-as-speech?

Read more

Ingrid Eriksen Hagen

Universitetet i Bergen, KMD - Griegakademiet

Fornuft og kjensle – å framføre musikk av Carl Philipp Emanuel Bach

ABSTRACT For English version, see the exposition “Sense and Sensibility, performing music by Carl Philipp Emanuel Bach”.

I møtet med Emanuel Bach sin komplekse og uttrykksfulle musikk – med klavikordet, som er like intenst og nyanserikt som det er sart og lydsvakt – med tankane om musikalsk empati, der utøvar og lyttar saman opplever det sanne innhaldet og kjenslene i musikken – oppstår ein trong til nærleik, intimitet. Men kor nær kan me kome? Kor nær vil me kome? Nær nok til å høyre instrumentet. Nær nok til å forstå kva musikken seier – til å følgje med i alle dei vedunderlege svingane av – skarpt vidd. Djupaste alvor. Ømmaste kjærteikn. Boblande glede. Tanken som ikkje let seg – let … seg … – … Men så knirkar golvet. Nokon snur på seg. Klarar ikkje høyre. Kvifor speler ho så svakt? Klarar ikkje forstå. Så mange notar. Fryktelig fort heile tida! Kven var no eigentleg denne fyren – det er veldig lenge sidan han levde?

Dette er refleksjonen i Ingrid E. Hagen sitt kunststipendiatarbeid. Med utgangspunkt i mitt personlege møte med Emanuel Bach (1714–'88) sin musikk og hans idear om musikalsk empati har eg utforska formidlinga til publikum, i all hovudsak på klavikord. Eg har arbeidd i spenningsfeltet mellom intimitet og avstand – prøvd ut ulike måtar å kome nærmare på og kjend på motstanden som oppstår i desse forsøka.

Eg har oppsøkt menneske utanom den konvensjonelle konsertsituasjonen, på jakt etter det nære møtet for empatisk samoppleving av musikken. Eg har framført Bachs musikk utandørs, på museum, for menneske som ikkje forventa å oppleve levande musikk. Og eg har undersøkt relasjonar mellom musikk og språk, både strukturelle, utrykksmessige og kontekstualiserande. Dette har eg gjort for å betre mi eiga forståing og kunstnarlege innleving i stoffet, og for å finne ut korleis ulike vis å kommunisere og utnytte desse i formidlingssituasjonen kan forme opplevinga på ulikt vis.

Gjennom arbeidet har eg vorte merksam på kor mykje ulike konsertformat eller andre presentasjonsformer påverkar kva publikum lyttar til i musikk, og slik kva dei får ut av den. Eg har arbeidd inngåande med ein del av Bachs klavermusikk, og spelt inn CD’en “für Kenner und Liebhaber” med solo klavikordmusikk. Saman med avslutningskonserten i Stranges Stiftelse i Bergen i november 2016 utgjorde CD’en stipendiatarbeidets kunstnarlege resultat. Min kunstnarlege metode har vore ein refleksiv prosess, der spørsmål blir undersøkt i forsøk, utforma i dialog med det faglege stoffet – det vere seg musikalsk, skriftleg eller kunstnarleg erfaring, i eit stadig forsøk på å kome nærmare. Denne ikkje-lineære arbeidsforma organiserte eg som «spor», og kunne slik arbeide med parallelt fleire problemstillingar som grip inn i kvarandre undervegs.

Stipendiatarbeidet blei gjennomført på Griegakademiet, inst. for musikk innan Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid, og var finansiert av Universitetet i Bergen. Rettleiarar var professor Torleif Torgersen ved Griegakademiet og professor Maria Bania ved Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet.

Go to exposition

Ingfrid Breie Nyhus

Norges musikkhøgskole Tradisjoner på spill

Tradisjoner på spill, fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme», er et kunstnerisk utviklingsarbeid gjort av pianist Ingfrid Breie Nyhus. Hun er en utøver som står mellom to utøvertradisjoner; klassisk fortolkning og norsk folkemusikktradering. I dette stipendiatprosjektet har hun undersøkt musikalske muligheter i spenningsfeltet mellom kunstmusikk og folkemusikk, sett på likheter og ulikheter ved tradisjonene, og latt dem flettes sammen i sitt spill. Tilsvarende har hun undersøkt musikalske muligheter i dette spenningsfeltet, i samarbeid med et utvalg samtidskomponister om nye klaververker inspirert av norsk folkemusikk.

Go to exposition

Friederike Wildschütz

Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag

The Voice of the Piano: Performing early 20th century Lieder with Arnold Schönberg?s «Das Buch der hängenden Gärten» as central work

Arnold Schönberg’s “Das Buch der hängenden Gärten”, Op. 15 (1908/09) could be considered the most important song cycle of the 20th century, yet in comparison to German Lieder from the 19th century, it is rarely performed, and existing research does not focus on the pianist’s perspective. The artistic research project “The Voice of the Piano” centred on exploring the work from a pianist’s viewpoint and articulating performer’s knowledge related to it. Key concerns were if it is possible and appropriate to approach Opus 15 through the poetry and “play the words”, if there is a particular “performative feel” to this repertoire related to either the poet or the composer and if Schönberg’s musical language in this cycle that is often considered the starting point of his so-called atonal period requires new skills and competencies from the pianist.

Go to exposition

Edvine Larssen

NTNU, Kunstakademiet i Trondheim

Theatrical, but not theatre. Architectonic, but not architecture. Sculptural, but not sculpture. What 間[Ma] does, or what 間[Ma] could do.

As a traveling concept journeying through a series of site bound art works made for disparate spaces in Norway 2013 – 2016

The concept of [Ma] is the framework for this Artistic Research Project.
In relation to the project, it brings an enmeshed understanding of time and space - as well as timing and spacing - in multiple layers. It considers the importance of the interstice, the unfilled or empty, as well as different states of being in-between or in tension. [Ma] describes something that reaches beyond language, even as sensory experience in, and through, time and space, felt in both mind and body. [Ma] is a concept shaped by language - that tries to avoid, language. It has been investigated here as a travelling concept through qualitative methods in search of what it does, and whether it could be relevant as a concept in the making and experience of contemporary art(s). Through these qualitative methods, a series of 16 categories functioning as sub-concepts has arisen that open-up the surrounding fields of [Ma], illuminating what this concept does or could do. These categories have informed, as well as fuelled, the process of making five artworks that are bound to disparate spaces, and are of variable duration. Time as well as space can be read as material components in the shaping of these five artworks, all of which can be described as passage works. What this artistic research project shows is how Art and [Ma] are concepts, and practices, that share qualities, and how [Ma] can be understood as particularly relevant for installation art and other art forms that are bound to space and time and demand the physical presence of the participant.

Read more

Lisa Torell

UiT Norges arktiske universitet, Kunstakademiet i Tromsø

Potential of the Gap

Potential of the Gap has been about method and place. In site-specific, contextual or relational art, the relationships between and relationships to are critical to the critical artistic licence. That is, relations between or to man, object, situation and context. I have engaged with the relationship between place, language and identity in relation to systems and logic. Convention and function. It has taken place in, about and alongside the public space and semi-public space. The work has been performative, with place and audience as a material in it self, and the gap as a tool and artistic device for challenging what is taken for granted, exposing structures, to enable a rethink and thinking afresh. In addition to developing and strengthening the method, I also wanted to review the terminology of the site-specific field, to make it more accessible and enable multidisciplinary interaction. To simplify certain concepts and to add others in order to more easily be able to share process and result.

