Exposition

Oppdagelse og navngivning (2019)

Asle Nilsen, Niklas Adam (co-author), Eirik Arthur Blekesaune (co-author), Piotr Pajchel (co-author)

About this exposition

en
There is a fundamental enthusiasm and curiosity that drives our attitude towards experimentation. Free basic research is the fundament for all new apprehensions. Each production leads us into new landscapes. Experimentation is artistic immersion.The concept of risk and possible failure is a natural part of this experimentation.Without taking risk, art would remain stagnant, and the creative spirit would be wasted on our own fears. In this exposition we will elucidate some of the many fields of interest and tools for expression we have worked with during the development of our latest production – HANNAH – which premiered September 2017 at Henie Onstad Art Center in Oslo in connection with the Ultima Festival. In HANNAH Verdensteatret works with elaborate spatial compositions that provokes a state of absorption in an immersive audio-visual space. These compositions consists of material generated in an electronic feedback system. This material forms a sedimentation process that unfolds as a fixed attention towards exhaustion and the act of observing slow changes. Like a physical object slowly affect its surroundings. A production from Verdensteatret is a glimpse of a present, a state of transitions and passages through phenomenons. The present is a memory in motion. At the same time, there has never been so much past as right now.

no
Det ligger en grunnleggende entusiasme og nysgjerrighet som drivkraft bak vår eksperimentelle holdning. Fri grunnforskning er basis for all ny erkjennelse. 
 Hver produksjon fører oss inn i nye landskap. Eksperimentering er kunstnerisk fordypning. Idéen om risiko og muligheten for å feile er en naturlig del av denne eksperimenteringen. Uten å ta en risiko vil kunsten stagnere, og den kreative kraften vil bli lammet av vår egen redsel. I denne eksposisjonen skal vi belyse noen få av de mange interessefelt og uttrykksverktøy vi har arbeidet med under utviklingen av vårt siste scenekunstverk – HANNAH – som hadde premiere September 2017 på Henie Onstad Kunstsenter i Oslo i forbindelse med Ultima-festivalen. Materialet tar utgangspunkt i en omfattende video- og lydsyklus, som både er en fordypelsestilstand og et billedrom. Sedimenteringsprosesser i det audiovisuelle materialet åpner for å observere langsomme endringer, slik et fysisk objekt sakte påvirker sitt omkringliggende miljø. En produksjon fra Verdensteatret er et glimt av en nåtid, en tilstand av overganger og passasjer gjennom fenomener. Nåtiden er et minne som er i bevegelse. Samtidig har det aldri vært så mye fortid før som akkurat nå.
typeresearch exposition
keywordsverdensteatret, Oppdagelse og navngivning, noe, process, HANNAH, syntaktisk, poesi, tid, geologisk, synestesi, discovery and naming, something, syntactic poesis, time, geological
date24/08/2018
published24/01/2019
last modified24/01/2019
statuspublished
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/500921/500945
doihttps://doi.org/10.22501/vis.500921
published inVIS – Nordic Journal for Artistic Research
portal issue1. VIS Issue 1
external linkwww.verdensteatret.com

Comments are only available for registered users.


i have forgotten my password
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
Ruukku Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
SHAPE - Artistic Research and Institutional Impact
SHAPE aims to describe the impact of artistic research within specific frameworks.
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts
Stockholm University of the Arts (Uniarts) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with over 600 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm