13.15 - 14.45 Feeback gesprekken


- Kies je eigen groep (5 personen, evt 4 personen)

- Vertrek vanuit je context en pas een SWOT analyse toe: waar ligt je sterkte/zwakte punten? Waar liggen kansen/bedreigingen

 

 

Plenaire afsluiting:


Wat werkte wel, wat niet?

- introductie

- moderator

- timing

- focuss van het onderwerp/probleemstelling?

- wisselen van de locatie

 

Vragen, opmerkinen, suggsties?


Over onderzoekslogboek:

- wat neem je mee?

- wat leg je naast je neer?

- wat waren de suggesties?

- wie kun je nog meer om feedback vragen?

 

 


 

FEEDBACK

- relevantie voor jou

- relevantie voor de ander

 

Feedback soorten:

- positief

- kritisch

- suggesties

- relativerend

- paralellen / associaties

- correctie

 

Feedback focuss:

- contextualisatie

- archumentatie

- introdctie en samenatting

- intonatie

- focuss

-

 

Vergeet niet de refectie in je onderzoekslogboek:

- Wat neem ik mee? Wat leg ik naast me neer?

- Wat is er veranderd? Wat is er het zelfde gebleven?

 

Plenaire start

 

Ter info: Table of content links boven in

 

Over onderzoekslogboek:

- wie heeft er al een platform gekozen? (zoniet gebruik Project Campus voor nu)

- niewe suggesties?

- eerste post vandaag

 

Over feedback:

- Schrijf je vraag of probleem op

- Kwetsbaarheid

- vragen?


Dan:

- Groepjes verdelen:  Suggesties? Anders 1,2,3,4,5

- Koekjes mee

MKE2


PRODUCTEN:

- Kunsteducatieve visie

- Onderzoekslogboek

- Communicatie

 

peer feedback                  = groeps setting                   = 5op5       = onderzoekslogboek en visie

onderzoekszaterdagen  = gesloten setting                = 1op1      = onderzoekslogboek en visie

Cafe Chercher                   = semi-publieke setting    = 25-30     = communicatie

 


SEMESTER 1:

peer feedback

3 sessies: 5 minuten spreken, 10 minuten feedback

roulatie met groepen van 5

telkens een andere invalshoek

- korte introductie, een thema bespreken

- moderator per gesprek

- denk aan types feedback

 

onderzoekszaterdagen

aantal vaste en wisselende externe experts

eigen keuze

 

Cafe Chercher

Presentaties in semi-publieke setting

poster presentatie

eigen presentatie vorm 

- denk aan de overdrachtsvorm 

 

Semi-publiek =

- alimni

- MKE1

- collega's

- andere Fontys studenten

- vrienden

 

 

 

 

Feedback gesprekken

 

5 groepjes van 5 (je wordt ingedeeld)

5 minuten spreektijd voor de feedbacknemer en 10 minuten voor feedbackgevers

tip: 5 min opschrijven

 

Per gesprek:

Feedbacknemer (1 persoon wisselend):

- geeft een korte introductie over je onderwerp/onderzoek (2 zinnen)

- deekt de 3 relevanties/motivaties (inclusief quote en annecdote)

- deelt de 2 niet benoemde relevanties/motivatie; waarom deze niet? En hoe zouden deze relevant kunnen zijn? 

 

Tip:

- denk na over de setting waarin je feedback wil ontvangen (buiten, aan tafel, lopend, etc)

- denk na over het type feedback dat je wilt ontvangen
- plaats de refectie in je onderzoekslogboek (wat neem ik mee? wat leg ik naast me neer?)

 

Feedbackgever (3 personen wisselend):

- denk aan de typen feedback die je kan geven (kritisch, positief, suggesties, associatief, etc.)

- denk aan de focuspunten van de feedback (introductie, contextualisatie, onderbouwing, communicatie, etc.)

 

Moderator (1 persoon wisselend):

- is neutraal

- houdt de tijd bij

- bewaakt overzicht en de balans van de feedbacksessie

- doet het afrondende woord

 

 

13.00 - 13.15 Plenaire start


Mededeling:

Feedforward is volgende bijeenkomst samen met Elsje 02-12-2019

- feedback op logboek en onderzoek

- feedback op opdrachten


Recap:

- Was de laatste opdracht nuttig? Kaart tov tekst? (zie onderzoek structuur)

- Waar staat iedereen?

- Missen jullie nog een bijeenkomst over methode(s)?

Bijeenkomst #1 Introductie

9 September 2019

10.00-12.00 uur

 

1.1 introductie:

- Wie ben ik?

- Wat heb ik gedaan?

- Wat gaan we doen?

 

1.2 onderzoek

1.3 peer-feedback

1.2 Cafe Chercher

Plenair:

 

- Hoe was de opdracht?

Emily Huurdeman 

artist, researcher, educator 


Research Catalogue: https://www.researchcatalogue.net/profile/?person=99343

Website : www.egahuurdeman.nl

Email: e.huurdeman@fontys.nl


BA Fine Art, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Thesis:  un essai d'essayer 


research MA Artistic Research, Universiteit van Amsterdam 

Thesis:  PER-FORM the performative essay and the essayistic performance


MA Education in Arts, Piet Zwart Institute Rotterdam

Thesis Essaying art a un-methodoligical method for Artistic Research 

 

Co-initiator of Café Chercher  sharing unfinished artistic research

Website : www.cafechercher.org

Email : info@cafechercher.org


Werkzaamheden:

Koninklijke Adcademie van Beeldende Kunsten Den Haag, coordinator Lectoraten

Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, docent onderzoek

Sandberg Instituut Amsterdam, projectleider ' We are under construction'


*spelling alarmONDERZOEK STRUCTUUR


Introductie = visie

Wie ben ik en waar sta ik? = context

Waarom dit onderzoek? = relevantie


Samenvatting

Waar gaat het over? =  P2P en 1op1


Onderzoeksvraag

Wat wil ik weten? Waar wil ik achter komen? =  P2P en 1op1


Methode(s)

Hoe kom ik erachter? Wat zijn de stappen?


Onderzoekslogboek

verschillende types kennis: 

- theoretische kennis

- praktijk ervaring

- persoonlijke ervaring

- artistiek

- associatief

- intuitive

-


Lijst met platforms: https://www.researchcatalogue.net/view/396049/405693

Fontys online database: http://opc-fontys.oclc.org/DB=1/LNG=NE/


verschillende materialen:

- artiekelen 

- boeken

- quotes

- voicerecordings

- enquestes

- foto's

- video's

- schetsen

- presentaties

-


 

Hypothese / (tussentijdse) conclussie

 

Communicatie 

- raport

- artiekel

- workshop

- lecture performance

- essay

-

 

 

Deadline 1:

 

onderzoekslogboek

moment opname

22-11-2019

Bijeenkomst #6 Onderzoekslogboek en Cafe Chercher

16 december 2019

09.30-12.00 uur

13.00-15.00 uur

 

Blok 1

09.30 - 09.45 uur Terugkoppeling en update

09.45 - 11.00 uur Onderzoekslogboek doelstellingen opfrissen

11.00 - 12.00 uur 10 min gesprekken SLB EL en Onderzoek 

 

Blok 2

13.00 - 13.10 uur peer kiezen 

13.10 - 13.45 uur onderzoekslogboeken lezen

13.45 - 14.45 uur 1op1 peer2peer feedback gesprekken

14.45 - 15.00 uur Communicatie doestellingen en Cafe Chercher

 

Volgende les:

Bijeenkomst 7: Cafe Chercher

Maandag 6 januari 13.00-17.30

Bereid 10 minuten voor 

Feedback gesprekken

 

5 groepjes van 5 (je wordt ingedeeld)

5 minuten spreektijd voor de feedbacknemer en 10 minuten voor feedbackgevers

tip: 5 min opschrijven

Plenaire afsluiting

 

Per gesprek:

Feedbacknemer (1 persoon wisselend):

- geeft een korte introductie over je onderwerp/onderzoek (2 zinnen)

- focus op een onderwerp/probleem

- denk na over de setting waarin je feedback wil ontvangen (buiten, aan tafel, lopend, etc)

- denk na over het type feedback dat je wilt ontvangen
- plaats de refectie in je onderzoekslogboek (wat neem ik mee? wat leg ik naast me neer?)

 

Feedbackgever (3 personen wisselend):

- denk aan de typen feedback die je kan geven (kritisch, positief, suggesties, associatief, etc.)

- denk aan de focuspunten van de feedback (introductie, contextualisatie, onderbouwing, communicatie, etc.)

 

Moderator (1 persoon wisselend):

- is neutraal

- houdt de tijd bij

- bewaakt overzicht en de balans van de feedbacksessie

- doet het afrondende woord

 

Bijeenkomst #3 Motivatie en relevantie

 

23 September 2019

10.00-12.00 uur

 

10.00 - 10.15 Plenaire start

10.15 - 11.45 Feeback gesprekken

11.45 - 12.00 Plenaire afsuiting


Bijeenkomst #4 Context en SWOT

11 november 2019

13.00-15.00 uur

 

13.00 - 13.45 Plenaire start

13.45 - 14.55 Feeback gesprekken

14.55 - 15.00 Plenaire afsuiting


Volgende bijeenkomsten:

Cafe Chercher

 

- Peer feedback fase communicatie

- Van taal/conversatie naar artistieke vorm/actie = commnicatie

Plenaire afsluiting:


Wat werkte wel, wat niet?

- introductie

- moderator

- focuss van de feedback; de 'waarom' vraag

 

Vragen, opmerkinen, suggesties?


Over onderzoekslogboek:

- wat neem je mee?

- wat leg je naast je neer?

- wat waren de suggesties?

- wie kun je nog meer om feedback vragen?

 

 


 

14.55 - 15.00 Plenaire afsuiting


Voor onderzoekslogboek:

- wat neem je mee?

- wat leg je naast je neer?

- wat waren de suggesties?

- wie kun je nog meer om feedback vragen?

 

 

Reflectie:

- was het nuttig? Gekozen groep tov niet gekozen groep?

 

 

 

 

 

 

Volgende bijeenkomst:

Bijeenkomst #5: Feedforward (EH en EL) 

02-12-2019, 13.00-17.30 uur


- Peer feedback fase onderzoek - tussentijdse individuele feedforward

 

22-11-2019 "deadline":

Onderzoekslogboek momentopname

 • introductie / samenvatting
 • Onderzoeksvraag
 • hypothese/tussentijdse conclusie
 • verschillende materialen (beeld, tekst, audio, video etc.)
 • typen kennis (informeel, beleidsmatig, persoonlijk, interpersoonlijk peer-review/wetenschappelijk)
 • reflectie van de peer-feedback momenten
 • Opdracht motivatie/relevantie
 • Opdracht context/cartografie


Feedback gesprekken

 

5 groepjes van 5 (je kiest zelf je groep)

5 minuten spreektijd voor de feedbacknemer en 10 minuten voor feedbackgevers

tip: neem enkele minuten na het gesprek om de feedback samen te vatten

 

Per gesprek:

Feedbacknemer (1 persoon wisselend):

- geeft een korte introductie over je onderwerp/onderzoek (2 zinnen)

- focus op een onderwerp/probleem

- denk na over de setting waarin je feedback wil ontvangen (buiten, aan tafel, lopend, etc)

- denk na over het type feedback dat je wilt ontvangen
- plaats de refectie in je onderzoekslogboek (wat neem ik mee? wat leg ik naast me neer?)

 

Feedbackgever (3 personen wisselend):

- denk aan de typen feedback die je kan geven (kritisch, positief, suggesties, associatief, etc.)

- denk aan de focuspunten van de feedback (introductie, contextualisatie, onderbouwing, communicatie, etc.)

 

Moderator (1 persoon wisselend):

- is neutraal

- houdt de tijd bij

- bewaakt overzicht en de balans van de feedbacksessie

- doet het afrondende woord

 

Volgende onderzoeksbijeenkomst:

 

Motivatie en revelvantie:


MKE 1

 

Motievatie = reden volgens jou (waarom vind jij het belangrijk)

Relevantie = reden volgens anderen of gebrek aan anderen (waarom vinden anderen het belangrijk of waarom hebben anderen hier nog niet over nagedacht)

 

1. Kies drie perspectieven:

A. Persoonlijk

B. Artistiek

C. Educatief / pedagogogisch / didactisch

D. Maatschappelijk / politiek / beleidsmatig / institutioneel 

E. Theoretisch

 

Referenties: 

- minimaal 1 voorbeeld uit de praktijk (anecdote)

- minimaal 1 theoretische bron (quote in APA: (initialen, jaartal, pagina nummer)

 

2. Deel deze op je onderzoekslogboek

 

 

09.30 - 10.00 uur Onderzoekslogboek doelstellingen opfrissen

 

PRODUCTEN:

- Kunsteducatieve visie/positionering

- Onderzoekslogboek (met samenvatting en begeleidingsverslag)

- Communicatie

- Verdediging

 

peer feedback                  = groeps setting                   = p2p         = onderzoekslogboek en visie

onderzoekszaterdagen  = gesloten setting                = 1op1      = onderzoekslogboek en visie

Cafe Chercher                   = semi-publieke setting    = 25-30     = communicatie


ONDERZOEK STRUCTUUR


Introductie = visie

Wie ben ik en waar sta ik? = context

Waarom dit onderzoek? = relevantie


Samenvatting

Waar gaat het over? Hoe is het onderzoek gestructureerd?


Onderzoeksvraag

Wat wil ik weten? Waar wil ik achter komen?


Methode(s)

Hoe kom ik erachter? Wat zijn de stappen?


Onderzoekslogboek

verschillende types kennis: 

- theoretische kennis

- praktijk ervaring

- persoonlijke ervaring

- artistiek

- associatief

- intuitive

-


Lijst met platforms: https://www.researchcatalogue.net/view/396049/405693

Fontys online database: http://opc-fontys.oclc.org/DB=1/LNG=NE/


verschillende materialen:

- artiekelen 

- boeken

- quotes

- voicerecordings

- enquestes

- foto's

- video's

- schetsen

- presentaties

-

 

Hypothese / (tussentijdse) conclussie

Waar ben ik achter gekomen? Wat levert het onderzoek op?

 

Communicatie 

- raport / artikel / essay

- workshop

- lecture performance

- instructie video

- tool kit

- beleidsstuk 


 

Bijeenkomst #2 Onaf onderzoek: delen van vragen en twijfels

16 September 2019

10.00-12.00 uur

 

10.00 - 10.15 Plenaire start

10.15 - 11.45 Feeback gesprekken

11.45 - 12.00 Plenaire afsuiting

02-12-2019 meenemen ter voorbereiding op bijeenkomst #5: 

onderzoeksvraag ontleden

Volgende les:

Bijeenkomst 6: Cafe Chercher

Maandag 6 januari 13.00-17.30

Bereid 10 minuten voor;

- test / experiment / try-out / pilot

- interactief / workshop / oefening / tool

- kunstwerk / dans / theater / muziek

 - enquette / ondervraging / inventarisatie

- dialoog / debat / gesprek / discussie

- spel

 

Denk aan de rol van je publiek/deelnemers  en positie van je publiek/deelnemers

Denk na over de vorm van je communicatie

Denk aan de relevantie voor je onderzoek en de relatie tot je onderzoek

Volgende bijeenkomst: context, de cartografie

Als je je motivatie en relevantie op een rijtje hebt, is de volgende stap context. Waar sta ik? 

Het idee achter een cartografie is dat je vanuit contextualiseren, indexeren en plaats bepalen vertrekt in je onderzoek. Jezelf bewust zijn van het terrein waarin je je begeeft en dit expliciet maken. Hiermee krijg je ook inzicht in de achtergrond/aannames/voorkennis die wellicht meespelen in je onderzoek.

Van micro naar macro (of andersom als dat beter voor je werkt): 

 1. Persoonlijke context: waar sta je en wat is je (educatieve) achtergrond, dit mag ook persoonlijke achtergrond zijn als deze relevant is voor je motivatie en onderzoek) 

 2. Interpersoonlijke context: Met welke mensen werk je en hoe werk je met ze (wat is de verhouding tussen je collega’s en wat is je positie binnen de organisatie) 

 3. Instututionele context: Welke institutionele omgeving bevind je je (ministerie, school,  museum, buurthuis etc. NB omgeving kan ook de architectuur en inrichting zijn) 

 4. Nationale context: Hoe verhoud jou institutionele omgeving zich nationaal (politiek, economisch, religieus, cultureel) 

 5. Internationale context: Hoe verhoud zich dit in een internationale context (waar staat jou institutionele omgeving zich ten opzichte van andere landen)

 6. Universele context: Hoe sta jij in het universum, wat is je geloof, wat zijn je overtuiging. 

Schets een kaart (denk aan legenda en schaal verhouding) en licht de punten A t/m F toe in 150 woorden (mag meer) totaal max 1 1/2 A4tje)


Deadline: 21-10-2019

Feedback gesprekken

 

13.00

- kies een logboek lezer en wissel logboek gegevens uit

 

 

13.10- 13.45 uur lees het onderzoekslogboek grondig door 

13.45 - 14.45 uur 2x 30 min per logboek bespreken

- is het helder/is het onderzoek te volgen?

- zijn de aspecten/criteria aanwezig? (verschillende materialen, theoretisch (bronnen), artistiek, praktijk, reflectief)

- heb je tips en of opmerkingen?

- wat neem je zelf mee? Waren er aspecten die je inspireerde?

 

 14.45 - 15.00 uur plenaire afsluiting: comunicatie en volgende les

Ten eerste een goed nieuw jaar!en eerste een goed nieuw jaar!

 

Ten tweede, de link met de planning voor maandag 6 januari. De groep is in twee gedeeld over twee verschillende lokalen, ieder heeft 1 blok van 15 min (5 min voorbereiding en 10 min groepsactiviteit) en ieder is 1x moderator en 1x observator. NB als je van plek wisselt: vergeet niet de naam bij 'moderator' en 'observator' ook te veranderen.

 

Planning link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sFoX3KzcKXQ6atU3d2ZGi0ol7plQrsh0pqeqRfmuBo8/edit?usp=sharing

 

13.00-13.15 plenaire start in de Kapel

13.15-14.45 groepsactiviteiten

14.45-15.15 pauze

15.15-17.45 groepsactiviteiten

17.00-17.30 plenaire afsluiting in de Kapel

14.45 - 15.00 uur Communicatie doestellingen en Cafe Chercher

COMMUICATIE

Les maandag 30-01-2020

 

Communicatie opdracht 06-04-2020: 1-minuut vorm experiment

 

Voor volgende week maandag 10.15-12.00 vraag ik jullie een 1-minuut vorm experiment te maken al bijdrage tijdens de les. Beschouw deze bijdrage als een schets, een test, het hoeft niet perfect mooi te zijn het gaat om de vorm die je kiest. De bijdrage deel je alleen met je groepje en je hoeft de bijdrage niet op Project Campus te delen (mag natuurlijk wel).

 

Let op: de inhoud is hierbij ondergeschikt aan de vorm, dit betekend natuurlijk niet dat er geen inhoud is maar dat je voor nu meer tijd besteed aan de vorm. Probeer de vorm zo serieus mogelijk te nemen en bedenk hoe wij (de digitale kijker) de vorm ervaren (voorbeeld: hoek van de webcam bij poëzie video; misschien een bewegende webcam bij object; vooraf opgenomen video/audio of live voordracht van een stuk tekst; mini-workshop instructie; enz.)

 

Success en tot volgende week!

 

Vorm ideeën: 

 

1-min video (One minutes):

https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/nightmares-sun

1-min Dance:

https://m.youtube.com/watch?v=wnDHzgBhyK0

1-min Poem:

https://m.youtube.com/watch?v=YcdcUhU5bDM

1-min Visual essay:

https://m.youtube.com/watch?v=I2DqZLerF34

1-min Animation:

https://m.youtube.com/watch?v=F4NCfqwvaEM

1-min Education tool:

https://m.youtube.com/watch?v=0fE0dcRi3Ag

1-min Student advice:

https://m.youtube.com/watch?v=hiS1hSqgdHYO

1-min Flipbook:

https://m.youtube.com/watch?v=1ncRxn0DKiY

 

p. 9

"eindconclusie, als een beroepsproduct, (...) showcase-gedachte: een student etaleert zijn kwaliteiten, talenten en professionele ontwikkeling en presenteert
zich aan onafhankelijke experts."

 

Nadrukkelijk kiezen we er voor deze communicatie niet uitgebreid te omschrijven. Juist

jouw eigen keuze en

jouw eigen invulling en

jouw eigen opvattingen

moeten leidend zijn.

GO/NOGO


Volgende week maandag, 3 februari leveren jullie je onderzoekslogboek en positionering in voor peer-feedback bij IO peerfeedback (instructies volgen).

 

Vijf weken daarna, op 9 maart is de deadline voor de definitieve versies. Dit is voor een GO/NOGO, je krijgt dus geen cijfer. 

 

Positionering(vervolg op Kunsteducatieve visie) 

 • Geschreven artikel van maximaal 1.000 woorden (excl. bronverwijzingen). 

 • Volgens APA-normen (correcte vormgeving, bronverwijzingen en literatuurlijst) 

 • Gebruik (ook) eigen gezochte wetenschappelijke literatuur en kwaliteitsvolle bronnen. Denk aan nationale en internationale bronnen. 

 

Literatuur vinden en de relevantie daarvan bepalen, is de kern. Draagt de geselecteerde literatuur bij aan jouw positionering binnen kunsteducatie? Laat je er mee zien dat je op de hoogte bent van het discours? Literatuur wordt met elkaar vergeleken en geanalyseerd, het is belangrijk om de literatuur kritisch te beschouwen en te bespreken, steeds gericht op de explicitering van jou kunsteducatieve positionering. Waar jij in relatie tot het kennisveld dat voor jou onderzoek relevante en actueel is.

 

Tips: 

 

Als je een bron of term gebruikt:

 • Leg uit waarom je deze bron/term gebruikt en waarom deze belangrijk is (contextualisatie en relevantie) 

 • Leg uit hoe jij deze bron/term interpreteert (analyse)

 • Leg uit hoe jij je tot deze bron/term verhoud (positionering en kritisch beschouwen) 

 • Leg uit hoe jij deze bron/term gebruikt (toepassing) 

 • Leg uit hoe deze bron zich verhoud tot de andere bronnen/termen (verband)Als je een quote (“ …”) gebruikt, verwijs dan naar het pagina nummer (!)