Project documentation

Read more

Franz Petter Schmidt

Kunstføgskolen i Oslo, avdeling Kunst- og håndverk

Weaving fabrics for suits

I began the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme at the Oslo National Academy of the Arts (KHiO) in October 2011. My work, Weaving Fabrics for Suits, was developed in the textile department of the Art and Craft faculty. Gerd Tinglum was my first supervisor, and I had two second supervisors, Anne Knutsen and Theodor Barth. Jessica Hemmings was the text supervisor for this reflection. I spent three and a half years on the programme, with my final exhibition Weaving Fabrics for Suits showing at the Oslo Kunstforening (OK) from 13 March to 19 April 2015. The exhibition and an accompanying catalogue were the artistic outcomes presented for assessment in 2015. This reflection text is submitted for review in 2017 and 2018. The reflection is a series of shorter texts – fragments that, to a greater or lesser degree, relate to the context in which they stand. Sections of text in black make up the newly written reflection. Sections of text in green are edited and translated versions of the texts I wrote for the exhibition catalogue in 2015, with the exception of The Blue Suit, which is a new addition written in 2016. These form part of an experiment in poetic writing, and for that reason they have no references. The sections of text in italics are quotes. I choose not to use the term project about my work in the programme. My explorations have not been sufficiently planned or delimited, neither in time nor in content, for project to be a suitable term. My work is built on craftsmanship and my own biography. I use references and theory where they naturally form part of what is necessary to write about. This is not a text about the history of the Norwegian textile industry. It is not a text based on phenomenology, economy or queer studies. It’s a text about sensation, longing, belonging, memory, pride and being gay. I write about my work and about myself, based on my experience as a tailor, weaver and dyer – above all from the perspective of my practice, as a maker.

bibsys.no

2017

Morten Qvenild

Norwegian Academy of music

THE HYPER(SONAL) PIANO ARTISTIC RESEARCH PROJECT

How can I develop a grand piano with live electronics through iterated development loops in the cognitive technological environment of instrument, music, performance and my poetics?

The instrument I am developing, a grand piano with electronic augmentations, are adapted to cater my poetics. This adaptation of the instrument will change the way I compose. The change of composition will change the music. The change of music will change my performances. The change in performative needs will change the instrument, because it needs to do different things. This change in the instrument will show me other poetic perspectives and change my ideas. The change of ideas demands another music and another instrument, because the instrument should cater to my poetics. And so it goes… These are the development loops I am talking about.

I have made an augmented grand piano using various music technologies. I call the instrument the HyPer(sonal) Piano, a name derived from the suspected interagency between the extended instrument (HyPer), the personal (my poetics) and the sonal result (music and sound). I use old analogue guitar pedals and my own computer programming side by side, processing the original piano sound. I also take out control signals from the piano keys to drive different sound processes. The sound output of the instrument is deciding colors, patterns and density on a 1x3 meter LED light carpet attached to the grand piano. I sing, yet the sound of my voice is heavily processed, a processing who´s decided by what I am playing on the keys. All sound sources and control signal sources are interconnected, allowing for complex and sometimes incomprehensible situations in the instrument´s mechanisms.

Go to exposition

Hildur Bjarnadóttir

Universitetet i Bergen, KMD - Kunstakademiet

Textiles in the extended field of painting

The project Textiles in the extended field of painting was conducted in the Department of Fine Arts of the Bergen Academy of Art and Design during the years 2012 - 2015. The research project has two overlapping aims: One is to explore the relationship between painting and textiles through weaving, while the other is to explore a plot of land in the south of Iceland, Þúfugarðar, which I recently acquired, using the plants that grow there to explore issues of belonging and ecological disruption. The project was supervised by Hilde Hauan, professor of textiles at Khib, and the artist Anne Katrine Dolven. The artistic outcome was presented in the solo exhibition colors of belonging at Bergen Kjøtt in November 2015. This text contextualizes and articulates the process and the outcome. Together the artistic work and the reflection constitute the formal result of my fellowship project within the Norwegian Artistic Research Fellowship Program.

Go to exposition

Ellen Ugelvik

Norwegian academy of music

The Soloist in contemporary piano concerti

From the perspective of the field of classical music, contemporary music is seen not as a natural extension of the classical music heritage, but as a distinct genre. A symptom of this is the fact that we loosely use the term ‘contemporary’ about music to denote works which may be anything up to 100 years old! Contemporary music, conceived of as a genre, ceases to mean the music of our times and, rather, implies music whose aesthetic character and value systems are distinct from the broadly open, accessible and engaging forms of earlier music. We may acknowledge the enormous aesthetic differences between, say, classical and romantic music, but still feel that they broadly occupy the same space in terms of their constituting the mainstream repertoire that is part of our Western musical heritage. By contrast, music from the start of the now-historical period of Modernism right up to the present exists apart, in a specialist niche – analogous, although not identical, to that occupied by medieval and renaissance music. The major educational institutions confirm this stance in the repertoire students are encouraged to work on during their studies, and also through the institution’s compulsory admission requirements. For example, the Norwegian Academy of Music has no contemporary music among its acceptance criteria, which stipulate one work by Bach, one work in the classical Viennese style and one Romantic or Impressionist work, plus one optional work. The implication seems to be that you might choose to perform a work dating from before Bach or after Debussy, but nobody would dream of obliging you to do so. The same message applies to the studies. Courses in contemporary music are offered, but only as an elective course. In all these respects, the Norwegian Academy of Music is typical of general conservatoire practice. By contrast, art schools – and, to a large extent, drama schools – regard contemporary practice as central to their curricula and the skill sets of their graduates.

Go to exposition

Christian Blom

Norwegian academy of music

Organized time. Strategies for transmedial composition

The language that surrounds forms of art where several medias meet, is by no means standardized. Blom thinks of the complete category, several media meeting in forms of art, as interdisciplinary, and within this category he distinguishes between intermedial and transmedial.

Blom presents the example of the ballet. In a ballet you have two or more complete media specific structures working in parallel. Taking out the music, the choreography would still stand on its own. You could also take out the choreography, and the music would still stand on its own. Blom refers to this as an intermedial situation.

In his research Blom has tried to facilitate a situation where movement, sound and light are co-dependent to make sense. He aims for a structure from which you cannot extract a set of sounds, movements or lights and have a complete structure that stands on its own. Blom wants the media to need each other in order for a structure to rise and refer to this situation as transmedial.

Go to exposition

Per Zanussi

University of Stavanger, Department of music and dance

Natural Patterns - Music Making with an Ensemble of Improvisers

I have always had an interest in creating music alone. Writing notes on paper, imagining music, writing down my ideas, refining them and have them materialize later on by others. At the same time, I´ve also found great pleasure in improvising on double bass, making music in a group, interacting with the input of the others, and contributing to spontaneous music making.

