Exposition

Tradering, oppløsing (2022)

Ingfrid Breie Nyhus

About this exposition

en
TRADITIONING, DISSOLVING: What does 'traditioning' mean, what can the 'traditioned' become? On exploring rules and possible spaces in tradition and creation. To Ingfrid Breie Nyhus, the apparently impossible combination of folk music and grand piano, is a creatively generative musical situation. The rules of the 'slått' tradition are transposed to a new space in the grand piano, and the rules of the grand piano are destabilized in the meeting with the 'slått'. This exposition unfolds questions, reflections and new questions, from a longer process with the music "Slåttepiano".

no
TRADERING, OPPLØSING: Hva vil det si å tradere, hva kan det traderte bli? Om å undersøke regler og mulighetsrom i tradering og skaping. For Ingfrid Breie Nyhus er den tilsynelatende umulige kombinasjonen folkemusikk og flygel en kreativt genererende musikalsk situasjon. Slåttetradisjonens regler flyttes til et nytt rom i flygelet, og flygelets regler blir forskjøvet i møte med slåtteklangen. Denne eksposisjonen åpner opp spørsmål, refleksjoner og nye spørsmål, gjennom en lengre prosess med musikken "Slåttepiano".
typeresearch exposition
keywordstradition, tradisjon, interpretation, fortolkning, piano, folk music, folkemusikk, composition, komposisjon, slåttepiano, slått
date09/02/2022
published17/11/2022
last modified17/11/2022
statuspublished
share statusprivate
affiliationNorges musikkhøgskole
copyrightIngfrid Breie Nyhus
licenseCC BY-NC-ND
languageNorwegian Bokmål
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1522119/1522120
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1522119
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue8. VIS Issue 8


Simple Media

id name copyright license
1685139 Fyrespel7HegglandStemmer free All rights reserved
1685526 Cziffra01 free All rights reserved
1685569 FørnesbrunenDahleG free All rights reserved
1685571 FørnesbrunenKvåle free All rights reserved
1685573 FørnesbrunenLøndalE free All rights reserved
1685575 FørnesbrunenTjønnstaul free All rights reserved
1685582 noteklipp IBN All rights reserved
1685584 slåttenotekladd IBN All rights reserved
1685591 umeåStart IBN All rights reserved
1685594 umeå2 IBN All rights reserved
1685849 umeå3 IBN All rights reserved
1685862 FlatinKarislått free All rights reserved
1685868 umeå4kari IBN All rights reserved
1685933 bologna1 IBN All rights reserved
1685980 ramme3sluttA IBN All rights reserved
1685983 ramme3sluttB IBN All rights reserved
1685987 ramme3sluttC IBN All rights reserved
1685995 ramme3sluttD IBN All rights reserved
1685998 ramme3sluttE IBN All rights reserved
1686001 ramme3sluttF IBN All rights reserved
1686003 ramme3sluttE IBN All rights reserved
1686008 ramme3sluttE ibn All rights reserved
1686014 ramme3sluttD ibn All rights reserved
1686016 ramme3sluttF ibn All rights reserved
1686025 horowitz free All rights reserved
1686027 ramme3sluttC IBN All rights reserved
1720627 lab004_464b45_rszd_2 lablabel All rights reserved
1720637 26 Rammeslått 1 - copy Etnisk musikklubb All rights reserved
1720643 IMG_0211 - copy Levy All rights reserved
1720776 slåttepianoii lablabel All rights reserved
1721010 KoncertKirken_1 IBN All rights reserved
1721021 KoncertKirken_3 IBN All rights reserved
1721027 KoncertKirken_4 IBN All rights reserved
1721030 KoncertKirken_6 IBN All rights reserved
1721087 IMG_9192-Edit IBN All rights reserved
1721181 Rammeslått nr 1 134 106 Anders K Rysstad fri All rights reserved
1721186 Nordafjells 287 46 Gro Heddi Brokke fri All rights reserved
1721190 Nordafjells 95 25 Såvi Rysstad fri All rights reserved
1721264 rammepianoiiistart lablabel All rights reserved
1721279 HåvardsDraum_Slåttepiano lablabel All rights reserved
1721286 bologna1 (mp3cut.net) ibn All rights reserved
1721593 IMG_1978 ibn All rights reserved

Comments are only available for registered users.