 

Let op het herkennen en duiden van verschillende kennis types (intuïtief, persoonlijk, interpersoonlijk, praktijkervaring, beleidsmatig/politiek, peer-review/wetenschappelijk)

 

Let op mogelijke aannames

 

Let op grote statements, wees genuanceerd en onderbouw je statements

 

Als je vast loopt, denk dan aan de opdrachten: motivatie/relevantie en contextualisatie (cartografie) 

 

Onderzoekslogboek: 

 • Samenvatting

 • Onderzoekslogboek 

 • Begeleidingsverslag (dit is het geheel van gespreksverslagen van begeleidings- en beoordelingssessies)

 

Tips: 

Zorg ervoor dat alles op 1 platform staat

 

Zet in de samenvatting ook hoe je logboek is opgezet gestructureerd 

 

Als je een ander platform dat Project Campus hebt gekozen, vertel dan iets over het platform en waarom je deze gekozen hebt. 

 

Denk aan de aanwezigheid van de volgende aspecten: 

 • verschillende materialen 

 • verschillende typen kennis 

 • reflectie peer-feedback momenten

 • Reflectie onderzoekszaterdagen 

 • Opdrachten uit de les 
COMMUNICATIE

Les Maandag 23-01-2020

Video mini-lecture

Deadline 2:

 

onderzoeksvraag ontleden

02-12-2019

Eerste feedback bijeenkomst: 

Plenaire start

5 groepjes van 5 (je wordt ingedeeld)

5 minuten spreektijd voor de feedbacknemer en 10 minuten voor feedbackgevers

Plenaire afsluiting

 

Per gesprek:

Feedbacknemer (1 persoon wisselend):

- geeft een korte introductie over je onderwerp/onderzoek (2 zinnen)

- focus op een onderwerp/probleem

- denk na over de setting waarin je feedback wil ontvangen (buiten, aan tafel, lopend, etc)

- denk na over het type feedback dat je wilt ontvangen
- plaats de refectie in je onderzoekslogboek (wat neem ik mee? wat leg ik naast me neer?)

 

Feedbackgever (3 personen wisselend):

- denk aan de typen feedback die je kan geven (kritisch, positief, suggesties, associatief, etc.)

- denk aan de focuspunten van de feedback (introductie, contextualisatie, onderbouwing, communicatie, etc.)

 

Moderator (1 persoon wisselend):

- is neutraal

- houdt de tijd bij

- bewaakt overzicht en de balans van de feedbacksessie

- doet het afrondende woord

 

Lecture Performance:

 

Robin Deacon - White Balance 50 min

 

Video essay:

Memory - Emily Huurdeman  6 min

F For Fake (trailer)- Orson Welles 10 min

 

http://cafechercher.org/

 

The contribution can be in avariety of forms like a performative lecture, a dialogue or debate, a workshop, a participatory happening, but also sharing an unfinished artistic work, a prototype, an nexperiment, or a tryout. The contribution can be an artwork,  a design piece, a video, a performance, a music piece, a dance piece, a theatre piece, or a poetry reading, and so forth.


Beoordeling onderzoekslogboek (09-03-2020):

Navolgbaar= samenvating/handleiding logboek en gedachtenprocess

 

Samenvatting
artistiek vermogen
theorietisch/ onderzoekend
praktijk / ondernemend
reflectie zaterdagen
refectie peer-feedback
variatie in materiaal
 
 kunstpedagogisch en didactische kwaliteit

 

debate

Annette Arlander states in 2016: 'There is not one form of artistic research but many types


SHARE The Handbook of Artistic Research (2013, p.8-9)  ‘Is research through art practice possible?’; ’What is knowledge? What is art?’; ’What is valorised in artistic research?’; ’What form of labour is being proposed?’.


What is Artistic research? (2008) by J. Klein


Art and Research Colliding (2014) by M. Teemu


Who’s Afraid of Artistic Research? (2009)  by Dieter Lesage


Het meest dominante onderwerp is de schijnbare dichonomie tussen tussen artistieke en wetenschappelijke onderzoeksmethodes en output, en de relatie van 'artistic research' tot beide velden.


SHARE (2013, p.11) : "Living with contradictions is difficult, and, especially for intellectuals and artists employed in academic institutions' and 'Contradiction seems intrinsic to the role of the professional artist-educator’.'