Playing professionally in many different styles of music for the past 20 years, almost all have involved some kind of improvisation and predetermined composition. I have also composed music for my own groups, for chamber ensembles, jazz ensembles, film and contemporary dance.

Even though I feel most comfortable while improvising, these two different ways of creating music are equally important to me, yet I have somehow, most of the time, kept the activities of notating compositions and free improvisation separate in my mind. When I, a few times, have tried to combine the two in my own projects, I have never been quite satisfied with the results. It has always felt like my two ways of making music have not melded into a unified expression, but rather obstructed each other in the process.

Go to exposition

Geir Tore Holm

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst- og håndverk

Poetikk for estetikk i endring

"Med ståsted i egen praksis som billedkunstner vil jeg utvikle artikulasjonen i praksisen, motivasjoner for denne og sammenhengene jeg arbeider i. I utviklingsarbeidet er betraktninger rundt eget virke, estetikk og diskurs vesentlig for å kontekstualisere idéer, prosess og materialitet.

Prosjektet skal lede til en sammenfattende redegjørelse for bakgrunnen for min praksis, for virksomheten i prosjektperioden og en tydeliggjøring av vesentlige problematikker i kunstnerskapet."

bibsys.no

Yuka Oyama

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling kunst- og håndverk

The Stubborn life of Objects

I stipendiatprosjektet utforsker Yuka Oyama det sammenvevde forholdet mellom objekter og subjekter, mellom folk og ting. Hennes kunstneriske utviklingsarbeid befinner seg i feltet moderne smykkekunst og håndverk, og derfra fokuserer hun på bæreren, kroppen, bevegelsene og hvordan bevegelsene relaterer seg til objektene.

Oyama har utviklet både multimediainstallasjoner, skulpturer og filmer. Ved å se på smykker som mer enn et dekorativt moment, tar kunstneren opp spørsmålet i sine verker: hva gjør smykker med en person, og hva gjør en person med smykker?

bibsys.no

Tao Sambolec

University of Bergen, KMD - Kunstakademiet

Rhythms of presence

Living in a mediated and virtually networked society, notions of temporality, the ephemeral nature of existence, and remote presence are increasingly in the foreground. Simultaneously, it appears that the significance of direct lived experience, in all its multisensory complexity, is in decline.

My proposed artistic research project aims to explore this current situation by focusing on invisible manifestations of presence, in particular the rhythms of bodily movement and mental activity. These will form the basis for developing tests aimed at exposing the gap between remote and felt presence, and how related temporalities can act as material for artistic work.

PDF

Øystein Elle

**Capto Musicae**

Creating sonic and musical theatre in a contemporary artistic context

My project explores new possibilities for cross-disciplinary music theatre, via the compositional tool of extended vocal practice.The goal of the research project is firstly to create musical/sonic and visual works for theatre, developing methods in which texts, sounds, scenic and kinetic elements come together as equivalent elements. Secondly, to develop a contemporary model for notation and scoring music theatre that can be used by artists across performance disciplines.

Go to website

Jesper Alvær

**Work, work**

Staging dislocation in artistic and non artistic labour

Some time back, we walked over to check out the new Astrup Fearnley Museum in Oslo, while it was still under construction. It was a sunny Sunday afternoon and my Polish friend overheard a conversation. A man was showing his visiting family the enormous cement foundation of the museum. He proclaimed: “Look, this is my work!”

artistic-research.no

2016

Else Olsen Storesund

**Open Form**

An Expanded Performer´s Role

Open form is a designation on a type of composition that is in some degree open. It is also a term in relation to understanding a genre. This means that I do not include for example Bach´s Die Kunst der Fuge (circa 1740), but Stockhausen´s Aus den sieben Tagen (1968) could be included. This project, however, is centered around the composers from The New York Scool, and composers related to The New York School: Christian Wolff, Pauline Oliveros, John Cage, Earle Brown, Morton Feldman and Cornelius Cardew.

An Open form composition is graphic, text- or number-based. It may also be a combination of these three notational techniques and/or in combination with conventional staff line-notation.

Go to exposition

Ivar Grydeland

Norwegian Academy of music

Ensemble of Me

Introduction This project (2011-2015) is an artistic research fellowship project at the Norwegian Academy of Music, as part of The Norwegian Artistic Research Fellowship Programme.

In this project I have produced solo improvisations that derive from the music of two improvising ensembles to which I belong: Dans les arbresand Huntsville, and I have produced collective improvisations with the ensembles.

The project’s key questions are:

Go to exposition

bibsys.no

Torben Snekkestad

Norwegian academy of music

The Poetics of a multiphonic landscape

The project is an artistic research project focusing on the saxophone􏰁s ability to produce multiphonics (multiple sounds on an instrument considered monophonic). It is a personal artistic exploration into the process of unfolding the poetics of these complex sonics and a reflection over the process, methods and the creation of an album trilogy, consisting of acoustic solo music recorded during the research period.

The main question I have been asking myself during this project has been:

What happens if the raw musical material, in the creation of a set of solo saxophone works, is based on the multiphonics only and what this material in itself suggest – possibly independent of any stylistic affiliation?

Go to exposition

Geir Harald Samuelsen

**Pictures of Lightness**

The goal of this fellowship project has been to investigate the particular qualities of painting and mountain climbing. Do they have their own aesthetics, their own processes and patterns of movement, their own environmental structures and psychology – or do they share some of these characteristics?

What happens if these two disciplines are dissected and interwoven in the production of art? Do they loose their distinctive qualities and intrinsic value, or does the intermingling of them open up new perspectives? The pictures, videos and texts made during this project are both the results of this investigation and the investigation itself.

Go to exposition

Critical Reflection

Eva-Cecilie Richardsen

**Speaking & building**

Throughout her fellowship period at KHIO choreographer Eva-Cecilie Richardsen has engaged and developed a strong in-depth rethinking of her own professional field and re-contextualized this within new contemporary artistic strategies and theoretical questions. Her final goal has been formulated around processing relations in an expanded field of choreopgraphy. With a strong emphasis on process rather than finished works or performances, Eva-Cecilie has sought to highlight the immanent and often hidden procedures in the act of creation in order to address issues of chronology, autonomy, representation and spatial perception. Her project therefore anticipates attention to the very activity forming the artwork, putting this activity itself forward as the artistic result.

