EN SJØ AV TILSYNEKOMSTER OG FORSVINNINGER

Våre arbeider insisterer på at det kunstneriske materialet har sin egen indre logikk, sine egne historier og påstander som kommer til overflaten.

Bildene må slippes løs, kontrolleres, slippes løs igjen – mange ganger.


Prosessen vår skaper underveis en tilstand der materialet vårt – billedlig talt – flyter rundt i en sjø av tilsynekomster og forsvinninger– det vil si ting som er under dannelse eller ennå ikke har fått fast form. Forskjellige ting dukker plutselig opp til overflaten for snart å synke ned under overflaten igjen. Kunsten blir å klare å gripe en av disse kontinuerlig skiftende tilsynekomstene i svevet og sette denne sammen med de øvrige konstellasjonene. Balansere kontroll og åpenhet, og gi det hele en form som inkluderer publikum.

OM VERDENSTEATRET

Verdensteatret er et kunstnerkollektiv som holder til i Oslo. Vi jobber til daglig i våre lokaler i et industribygg på Alnabru. Våre produksjoner ligger i et spenningsfelt mellom performance, konsert og installasjon.

Verdensteatret har de siste årene sett en dreining der vi har gått fra å være en prosjektgruppe til å bli mer som ett sammenhengende kunstnerskap. Dette er en tendens som har blitt stadig klarere gjennom vår lange historie og peker på en stadig sterkere sammenheng og konsekvens i den type verk vi skaper.

Arbeidene våre blir presentert både som forestillinger, som konserter eller stilles ut som installasjoner. De vises i både scenekunst, billedkunst og musikk-kontekster. Våre produksjoner framføres live – som et multimedialt orkester der noen befinner seg ute i scenerommet – og noen befinner seg bak maskiner og instrumenter utenfor.

Per i dag består gruppen av billedkunstnere, performance-kunstnere, musikere, komponister, videokunstnere, lyd-teknologer, mm. Alle kunstnerne har også sine individuelle kunstnerskap i tillegg til arbeidet med Verdensteatret. Vi jobber kollektivt på tvers av profesjoner og medier. De involverte kunstnere per i dag er: Asle Nilsen, Piotr Pajchel, Torgrim Torve, Niklas Adam, Janne Kruse, Magnus Bugge, Eirik Blekesaune, Elisabeth Gmeiner, Ali Djabbary, Espen Sommer Eide og Martin Taxt.

www.verdensteatret.com