Cartografie (door de beoefenaars doorgaans gespeld als kartografie) is de wetenschap en techniek om geografische ruimtegebonden informatie met analoge en digitale middelen in kaarten en verdere media inzichtelijk en aanschouwelijk te maken.

 

- visualisatie

- schaal/verouding

- legenda

p.4 Begeleiding en ondersteuning

 

In het meesterproeftraject ga je zelfsturend te werk:

jij bepaalt je onderwerp,

jij bepaalt de wijze van verdiepen,

jij bepaalt de manier van onderzoeken,

jij expliciteert jouw visie op kunsteducatie,

jij overtuigt anderen,

jij maakt een bijdrage aan het beroepenveld.

Wij (de opleiding) helpen.

p.8

Je doet, via het onderzoeklogboek, verslag van je eigen onderzoek.

Denk aan: alle informatie, nodig om het onderzoek te controleren of beoordelen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diego-homem-black-sea-ancient-map-1559.jpg

https://www.lucidchart.com/pages/what-is-swot-analysis

SWOT analysis is a type of diagram widely used in business and education used for exploring strengths, weaknesses, opportunities, and threats in a given situation.

Want to make a SWOT analysis of your own? (...) Try Lucidchart. 

It's quick, and easy (...) , and completely free.

Make a SWOT analysis

- pages/pdf
- padlet (app)
- pinterest
- google drive

- research catalogue

- project campus

- website

- webblog

- social media

- pages/pdf
- padlet (app)
- pinterest
- google drive

- one note

- Google keep/sway

- Trello

-

Een cartogram is een kaart waarop vooral de kwantitatieve aspecten van de te bestuderen verschijnselen weergegeven worden.

subjectief

How can you stimulate students to discover and develop their own artistic research approaches and forms by essaying

Middel:

- essayeren in performatieve ruimte

- essayeren in online ruimte

Toetsingvorm:

case study analyse:

- beeld fragmenten van online ruimte

- documentatie van performatieve ruimte  

textueel

artistiek

JIJ

1. Motivation

 

 a. The fact of having a motive; (Literary Criticism) the structure of cause and effect in the plot of a play or other literary work, esp. as accounting for the motives of the characters' actions. Cf. motive v. 2,

 

b. originally Psychology. The (conscious or unconscious) stimulus for action towards a desired goal, esp. as resulting from psychological or social factors; the factors giving purpose or direction to human or animal behaviour. Now also more generally (as a count noun): the reason a person has for acting in a particular way, a motive.

Doelgroep:

- MA Artistic Reseach UvA

elective for 6 students

DAS Third Annual Forum

" I do the research"

- test

- pilot

- try-ou

- experiment

 

objectief*

pedagogische grondslag:

stimuleren: motveren en ondersteunen van eigen keuzes 

ontdekken: process, experimenteren met vormen

ontwikkelen: process, ontwikkeling is belangrijker dan eindresultaat

A. Onderzoekslogboek snapshot

 

Onderwerp:onderzoekslogboek

 

Doel: inzicht krijgen over de status van je onderzoeks logboek: is het leesbaar/begrijpelijk? Is het compleet of mis ik elementen? Is de structuur logisch?

 

Kijk per persoon naar de logboeken en geef feedback

 

Let op de volgende aspecten:

- hoe gaat het verzamelen van materiaal en bronnen? Staat bij de materiaal een samenvatting en relevantie?

- Hoe gaat het bijhouden van analyses en reflecties (van bronnen, onderzoekszaterdagen en leergemeenschap)

- let op de onderstaande richtlinen voor het logboek

 

Achteraf: vul je logboek aan waar nodig

 

Context: Meesterproef


B: Onderzoek logboek


Je gehele traject lang hou je een onderzoek logboek bij. Dit logboek is inzichtelijk voor de
opleiding. In je onderzoek logboek documenteer en expliciteer je je vorderingen in het
meesterproeftraject. Je doet, via het onderzoek logboek, verslag van je eigen onderzoek.
Een onderzoek logboek verhoogt de betrouwbaarheid van je onderzoek.

 

Ervaring leert dat noteren van je vorderingen bijdraagt aan het behalen van je doelen. Je vult
dus met regelmaat je logboek in. Denk aan: alle informatie, nodig om het onderzoek te
controleren of beoordelen. In je logboek hoef je je niet te beperken tot woorden. Ook
beelden, foto’s, bronnen, fragmentverwijzingen… kunnen een onderdeel ervan zijn.