Go to exposition

bibsys.no

Andreas Bunte

**Library for A-Scientific film**

“The project will investigate a highly specialized genre of film, the so-called scientific research film (Forschungsfilm) as a format for artistic production. As a genre, scientific research film is characterized by a set of distinct rules, which is supposed to convey a subject matter with the utmost “realism” and “objectivity.” Many of the films elucidate their topics by using animations, diagrams, charts, and voice-over, the tone of which, compared to other film genres, can be very dry. From the characteristics of certain film stock to the effects of editing— every aspect of production is regulated in order to minimize redundancy and to establish the final film’s authority through its unambiguous delivery. In this respect the concept of the scientific research film formulates an interesting counterpoint to artistic (film) production. The project will examine the filmic grammar of scientific research film, that, in terms of its proposed neutrality, understands itself as sheer, uninflected delivery of information and I will try to uncover the aesthetic potential of that language. The project will also try to relate this grammar to that of other film genres. The theoretical research into scientific research film will be accompanied by the production of a series of new films that will examine and adapt its format to varying degrees. The series will form the base of a collection of films with the working title Library for A-Scientific Film. This archive structure is intended to operate both as a research and discursive tool, that I plan to expand in the future. The films gathered in the Library of A-Scientific Film will be presented in outdoor screenings travelling to various venues, as well as through an online platform which will make all films available for download so that they can be used, similar to their paragons, as quasi-educational films.”

bibsys.no

Birgitte Appelong

**Light in Rooms**

“Light can be understood as the absence of darkness, while darkness on the other hand is the absence of light. In philosophical terms, this is a dialectical relationship, an unbreakable connection where light cannot be discussed in isolation from its opposite: the dark. In the space between the absolute brightness and total darkness, all the states that we as interior designers work with, can be found. The project’s goal is to create rooms where lighting experiences/scenarios form tracks in time. The quality of the light and the experience is what I want to be judged by. The final artistic work will as I see it now consist of 3-9 permanent light scenarios in the Column Hall of Jarlsberg. Jarlsberg is an estate and an original building just outside the city of Tønsberg in Vestfold county. It was originally created in 1673 for Peder S Griffenfeld and named Griffenfeldt County. According to the noble act of 1821 Jarlsberg ceased to be a county when the last Danish-Norwegian Count Peder Anker Wedel Jarlsberg died in 1893. Jarlsberg is the only Norwegian county where the descendants of the original aristocratic owners still own and operate the property. The current owner, Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg is the thirteenth generation. The castle is mainly untouched since 1812. On the ground floor of the main building is the column hall. The Column Hall at Jarlsberg Manor is presently only illuminated by daylight and hundreds of candles.”

bibsys.no

Siri Hermansen

**The economy of survival**

“Hva skjer når at et samfunn blir dypt transformert av en katastrofe? Hvordan tilpasser naturen og menneskets sine overlevelsesstrategier i det nye samfunnet som vokser frem? Hvordan kan man som enkeltstående kunstner arbeide med store globale samfunnsendringer og skape ny innsikt og kunnskap om steder og situasjoner som allerede er gjennomrapportert fra i media? Disse store åpne samfunnsspørsmålene har stått sentralt i Siri Hermansens stipendiatprosjekt “The Economy of Survival” som har resultert i tre kunstprosjekter: Chernobyl Mon Amour, Land of Freedom (Detroit) og Terra Nullius (Kiruna). Prosjektene som i hovesak har resultert i film og fotografi tar utgangspunkt i Tsjernobyls forbudte sone, Detroit´s økonomiske ruin, og Kiruna-området hvor Hermansen har sett på den pågående verdikollisjonen mellom samene og internasjonal gruveindustri. Mens de katastrofale hendelsene i Tsjernobyl og Detroit ikke var planlagt, men like fullt menneskeskapte, er den industrielle gruveekspansjonen i Kiruna-regionen pågående og nøye planlagt av myndighetene, på tross av at grunnleggende samiske rettigheter blir krenket og samenes eksistens trues.”

bibsys.no

Michelle Teran

**Confessions of an online stalker**

The theme of Teran’’ artistic research project is following: how to practice and theorize following. The study outlines the emergence of an artistic research method – combining data mining, systems for mapping, storytelling, and translation – and its application in the fields of media art, microhistory, and activism.

The artistic works (several books, text, film, installation and public performance) are developed as the aesthetic outcomes of conversations, negotiations and reflections around questions such as: How are tracking, guiding, following and stalking used as artistic research methods? What does it mean to tell a story today? Why is it important to shift positions and subjectivities? How do these changes also involve processes of translation, between context and scale? How does the work deal with the threshold between public and private? How do the materials serve as guides through the research?

Go to exposition (PDF)

2015

Annelise Bothner-By

**Møter i utstillingsrommet**

Annelise Bothner-By er interiørarkitekt MNIL og tidligere stipendiat (2012-2015) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling Design. Temaet for hennes stipendiatprosjekt er utstillingsdesign for fagutstillinger for museer. Bothner-By utforsker hvordan publikums romlige tilstedeværelse kan bli del av en utstillings fortellinger.

bibsys.no

Rolf Borch

Norwegian Adademy of Music

Contrabass clarinet

In october 2011 I started a project that was then called ”Contrabass Clarinet”. I wanted to become a contrabass clarinettist and expand knowledge and interest around the contrabass clarinet. Being aware that I didn’t quit playing the smaller clarinets, I also wanted to become a ”whole clarinettist with many main instruments”.

In this text I comment on my work with my two main research questions and the two main formats in the project: The Studies and the Interpretation Experiments. I explain how the project has changed from the first revised project outline. Some of the things I write are obvious to clarinettists and the text is not as elaborate as the text in the orchestral excerpts book. It is written quite fast in the four weeks after my final concert and it has not been translated by professionals. The main part of the insight and knowledge generated in my project, is found in the Studies and Interpretation Experiments.

Go to critical reflection

Sunniva Rødland

Norwegian Academy of Music

Let the harp sound!

Sunniva Rødland’s artistic research project Let the Harp Sound - Updating the understanding of the sound and artistic role of the harp in Norwegian contemporary music makes its inquiries through artistic activity such as performances or creative processes. In this project, Rødland aims to broaden the position of the harp as an instrument in contemporary music. Through multiple performances of modern repertoire, composer collaborations, and new works specifically commissioned for the project, Rødland seeks to challenge pre-supposed ideas of the harp, thereby encouraging a new look at the instrument. As a result, Let the Harp Sound! reflects upon the musician’s role in composer-musician collaborations. The project also involves explorations of the concert format, use of electronics, multimedia concerts, interdisciplinary performances, and improvisation. The artistic result of Let the Harp Sound! consists of over 40 performances by Rødland throughout the project period. These performances include nine world premieres and collaborations with ensembles such as the Norwegian Wind Ensemble, Ensemble Ernst, and Nidaros Girls Choir. The main artistic result was presented at a final concert in Kulturkirken Jakob in 2012, and through two recordings. Video and recordings of performances can be found at www.sunnivawettre.com. The critical reflection contains Rødland’s own reflections on the processes, performances and composer collaborations. The appendix consists of Rødland’s conversations with the harpists Judy Loman, Godelieve Schrama, Elisabeth Sønstevold and Willy Postma, about their experiences and views on playing contemporary music and working with composers. Rødland’s reference lists include 170 compositions and 90 published recordings of modern/contemporary music for harp.

bibsys.no

Sigurd Imsen

Norwegian academy of music

The Tartini Style

“In his research of The Tartini Style, Sigurd Imsen has explored the art and craft of the 18th century’s violinists. The study concentrates on the florid and highly personal ornamental style of Giuseppe Tartini (1692-1770), a style that was influential well into the 19th century. Imsen has sought to re-implement Tartini’s patterns of embellishments, as well as other stylistic features, as found in the historical material – primarily in Tartini’s obscure treatise of ornamentation. The final result of the project, “The Tartini Style”, has been presented as a recording of violin sonatas by Giuseppe Tartini, along with a critical reflection that accounts for the historical sources, methods and development of Imsen’s performance. The recorded material that has been assessed consists of sonata in F, B.F4, sonata in g, B. g5 (“The Devil’s Sonata”) and the pastorale in scordatura B.A16, the latter performed on the Hardanger fiddle. These three sonatas were released on Pure Audio Blu-Ray by Lindberg Lyd in 2015.”

bibsys.no

Annabel Guaita

The Atonal Piano

Prosjektet har hatt som mål å belyse utøvende og fremføringspraktiske aspekter hovedsakelig knyttet til Fartein Valens klavermusikk ved å se på liknende problemstillinger i Arnold Schönbergs, Anton Weberns og Alban Bergs klavermusikk.

