Exposition

Miksi minun piti kirjoittaa juuri ruusuista? Autoritaarisuus, autenttisuus ja autoetnografisuus kirjoittamisessa (2015)

Johanna Pentikäinen

About this exposition

en
My essay seeks to discuss the writing process as a very ambivalent object of study, and I aim to use my own experience as a teacher, researcher, and writer in developing the methods for my study. The discourses of creative writing processes produced in classrooms and in textbooks often emphasise certain aspects of the discovering, selecting, producing and editing phases, while language appears as a medium for a set of activities. However, many professional writers have either stated or mentioned that they have a certain need to write or a set of "writing drives" that enforces and leads them to their activity. These driving aspects of motivation and interest are not easily represented in classroom or textbook discourses, due to their unique and particular nature. I have chosen three terms as a starting point for my study: 1) Authority, because all writing needs to face the questions of authority, sometimes in terms of scientific or aesthetic authority, sometimes in terms of what can or cannot be said in a certain context; 2) Authenticity, because both research and fiction writing need a sense of lived experience and/or some references to real life in order to remain vital and expressive, and 3) Autoethnography, because it too uses the experienced reality as its starting point, and manifests how transformation from silence to voicing is the real process in writing. I am studying my ideas by combining autoethnographic and explorative narrative voices, and I use my own prose text ”Why write about Roses” as an example of the construction of the voice.

fi
Tekstini lähti liikkeelle halusta tutkia tekstin valmistumisen prosessia ja tuoda siihen omakohtainen näkökulma, joka kumpuaa tutkijan, opettajan ja kirjoittajan kokemuksistani. Kirjoittamisen monet käytännöt tuottavat kirjoittamista koskevia diskursseja, joista ”prosessi” on yksi keskeisimpiä tapoja hahmottaa kirjoittamiseen limittyviä ideoimisen, valitsemisen, tuottamisen, muokkaamisen ja vastaanoton prosesseja, ikään kuin teksti olisi kappale, eikä sarja kerroksisia kieleen liittyviä, motivoituja aktiviteetteja. Kirjoittamisen voi kuitenkin nähdä kimppuna tarpeita, impulsseja ja voimia (“writing drives”), jotka suuntaavat toimintaa tavoitteesta kielellisiin valintoihin ja sattumanvaraisuuksiin. Koska kysymys on usein uniikeista ja erityisistä, usein henkilökohtaisista prosesseista, niiden yleistäminen ja mallintaminen esimerkiksi oppikirjoihin ei onnistu. Tekstissäni pyrin avaamaan aihettani kolmen käsitteen avulla: 1) autoritaarisuuden, koska julkaistavaksi tarkoitettu kirjoitus kommentoi aina väistämättä tekstilajinsa ja konventioidensa (esimerkiksi tieteen käytäntöjen) oletuksia, eikä se ole koskaan arvovapaata, vaan se pitää sisällään käsityksiä siitä, mitä ja miten tekstikonteksteissa voidaan sanoa (ja jätetään sanomatta, esim. tabut), 2) autenttisuuden, koska sekä tutkimuskirjoittamisen että taiteellisen kirjoittamisen taustana on pyrkimys esittää havaintoja tai väitteitä tekstinulkoisista todellisuuksista, sekä 3) autoetnografian, koska koettu todellisuus on kirjoittamisen lähtökohta, ja transformaatio hiljaisuudesta äänen antamiseen (”from silence to voicing”) voidaan nähdä kirjoittamisen olennaisena prosessina. Tekstissäni hyödynnän omaa tekstiäni ”Miksi minun piti kirjoittaa juuri ruusuista?” esimerkkinä.
typeresearch exposition
keywordskirjoittaminen, prosessi, autoritaarisuus, autenttisuus, autoetnografia, autografia
date11/02/2015
published02/07/2015
last modified02/07/2015
statuspublished
share statusshared with registered RC users
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/136270/143801
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.136270
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue4. Process in Artistic Research
connected toRUUKKU - Studies in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
143985 IMG_6939 - versio5 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143977 IMG_6939 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143975 IMG_6939 - versio4 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143973 IMG_6939 -versio3 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143971 IMG_6939 - Versio 2 Johanna Pentikäinen All rights reserved
143966 IMG_6939 Johanna Pentikäinen All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.