TRADISJONER PÅ SPILL // FORSIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Foto: Filipe Ferraria

Tradisjoner på spill

Fortolkning og utøving

mellom slåtter og pianismeRefleksjon


Ingfrid Breie Nyhus, pianist

     >