Prosjektet har i hovedsak bestått av lengre perioder med fysisk innstudering og arbeid ved instrumentet, arbeid med kildene og diskusjon av stoffet i egne notater. Vekselvirkningen mellom å lese, notere og arbeide på instrumentet gav innspill til konkrete problemstillinger imusikken og bidro til å klargjøre det jeg hadde lest.

Motstanden som underveis oppstod i stoffet og i prosessen førte til en holdningsendring der kontakten med instrumentet og et klanglig grunnsyn til instrumentet ble viktigere enn før. Dette påvirket etter hvert min interpretasjon av Valens verker.

De opprinnelige målene i prosjektet har vært å få “ny informasjon om musikken til Fartein Valen og kunne stå for en kunstnerisk og meningsfull tolkning basert på historisk informert kunnskap”. Fremførelsene mine vil likevel ikke være endelige - de vil være i stadig bevegelse. Men jeg føler jeg har oppnådd en kunstnerisk grunnholdning. Den mangesidige kunstneriske prosessen – veien frem til denne tolkningsholdningen – er reflektert i det jeg leverer som grunnlag for bedømmelsen.

Go to critical reflection

Information about the project

2014

Ellen Røed

**Processing change**

Composed of the words sliding and knowing, the Norwegian term skyvelære means caliper, a device for measuring distance. In her research Ellen Røed reflects on devices and procedures that are used in video art and in the natural sciences. She considers various relationships involved in creating representations; field trips, story telling, gathering or capturing of data, measuring and calibrating.

Go to critical reflection

Thomas Kvam

**The film machine**

No text

bibsys.no

Håkon Stene

**This is not a drum**

This is Not a Drum: Towards a Post-Instrumental Practice thematizes the role of the performer in contemporary music. - One of the oldest crafts in musical arts, percussion playing, especially within the Western contemporary music tradition, has developed rapidly and been subject to significant change over the last 60 years. The growing presence of percussion as an autonomous source in classical music was primarily linked to avant-garde movements flourishing in the first decades of the twentieth century. Along with extra-musical objects such as household implements, and electronic devices such as radios, tape recorders, and turntables, percussion emerged as a fresh medium for expansion and alteration of Western music’s building blocks, perfectly suiting an escalating quest, characteristic of the period, to break new musical ground and move beyond the romantic tradition and mainstream conformism. This movement also fostered a new breed of performers. Emerging first as multi-tasking percussionists within the classical orchestra, these performers developed in the works of European and American experimentalists of the 1950s and 1960s into co-creators of a new genre. In the process, they developed skills that were unparalleled in classical music: using all imaginable sound-producing objects as instruments. My project takes as its starting point the notion that percussionists have so many instruments that, in effect, they have none to with which the can genuinely identify.

bibsys.no

Kjell Rylander

**Kontentum**

Under en begränsad tid, tre år, har jag haft möjligheter att byta sammanhang, från en studiobaserad till en institutionsbaserad verklighet, och genom att byta sammanhang har jag fått tid. Det här är viktigt för mig som kulturutövare, att emellanåt få ägna sig åt ifrågasättande i och runt mitt eget arbete. Det har medverkat till en större ärlighet mot mig själv, och att jag har fått den möjligheten är jag väldigt tacksam för. Förändringen av sammanhang har också inneburit att jag har växlat mellan ensamheten i ateljén och tillvaron i att ingå i forskargruppen K-verdi1 . Det har varit utmanande att möta den akademiska och teoretiska världen som filosofi och konsthistoria representerar, men uppmuntrande att få ta del i gruppens engagemang för mitt arbete.

Go to critical reflection

Njål Sparbo

**Singing on the stage**

Etter 18 år som utøvende sanger ser jeg at faglig fordypning og utforskning av kunstneriske problemstillinger vil være av avgjørende betydning for min videre utvikling som sang- og scenekunstner. Sangkunst fordrer både kunnskap og ferdighet, og en eventuell utvikling involverer både kropp, sjel og sinn. Jeg er derfor overbevist om at en ressursorientert psykofysisk tilnærming er nødvendig. Jeg vil undersøke virkemidler som bidrar til økt selvinnsikt og kroppsbevissthet og til å avdekke funksjonelle blindsoner.

Gjennom utdannelse og praktisk kunstnerisk virksomhet blir ulike tilnærminger prøvet ut (tekniske, musikalske, retoriske, formmessige, stilmessige, fysiske, emosjonelle, psykologiske osv.) og automatisert. Under sceniske fremføringer skilles det ikke mellom utøverens tanker (selvbilde, forestillinger, mental fokus), kroppsbruk (kroppsbevissthet, gestikk, bevegelser) og de følelsesmessige prosessene (selvfølelse, stemninger, innlevelse) - alt dette fungerer som uttrykksmessige helheter. De ulike funksjonene bearbeides, samles knippevis og automatiseres slik at de kan foregå med størst mulig naturlighet og virtuositet på scenen, og de avspeiler sannhetsgehalten eller ektheten i de ulike uttrykkene i det kunstneriske forløp. Erfaringene benyttes og berikes ved enhver senere innstuderingsprosess, men samtidig som profesjonaliteten og yrkesstoltheten øker, kan det bli problematisk å endre på disse sammenføyde funksjonene og påse at man bevarer kunstnerisk frihet i utøvelsesøyeblikkene.

Go to project (Norwegian)

bibsys.no

Trond Reinholdtsen

**The Norwegian Opra**

The only solution in the end was this: To hand in a one-page document with only this sentence: “There will be no critical reflection”. It is a little childish, but it is the Truth (both in a factual and artistic sense). Art should seek Truth. This solution is what I have decided upon. The pages 2 to 87324 should be considered as the footnote to this sentence, which is put on page 1. It is a little like John Cage had written a five movement romantic symphony as a footnote to 4’33, which we should be happy he didn’t do.

bibsys.no

Ruben Sverre Gjertsen

**Between instrument and everyday sound**

The aim of the project is to explore multidimentional, amorphous and vague expressions arising when many aspects of the music are given more independent roles than in traditional musical writing styles. What interests me is to manoeuver within a continuum of means, where the historical sounds of the instruments are there as just one extreme within a continuum.

Go to documentation

Go to exposition

Patrik Entian

**Looking for painting**

Looking for Painting ingår i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid och är utfört vid Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Avdeling Kunstakademiet. Handledare för projektet var Jon Arne Mogstad, professor i måleri ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Sedan augusti 2011 har det varit Gerd Tinglum, professor i måleri ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Bi-handledare har under projektets gång varit Sunniva McAlinden, Cecilia Gelin, Gerd Tinglum och Håkan Nilsson.