 

Zo kun je keuzes beargumenteren, het proces en het tijdpad van het onderzoek bijhouden,
doodlen over het onderwerp, hele mp3-bestanden met interviews opnemen, een
videoregistratie erbij plakken, korte verslagen van gesprekken noteren en ga zo maar door.

Het onderzoek logboek is digitaal, heb je een analoog logboek dan dien digitaliseer je deze.

 

Het logboek vormt ook een prima basis voor de gesprekken in je leergemeenschap en/of met
de experts. Breng het mee tijdens de onderzoeksdagen en gesprekken.


Blijf het onderzoeklogboek tijdens het meesterproef traject opnieuw indelen en of
structureren: soms wordt pas later duidelijk waar bepaalde stukken horen.

 

Begeleidingsverslag
Een verplicht aspect van het onderzoek logboek5 is het begeleidingsverslag: dit is het geheel
van gespreksverslagen van begeleidings- en beoordelingssessies. De afspraken en de
inhoud van de begeleiding op papier zetten stelt jou in staat om een en ander even op een
rijtje te krijgen, en geeft je een helder overzicht van alle volgende stappen.

Geef altijd even een korte samenvatting van het gesprek terug aan je gesprekspartner. De
vorm waarin je het doet staat je vrij.

Om aan te tonen dat je aan alle competenties voldoet, is het belangrijk dat je laat zien aan de
opleiding dat je actief op zoek bent gegaan naar feedback en sparringpartners, dat je goed
met deze feedback bent omgegaan (dat is niet altijd volgen; het gaat over zelf besluiten
nemen). Neem daarom in je eigen projectpagina in ieder geval na beoordelingssessies en
begeleidingszaterdagen het volgende op:


1. Samenvatting van gevoerde gesprek
2. Vervolgstappen/ plan van aanpak n.a.v. gevoerde gesprek

Term:

artistic research als de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en artistieke praktijk.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartogram

Doel:

benadering als in "methode"

Doel:

vorm als in product van artistic research (communicatie)

Motive

 

 1. transitive. To motivate (an action, etc.; occasionally a person); to provide with a motive or inciting cause; to give or supply a motive to; to be the motive of. Also in passive: to be prompted by something as a motive.

" to follow where the hand leads"

 

https://www.youtube.com/watch?v=QwDwd26rQMw

 

Term:

- het essay zoals beschreven door T.W. Adorno in "The essay as form' 1956 ondersteund door theoretische reflecties. "Der Essay als Form" first published in Noten zur Literatur I in 1958. Now contained in Adorno, Gesammelte Schnzen, 11 (Fankfurt am Main: Suhrkamp, 1974)

- de japanse literatuurvorm Zihitsu

- theoretiseringen door P.J. Burgard

 

de term essay als werkwoord = essayeren

Cartogram van de Londense metro op basis van de reistijden vanuit de luchthaven van Heathrow

B. Motivatie en relevantie:

 

Onderwerp: Het onderwerp is 'motivatie en relevantie'

 

Doel: Het doel is om beter inzicht te krijgen waar en waarom je onderzoek relevant is volgens jou. Een ander doel is om je eigen motivatie te kunnen onderscheiden van de relevantie van het onderzoek, het is het verschil tussen water en bier: het noodzakelijke van het leuke onderscheiden.

 

Motivatie = reden volgens jou (waarom vind jij het belangrijk)

Relevantie = reden volgens anderen of gebrek aan anderen (waarom vinden anderen het belangrijk of waarom hebben anderen hier nog niet over nagedacht)

 

1.Verschillende perspectieven:

A. Persoonlijk

B. Artistiek

C. Educatief / pedagogisch / didactisch

D. Maatschappelijk / politiek / beleidsmatig / institutioneel 

E. Theoretisch

 

Achteraf: Deel deze op je onderzoekslogboek

 

 

 

 

2. Relevant adj


b. Without construction: appropriate or applicable in the (esp. current) context or circumstances; having social, political, etc., relevance (relevance n. 2b); apposite.

 

 

Relevancy n.

1. Scots Law. The fact of a defence, claim, etc., being legally sufficient, adequate, or pertinent; an instance of this.

 


Can an online space for essaying and physical space for essaying art performatively, enable essayistic forms of artistic research?

Oefening 2:

 

A. Maak een kaart

- plaats jezelf op de kaart

- Duid de minstens de volgende aspecten: onderzoeksvelden; belangrijke spelers (evt titles, namen quotes waar nodig) let op afstand tot jezelf en schaal: grote van het veld ten opzichte van jou, en de grote van de spelers

- Illustreer jou verbindigen/verhouding met de aanwezige aspecten

- Denk ook aan visualisatie, schaal en legenda

Xander Spronken