Exposition

Miksi minun piti kirjoittaa juuri ruusuista? Autoritaarisuus, autenttisuus ja autoetnografisuus kirjoittamisessa (2015)

Johanna Pentikäinen

About this exposition

en
My essay seeks to discuss the writing process as a very ambivalent object of study, and I aim to use my own experience as a teacher, researcher, and writer in developing the methods for my study. The discourses of creative writing processes produced in classrooms and in textbooks often emphasise certain aspects of the discovering, selecting, producing and editing phases, while language appears as a medium for a set of activities. However, many professional writers have either stated or mentioned that they have a certain need to write or a set of "writing drives" that enforces and leads them to their activity. These driving aspects of motivation and interest are not easily represented in classroom or textbook discourses, due to their unique and particular nature. I have chosen three terms as a starting point for my study: 1) Authority, because all writing needs to face the questions of authority, sometimes in terms of scientific or aesthetic authority, sometimes in terms of what can or cannot be said in a certain context; 2) Authenticity, because both research and fiction writing need a sense of lived experience and/or some references to real life in order to remain vital and expressive, and 3) Autoethnography, because it too uses the experienced reality as its starting point, and manifests how transformation from silence to voicing is the real process in writing. I am studying my ideas by combining autoethnographic and explorative narrative voices, and I use my own prose text ”Why write about Roses” as an example of the construction of the voice.

fi
Tekstini lähti liikkeelle halusta tutkia tekstin valmistumisen prosessia ja tuoda siihen omakohtainen näkökulma, joka kumpuaa tutkijan, opettajan ja kirjoittajan kokemuksistani. Kirjoittamisen monet käytännöt tuottavat kirjoittamista koskevia diskursseja, joista ”prosessi” on yksi keskeisimpiä tapoja hahmottaa kirjoittamiseen limittyviä ideoimisen, valitsemisen, tuottamisen, muokkaamisen ja vastaanoton prosesseja, ikään kuin teksti olisi kappale, eikä sarja kerroksisia kieleen liittyviä, motivoituja aktiviteetteja. Kirjoittamisen voi kuitenkin nähdä kimppuna tarpeita, impulsseja ja voimia (“writing drives”), jotka suuntaavat toimintaa tavoitteesta kielellisiin valintoihin ja sattumanvaraisuuksiin. Koska kysymys on usein uniikeista ja erityisistä, usein henkilökohtaisista prosesseista, niiden yleistäminen ja mallintaminen esimerkiksi oppikirjoihin ei onnistu. Tekstissäni pyrin avaamaan aihettani kolmen käsitteen avulla: 1) autoritaarisuuden, koska julkaistavaksi tarkoitettu kirjoitus kommentoi aina väistämättä tekstilajinsa ja konventioidensa (esimerkiksi tieteen käytäntöjen) oletuksia, eikä se ole koskaan arvovapaata, vaan se pitää sisällään käsityksiä siitä, mitä ja miten tekstikonteksteissa voidaan sanoa (ja jätetään sanomatta, esim. tabut), 2) autenttisuuden, koska sekä tutkimuskirjoittamisen että taiteellisen kirjoittamisen taustana on pyrkimys esittää havaintoja tai väitteitä tekstinulkoisista todellisuuksista, sekä 3) autoetnografian, koska koettu todellisuus on kirjoittamisen lähtökohta, ja transformaatio hiljaisuudesta äänen antamiseen (”from silence to voicing”) voidaan nähdä kirjoittamisen olennaisena prosessina. Tekstissäni hyödynnän omaa tekstiäni ”Miksi minun piti kirjoittaa juuri ruusuista?” esimerkkinä.
typeresearch exposition
keywordskirjoittaminen, prosessi, autoritaarisuus, autenttisuus, autoetnografia, autografia
date11/02/2015
published02/07/2015
last modified02/07/2015
statuspublished
share statusshared with registered RC users
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/136270/143801
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.136270
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue4.
connected toRUUKKU - Studies in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
143985 IMG_6939 - versio5 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143977 IMG_6939 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143975 IMG_6939 - versio4 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143973 IMG_6939 -versio3 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143971 IMG_6939 - Versio 2 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143966 IMG_6939 Johanna Pentikäinen All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department