Looking for Painting har varit ett projekt baserat på måleriet som praktik och den grundläggande metoden har varit att måla. Resultatet av projektet har också varit målningar. Insikterna och resultaten som jag uppnått kunde därför inte ha uppstått i en traditionell akademisk PhD. Projektet påbörjades i oktober 2007 och avslutades oktober 2011. Jag var sjuk under en period (2009) och projektet hade då ett uppehåll. Ett annat, kortare uppehåll uppstod när jag under fyra månader tog ledigt som stipendiat för att utföra en stor utsmyckning på Universitetet i Oslo.1 Den sammanlagda arbetstiden för projektet var tre år

Go to critical reflection

Eivind Buene

**Again and again**

‘Again and Again and Again: Music as site, situation and repetition’ is a project by composer and writer Eivind Buene, carried out during a fellowship under the Norwegian Artistic Research Porgramme. This exposition contains links to the various outcomes of the research, as well as an abstract of the project.

Go to exposition

Marianne Heier

**Ex-centric**

No text

[bibsys.nohttps://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/273750)

Tormod Dalen

**Zum Spielen und zum Tantzen**

The dance titles of J.S. Bach’s cello suites, derived from French court dance, clearly meant more to the composer than just abstract reference. In Bach’s time, dance practice permeated social life, and it was indispensable for a musician to have an intimate knowledge of the fashionable dance forms. The movements and gestures of these dances inevitably had a profound influence on performance style. In my fellowship project have investigated how the practice of baroque dance could influence my interpretation of the Bach Suites. Learning the essentials of this style and its original choreographies and frequently accompanying dancing, I also explored the dance aspect of the cello suites by way of experiments with historical tempos as well as melodic and rhythmic reductions of the musical material. The project offers a recontextualisation of Bach’s work that emphasizes the close links between the expressive gestures of music and dance. The results have both artistic and pedagogic potential as tools to discover essential aspects of dance character in baroque music.

bibsys.no

Andreas Siqueland

**A place for painting**

No text

bibsys.no

Ane Hjort Guttu

**Art and freedom**

No text

Bibsys.no

2013

Mattis Kleppen

**Bassgriotism**

New premises for the bassguitar based on hardingfiddlers, griots and bluesmen

Could there be a fruitful connection between the proud and old tradition of griot´s in West–Africa and one of the worlds youngest and most unfinished instrument, the bassguitar?

By using the word ”griotism”, I refer to the the West-African tradition of being born into the role of a musician or a storyteller. The role of being a griot, is passed on from parent to child.

The aim of this project is to make a personal synthesis based on a fusion of three different musical traditions: Norwegian traditional folk music, the traditional music of Mali and Senegambia in West-Africa, and the traditional blues of the Missisippi delta in the USA. Furthermore the goal is that this synthesis will make new premises for the performance of the bassguitar.

The world-music methods of ”meetings” between musicians of different traditions, and use of distant sampling and studio remixing is not what I am going to use. By studying each tradition as intimate as possible and applying the learning methods used within each tradition, I aim to make this personal synthesis. My ability to hear and grasp the main elements of these traditions will therefore be the most important issue.

The title ”Bassgriotism” reflects a personal dimention of heritage, kinship and local traditions. In Norway ”griotism” does not exist, but many familys are being particularily conscious of traditions and musical ancestors. As a child, this knowledge was passed on to me both by my parents and my grandparents. During my youth, there was also a very big movement of bluesmusicians in my area. This made a strong impact on me, and left me with a feeling of growing up in two very related musical cultures. The natural next step of studiyng african music came a few years later. This somewhat creole mix makes this project very personal. It is not a calculated fusion of different musical traditions, it is the musical story of my childhood and my search for a indipendent musical voice that reveals where I come from.

African–american music has given the premises for the bassguitar up until now.

This projects goal is to try to borrow sound, playing technique and musicianship from the instruments and music of the three mentioned traditions, and through that renew the playing of the bassguitar. The hardingfiddle and jews harp of Norway, the kora and n´goni of West–Africa and the slideguitar of Missisippi will lend its sound to the bassguitar. Or you can say more correctly, that you borrow the sound of the bassguitar to play these instruments.

The project will be recorded and presented both in a solo situation and as part of differenent ensembles. The natural arena and context for this project are live performances in front of an audience, and this will be done all through the research period.

Go to Research Catalogue

Pedro Gomez-Egaña

**Calligraphies**

The collection of writings that I put forward here are a personal interpretation of what a critical reflection, in a practice-based artistic research project, can be. They represent an attempt to evidence the learning process that I have undergone during the last three years, in particular to illuminate the relationships between some of the terminology that I have encountered, and the artworks that have been associated with them. Since I have engaged with different reflective angles and different reflective strategies at different stages in the process, I have decided to submit a collection of texts, and one video, instead of a unified research paper. As is the case with many of my colleagues in this programme, I have found it challenging to navigate the tensions and doubts concerning the form, language and tone this critical reflection should use. There is always the risk of being too academic, or too anecdotic. There is also the risk of favouring an evaluation based on personal growth beyond the ambiguous, but no less significant, standards of the “art world.” As an artist without training in art history, art theory or philosophy, it can also be difficult to ensure that some of the more complex ideas are embedded with the rigour and historical awareness that their traditions demand.

Go to critical reflection

Siri Senje

**Imagining for the screen**

No Text No Link

Tone Åse

**The voice and the machine- and the voice in the machine**

When I was introduced to musical improvisation, it changed the way I experienced music, both as a listener and a performer. The unpredictability and the processual character of the interplay gave an intense feeling of freedom and excitement, quite different from earlier experiences. I wanted to take part in this type of interplay. I wanted to be in a new position as a performer; to create the music while playing it.

When I discovered the possibility of changing voice sound and the use of it as musical material through live electronics, this also put me in a new position as a performer. I could take part in the improvised interplay in new ways.This did not make me want to leave my position as a singer, the acoustic voice sound and the melodic lines and lyrics were important parts of my identity as a performer. I just wanted to have other opportunities as well.

2008-2012 I was a fellow in the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme. The goal for my research was to explore further these opportunities. The following documentation and reflection is about this exploration, and was made available on my website in february 2012

Go to critical reflection

Sigurd Slåttebrekk

**The notes must embrace the bars, not the bars the notes**

In pursuing this project, we have wanted to single out, describe, and demonstrate some important characteristics of Grieg´s playing. Other performers of his time share these characteristics, many of which have gradually disappeared from performances in our own time. The choice of examples we have made throughout this web is of course made to support our case. It would be quite possible to ‘prove’ or demonstrate examples in opposition to this, both in modern and in early performances. There are exceptions in both directions, most certainly when we concentrate on single aspects of a performance. These are by no means black and white issues! But even though many performers and theorists, most specifically from the early music scene, have contributed immensely to our understanding of tempo modulation and tempo modification, there are in our view still aspects of the late romantic performances that most performers of today do not fully comprehend, specifically with regards to phrase junctions, musical syntax, and phrase structure. Although there is good reason to believe that many of the performance features we find in the early years of the recording era originated in even earlier performance styles, we have chosen to present ‘our’ Romantic performers in their performances of the Romantic repertoire. In this repertoire we often find a prevailing cantilena ideal, and the performed melodic idioms correlate closely with the composed idioms.

