Exposition

Oppdagelse og navngivning (2019)

Asle Nilsen, Niklas Adam, Eirik Arthur Blekesaune, Piotr Pajchel

About this exposition

en
There is a fundamental enthusiasm and curiosity that drives our attitude towards experimentation. Free basic research is the fundament for all new apprehensions. Each production leads us into new landscapes. Experimentation is artistic immersion.The concept of risk and possible failure is a natural part of this experimentation.Without taking risk, art would remain stagnant, and the creative spirit would be wasted on our own fears. In this exposition we will elucidate some of the many fields of interest and tools for expression we have worked with during the development of our latest production – HANNAH – which premiered September 2017 at Henie Onstad Art Center in Oslo in connection with the Ultima Festival. In HANNAH Verdensteatret works with elaborate spatial compositions that provokes a state of absorption in an immersive audio-visual space. These compositions consists of material generated in an electronic feedback system. This material forms a sedimentation process that unfolds as a fixed attention towards exhaustion and the act of observing slow changes. Like a physical object slowly affect its surroundings. A production from Verdensteatret is a glimpse of a present, a state of transitions and passages through phenomenons. The present is a memory in motion. At the same time, there has never been so much past as right now.

no
Det ligger en grunnleggende entusiasme og nysgjerrighet som drivkraft bak vår eksperimentelle holdning. Fri grunnforskning er basis for all ny erkjennelse. 
 Hver produksjon fører oss inn i nye landskap. Eksperimentering er kunstnerisk fordypning. Idéen om risiko og muligheten for å feile er en naturlig del av denne eksperimenteringen. Uten å ta en risiko vil kunsten stagnere, og den kreative kraften vil bli lammet av vår egen redsel. I denne eksposisjonen skal vi belyse noen få av de mange interessefelt og uttrykksverktøy vi har arbeidet med under utviklingen av vårt siste scenekunstverk – HANNAH – som hadde premiere September 2017 på Henie Onstad Kunstsenter i Oslo i forbindelse med Ultima-festivalen. Materialet tar utgangspunkt i en omfattende video- og lydsyklus, som både er en fordypelsestilstand og et billedrom. Sedimenteringsprosesser i det audiovisuelle materialet åpner for å observere langsomme endringer, slik et fysisk objekt sakte påvirker sitt omkringliggende miljø. En produksjon fra Verdensteatret er et glimt av en nåtid, en tilstand av overganger og passasjer gjennom fenomener. Nåtiden er et minne som er i bevegelse. Samtidig har det aldri vært så mye fortid før som akkurat nå.
typeresearch exposition
keywordsverdensteatret, Oppdagelse og navngivning, noe, process, HANNAH, syntaktisk, poesi, tid, geologisk, synestesi, discovery and naming, something, syntactic poesis, time, geological
date24/08/2018
published24/01/2019
last modified24/01/2019
statuspublished
share statusprivate
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/500921/500945
doihttps://doi.org/10.22501/vis.500921
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue1. VIS Issue 1
external linkwww.verdensteatret.com


Simple Media

id name copyright license
501344 NorthBendPhotoFaded Verdensteatret All rights reserved
501379 Northbend Original Verdensteatret All rights reserved
501408 NorthBendCastaniets Verdensteatret All rights reserved
501411 2_NorthBendGatedSilenceAutoRemovedOverlappedLonger Verdensteatret All rights reserved
501413 NorthBendResultat Verdensteatret All rights reserved
501438 NorthBendScenePhotoFaded Verdensteatret All rights reserved
501439 NorthBendPhoto Verdensteatret All rights reserved
501470 NorthBendRoomFaded Verdensteatret All rights reserved
501481 SpillerHoyereLoop Verdensteatret All rights reserved
501497 FeatureAuditUseRec Eirik Arthur Blekesaune All rights reserved
503028 equate n/a All rights reserved
503041 zebrafish Fish by Massimo Boyer; simulations from A.R.Sanderson et al. All rights reserved
503044 HANNAH_JBM_Screen72ppi-95_researchCatalogueVersion Verdensteatret All rights reserved
503046 gradient google All rights reserved
503094 HANNAH_DARK_KOMET_HENIE Jenny Berger Myhre All rights reserved
503106 HANNAH_KOMET_ALNA Verdensteatret All rights reserved
503113 HANNAH_KOMET1_ALNA_SMALL Verdensteatret All rights reserved
503115 HANNAH_KOMET_HENIE_SMALL Verdensteatret All rights reserved
503119 HANNAH_KOMET2_ALNA_SMALL Verdensteatret All rights reserved
503122 HANNAH_KOMET3_ALNA_SMALL Verdensteatret All rights reserved
503169 sound_example_1 Niklas Adam All rights reserved
503171 sound_example_2 Niklas Adam All rights reserved
503176 sound_example_3 Niklas Adam All rights reserved
503613 images Verdensteatret All rights reserved
503616 video urform.002 Verdensteatret All rights reserved
503620 HANNAH Verdensteatret All rights reserved
503622 Video syntese "Skala" HANNAH Verdensteatret All rights reserved
503627 video urform.006 Verdensteatret All rights reserved
503629 video urform.006 Verdensteatret All rights reserved
503632 video urform.007 Verdensteatret All rights reserved
503635 video urform.008 Verdensteatret All rights reserved
503638 video urform.009 Verdensteatret All rights reserved
503641 video urform.010 Verdensteatret All rights reserved
503644 video urform.011 Verdensteatret All rights reserved
503647 video urform.013 Verdensteatret All rights reserved
503649 video urform.012 Verdensteatret All rights reserved
503651 video urform.012 Verdensteatret All rights reserved
503655 video urform.014 Verdensteatret All rights reserved
503792 albers_close_khio-HD 1080p Verdensteatret All rights reserved
534144 NorthBendMixStrong Verdensteatret All rights reserved
534257 bille_VT Verdensteatret All rights reserved
534259 bille_VT Verdensteatret All rights reserved

Comments are only available for registered users.