Go to project

Natalia Strelchenko

**Piano Technique in Historical Perspective**

No text

No Link

Victoria Johnson

**Electric violin in Digital Space**

Development of new repertoire and improvisations and extension of the sound palette for electric violin. Development of musical intelligence and aesthetic understanding in the field of electronic music through musical interaction with composers, musicians and programmers. As part of my project I have commissioned new works by Henrik Hellstenius, Jon Hegre, Thomas Dahl, Peter Tornquist and Knut Vaage. I have specified that these works should include sections of improvisation that opens up opportunities for the performer to play chamber music with the electronics. The use of improvisation, electronics and different software affects the cooperation between the performer and composer. By building on my knowledge of programming tools and electronics, I 3 will be able to interact with the composers on a completely different level. A precondition of the commissions is that the composer should not deliver a completed work in which the performer simply plays the score. I want to be able to share knowledge about form, gestures, sound types and techniques, as well as to make use of my long-standing knowledge and experience of improvisation and playing and interpreting contemporary music. In order to improvise with the computer, it is my strong conviction that it is necessary to learn the computer programmes’ ‘personality’.

Go to documentation

Further information

2012

Trond Engum

Beat the distance The aim of this project has been to investigate new strategies for composing and producing music in my genre using digital sound technology. Through my background as a guitarist in an experimental metal band I have experienced a vast development in music technology during the last 20 years. This development has made a great impact in increasing the efficiency attached to procedures for composing and producing music within my genre without necessarily changing the strategies of how the technology is used. In my field the utilization of digital sound technology to a large degree still follows the same mindset that has been developed through the history of analogue sound technology. It is therefore still a large resource of unrevealed potential in contemporary technology that can be translated and adapted for use within the context of my genre. By applying methods and techniques known from electroacoustic/computer music, and adapt these to my musical expression, I have tried to expand the existing repertoire within my field in search for new aesthetic approaches.

Go to Research Catalogue

Håkon Thelin

**A new world of sounds**

From around 1900 and towards 1945 there was increasing interest in colourisation of music through the use of extended instrumental techniques in various branches of art music, from the orchestral continuation of the Romantic tradition, in expressionistic chamber works, through national schools and inspiration from folk music, to new and radical musical experimentation. The most important turning point for art music in the 20th century was without doubt the early breakdown of tonality. Broadly speaking, one can say that this turning-point provided a series of new tools that led composers into the direction that dominated the last century: Modernism. After 1945, composers and performers affiliated to the modernistic and experimental movements made significant contributions to the development of timbral possibilities in every group of instruments, and more specifically to the development of techniques on single instruments. At the same time, the paradigms in composing and thinking of music, both in America and Europe, made it necessary to rediscover traditional instruments, thus opening up for sounds previously unheard of. Serialism (as developed by the composers Pierre Boulez and Karlheinz Stockhausen) resulted in an extreme formalisation and individualisation of the four main parameters of music – pitch, duration, loudness and attack – and when, after a while, these conventional parameters began to be regarded as fully exploited, composers began looking for new ways to develop their music. Timbre as a musical parameter then established itself as one of the primary elements within the new music.

Go to critical reflection

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

**Space for interference**

The article aims to show that the theory of open and autopoietic systems may be applied in such a way as to transcend the sterile opposition between autonomy aesthetics and culturalism. A theory of contemporary and modern art as an observational system is outlined. Art is seen as specializing to an increasing degree in cannibalizing the discourses and modalities of media & communication industries. Art is thus a parasitical observer (Serres 1980). Why should one affect a shift in framework? What are post-Luhmannian optics on contemporary arts and media able to do beyond what post-structuralist and postmodern optics already achieve? Post-structuralist aesthetics deal with contingency, insecurity, paradox and autoreflexivity, surplus meanings, and the complexity and decentering of the subject. Switching to systems theory allows us to treat such issues without building a wall of irrationality around the arts and the humanities. It handles these important issues in a systematic manner which links up with scientific discourse and with the advanced problem solving and criticality of other social domains, like politics, business and the media industries. Notably the rigueur and self-reflectivity of the conceptual framework allows us also to define limits of our approach. What is it about art which aesthetics cannot and should not explain?

bibsys.no

2011

Caroline Slotte

**Second hand stories**

This text was written as part of the research fellowship project Second Hand Stories at Bergen National Academy of the Arts in 2007-2011 and submitted in order to meet the requirements of critical reflection posed by the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme. In an international perspective, the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme puts particular emphasis on the artistic element of the projects. The actual work in the studio formed the core of my project and this text can hence be seen as a companion text or travelogue accompanying the reader through the different stages and themes of the work.

Go to critical reflection

Trygve A. Diesen

**Being the director**

In its interim report, the Assessment Committee requested that I return to the critical reflection to re‐examine the core questions of the artistic research project Being the Director – namely “What is a vision? And, what kind of vision do I have as a director?” – focusing on Torpedo and Red. I appreciate this opportunity to do so. When I started out, I saw vision as something project‐specific and practice‐ oriented, in most ways instrumental. Now I have a more holistic understanding of the concept, inspired by my experiences with Red and Torpedo, and the artistic research project as a whole. My intention was to express this transition in the documentary Being the Director (BtD). The Assessment Committee acknowledges the complexity of the documentary form, and so do I. In a documentary, the majority of the reflection is in the selection (editing), and thus invisible. So in returning to the same questions, I prefer to do so in writing. The committee has asked for a personal and probing account. I will do my best to provide just that.

Go to critical reflection

Watch video

Michael F. Duch

NTNU, Department of Music

Free improvisation method and genre

This project concerns artistic research in Free Improvisation as both a method and what was arguably becoming a genre within Experimental Music in the latter part of the nineteen sixties. A central issue in my project has been to seek to identify what separates Free Improvisation from other improvised musics, as well as to identify experimental compositions from the abovementioned period that can be related to the characteristics of freely improvised music. A focal point for this research has been the composer and improviser Cornelius Cardew, and the impact the ensemble AMM had on his attitude and approach to music-making in the same period. Cardew’s growing interest in radical politics towards the end of this decade is related to his radical music making during the same period. This interest can be viewed as a democratic and socialist approach to music, as opposed to John Cage being inspired by individualist anarchism.

Go to exposition

2010

Jostein Gundersen

Universitetet i Bergen, Griegakademiet

Improvisations. Diminuitions from 1350 ad. to 1700 ad

In the revised project description, I stated that the subject of the fellowship was the practice of improvising diminutions in the period from about 1350 to about 1700. The objective of the project was to become able to improvise diminutions in three historical styles, as reflected through three historical documents: The manuscript Codex Faenza1 (ca1420), Sylvestro Ganassi´s Opera Intitulata Fontegara2 (1535) and Christopher Simpson´s The Division-Viol (1659/65).3 By and large, this corresponds to the outcome of my research period. The most important deviation from this course has been the emphasis on Codex Faenza, on the cost of the attention given to the two other sources, especially The Division-Viol. (An account of these adjustment was given in the annual reports of 2006 and 2007.) This is also reflected in the final documentation (see below).

Go to Critical reflection

Linda Lien

Kunsthøgskolen i Bergen

Identity design for geographical defined areas

No text

Go to critical reflection

Sara Margrethe Oskal

Kunsthøgskolen i Oslo

Sami jestertradition in yoiks and storyrtelling and contemporary stage expressions

Hans Hamid Rasmussen

NTNU, Kunstakademiet i Trondheim

Homage to the hybrid The aim of the research project, ”Homage to the Hybrid”, is to look into intercultural experiences and see how they can be expressed through visual art. To be able to do so, I have attempted to develop a way of thinking based on memories from the time just after I came to Norway from Alger at the age of around seven. I made journey to Alger a few years before the research period, and a second journey that was done later as part of the research. The ideas that formed in the wake these journeys have also been an important point of departure These ideas have mainly been expressed through my artworks, and in the following I will attempt to elaborate these visual ideas in the form of a written reflection. The artworks are all executed in textile material, where I have applied digital machine embroidery and hand embroidery. The written reflection aims at describing how visual and theoretical ideas together can form the basis for an artistic expression.

Go to critical reflection

Andreas Aase

NTNU, Department of Music

Improvisations in Scandinavian traditional guitar

Can pieces of dance tunes from Nordic folk music, organized according to principles from jazz, provide source material for building an improvisation language?

Scandinavian folk music traditionally used for dancing consists of melodies, organized in a limited amount of measures and sections (typically two or three eight-bar sections, played with repeats). The organizing principle in ensemble playing is for every musician to learn the melody first, and to let each following contribution be dictated by it. Variations in arrangements occur frequently in modern-day interplay, with harmony parts, chord changes, counter rhythms and dynamics meticulously employed in order to avoid monotony. But interpretation of the melody remains the main activity.

The ability for creativity on the spot is big among folk musicians, though it is seemingly framed by the strategies discussed above. I have yet to come across a methodical investigation of using material from traditional tunes as a musical vocabulary for improvisation. Consulting supervisors from the folk and jazz genres, I try to use source elements from the folk repertoire while employing organizing principles from jazz. As I present these ideas on several instruments, and over rhythmic foundations in a slightly modernized folk idiom, I’ll try to encourage the use of these ideas in contexts not necessarily associated with traditional music. The project seeks to encourage participation, and may possibly work as tutorial material.

Go to exposition

Tyra Tønnessen

Planlagt intuisjon, bevisste veier til det ubevisste

Bibsys.no

Tone Hansen

Kunsthøgskolen i Oslo

Megamonstermuseum: The art spehere as a public arena

Ståle Stein Berg

Skildring og forteljing

Go to Critical reflection

Geir Davidsen

Universitetet i Tromsø, Musikkonservatoriet

Wikiphonium

Nye klanger for euphonium

Wikiphonium (wikiphonium.org) was carried out as an artistic research project by Geir Davidsen as research fellow, within the framework of the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme in 2005–09. The project was designed to explore and develop new contemporary playing techniques for brass instruments through commissioned works for the euphonium. This exposition is the result of the authors’ longstanding joint interest in and discussions about the artistic research domain. Davidsen is the primary creator and performer of the Wikiphonium project. Blix’s role in the progress of the project has been as a research peer, advisor, conversation partner, and critical listener.[2] Blix and Davidsen’s collaborative writing of this article can be regarded as an articulation of reflective processes related to the Wikiphonium project, outlined as a discussion in dialogue with works and writings in the emerging field of artistic research. The collaboration has consisted of discussions between Blix and Davidsen, some of which were recorded, joint music listening and shared literature readings, and an open-minded attitude toward different ways of thinking and expressing opinions. The aim of the dialogue between the authors was to use each other’s creative understandings as tools for critical reflection.

Go to Critical reflection

Wikiphonium.org

Go to exposition

2008

Kjell Tore Innervik

Norges musikkhøgskole

Kvarttonemarimba: Utvikling og utøving

Go to critical reflection

Øyvind Brandtsegg

NTNU, Department of Music

New creative possibilities through improvisational use of compositional techniques

The project “New creative possibilities through improvisational use of compositional techniques, - a new computer instrument for the performing musician” is part of the Program for Research Fellowships in the Arts. It explores the artistic potential in the cross-over between real time composition and improvisation. A computer based instrument that facilitates improvisational exploitation of composition techniques is developed as part of the project.

The artistic documentation was updated January 11th with material from the live performance in Trondheim December the 1st 2007.

Signal flow charts for the audio installations were also added the same date.

The written reflection was completed on January 11th, and the project documentation can now be considered complete.

Go to Critical reflection

2007

Peter Tornquist

Norges musikkhøgskole

Improvisasjon - interaksjon - komposisjon: bruk av feedbacksystemer som kompositorisk modell

Trond Lossius

Kunsthøgskolen i Bergen, Kunstakademiet

Sound Installations and Other Cross-Disciplinary Projects

Coming from a musical background, having studied composition at the Grieg Academy, I became more and more involved with sound installations in the late 1990s, influenced by among others the work of Brian Eno, John Cage and Erik Satie. In a somewhat similar manner to Risset (2003) I wanted to sculpt and organize directly the sound material, focusing on the sonic qualities. In 2000 I started working at BEK, Bergen Center for Electronic Arts1 , and quickly became involved in a number of cross-disciplinary projects, collaborating with other artists most often coming from other backgrounds than my own. In the next couple of years I increasingly realized that the kind of art projects I wanted to work on did not only depend on a musical understanding, but also to a high degree had to be informed by other art practices, most notably contemporary fine arts. I felt a growing need to widen my own horizon and deepen the understanding of the different fields I was getting involved in. For this reason I applied for, and was accepted, a research fellowship in the arts in 2003, at Bergen National Academy of the Arts, Department of Fine Art. During my research fellowship I have aimed, through work on installations and other interdisciplinary projects, mainly in collaboration with other artists, to explore installation and other interdisciplinary forms of expressions as points of tension and intersection between contemporary music and contemporary fine art.

Go to Critical reflection

Amanda Steggell

Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst

Mind, the Gap

Synaesthesia and contemporary live art practice

‘Mind, the Gap’ is a practice-based arts research project dedicated to developing Live artworks that are inspired by the notion of synaesthesia - the cross wiring of sensory perceptions. The manifestation of this research is an experimental instrument with synthetic synaesthetic qualities - The Emotion Organ. The 3 year project is hosted by The Norwegian Theatre Academy, Østfold University College, Fredrikstad, Norway within the framework of the Norwegian Artistic Research Fellowshop Programme.

View exposition

2006

Kari Beate Tandberg

Norges musikkhøgskole

Fra bevegelig bilde til organisert lyd

I sitt stipendiatprosjekt “Fra bevegelig bilde til organisert lyd” så Tandberg på mulighetene for å bruke digitale analyser av video som utgangspunkt for et musikalsk materiale.