Exposition

TEXTORIUM: Collaborative Writing-Reading with/in Public Space (2023)

Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Lena Séraphin, Vidha Saumya

About this exposition

en
Textorium: Collaborative Writing-Reading with/in Public Space is a language-based artistic research project that explores collaborative score-based approaches to live, situated writing and reading practices, for attending to the experiential aspects of situated embodiment with/in public space. Between 30 May — 4 June 2022, five artist-writers (Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin) met in Vaasa, Finland, to engage in a process of observational and collective score-based writing-reading with/in public space. With its conceptual anchor in Georges Perec’s short book An Attempt at Exhausting a Place in Paris (1975/2010), this enquiry evolves a distinctive approach that foregrounds a corporeal, sensorial and bodily approach to language, where writing and reading are conceived as a collaborative undertaking rather than a solitary endeavour. Working with and through different language-based practices — including performative, poetic, and phenomenology-oriented approaches — the research explores the potentiality of emergent spaces (perhaps even of emergent temporalities, subjectivities and collectivities) produced through the interweaving of shared writing and reading practices, as the cyclical rhythms of writing/reading intermingle with the circulating movements, momentums and flows of public space. Through developing and testing various embodied, corporeal, sensorial, and collaborative approaches, this research enquiry advocates the transformative capacity of language-based artistic research for cultivating new “ecologies of attention” (Yves Citton, 2017). This shared enquiry explores the critical potentiality of our “linguistic bodies” (Di Paolo, Cuffari, and De Jaegher, 2018) as sites of both resistance and affirmation.

sv
Textorium: Kollaborativt skrivande-läsande i/med det offentliga rummet är ett språkbaserat konstnärligt forskningsprojekt som prövas live i stadsrummet. Projektet utforskar skrivande-läsande genom kollaborativa, score-baserade och platsspecifika praktiker, och tillser det infraordinära med erfarenhetsmässiga aspekter av situerat förkroppsligande i/med det offentliga rummet. Mellan den 30 maj och 4 juni 2022 möttes fem konstnärer/författare (Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya och Lena Séraphin) i Vasa, Finland, för att delta i en process som utvecklar observerande, kollektivt och score-baserat skrivande-läsande i/med det offentliga rummet. Med sin konceptuella förankring i Georges Perecs korta bok "Försök att utmatta en plats i Paris" (1975/2010), framför denna studie en metod som sätter kroppsliga, sensoriska och fysiska aspekter av språket i fokus, där skrivande och läsande ses som en kollektiv verksamhet snarare än en solitär strävan. Genom att arbeta med och genom olika språkbaserade praktiker – inklusive performativa, poetiska samt fenomenologiska – utforskas potentialen för rum/sligheter att uppstå (eller kanske till och med temporaliteter, subjektiviteter och kollektiv) genom sammanvävningar av gemensamma praktiker i skrivande-läsande, samtidigt som skriv- och läscykler sammanförs med återkommande rörelser, drivkrafter och flöden i stadsrummet. Genom att utveckla och testa olika förkroppsligade, fysiska, sensoriska och kollektiva metoder förespråkar denna studie språkbaserad konstnärlig forskning och dess transformativa förmåga att producera nya "uppmärksamhetsekologier" (Yves Citton, 2017). I detta kollektiva forskningsprojekt utforskas den kritiska potentialen hos ”lingvistiska kroppar” (Di Paolo, Cuffari och De Jaegher, 2018) som platser för både motstånd och bekräftelse.
typeresearch exposition
keywordscollaboration, situated writing, score-based writing, language-based artistic research, embodied writing, Georges Perec, listening, practices of reading
date23/05/2022
published20/10/2023
last modified20/10/2023
statuspublished
share statusprivate
affiliationNottingham Trent University (EC); Aalto University (ACB), Angewandte - University of Applied Arts, Vienna (CD), Åbo Akademi University Vaasa/ UniArts Helsinki (LS)
copyrightEmma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin.
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/1842387/1842727
doihttps://doi.org/10.22501/vis.1842387
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue10. VIS Issue 10


Simple Media

id name copyright license
1842298 Score 1Score_AM_31052022_1 Emma Cocker All rights reserved
1842299 Edge of Square Emma Cocker All rights reserved
1842301 MAP_vasa Textorium project All rights reserved
1842302 Score_AM_31052022 Emma Cocker All rights reserved
1842303 Score_AM_31052022_2 Emma Cocker All rights reserved
1842304 Score_AM_31052022_1 Emma Cocker All rights reserved
1842310 market edge Emma Cocker All rights reserved
1842337 READING0K0A7597 seraphin All rights reserved
1842341 0K0A7556 seraphin All rights reserved
1842338 0K0A7618 serraphin All rights reserved
1842340 0K0A7607 seraphin All rights reserved
1842339 0K0A7595 seraphin All rights reserved
1842342 0K0A7568 seraphin All rights reserved
1842356 room Lena Séraphin et al All rights reserved
1842316 0K0A7313READING1 SÉRAPHIN All rights reserved
1842317 0K0A7264GROUP SÉRAPHIN All rights reserved
1842318 0K0A7333SAY IT AGAIN FACING OUT 2 SERAPHIN All rights reserved
1842319 0K0A7373CORDULA-ANDREA SERAPHIN All rights reserved
1842320 0K0A7353VIDHA-LENA SERAPHIN All rights reserved
1842321 0K0A7347 SERAPHIN All rights reserved
1842322 0K0A7268 SERAPHIN All rights reserved
1842326 0K0A7358 SERAPHIN All rights reserved
1842346 0K0A7432VIDHA :CHAIRS seraphin All rights reserved
1842347 0K0A7409LENA seraphin All rights reserved
1842348 0K0A7285ANDREA seraphin All rights reserved
1842343 0K0A7220 seraphin All rights reserved
1842344 0K0A7225 seraphin All rights reserved
1842345 0K0A7255 seraphin All rights reserved
1842349 0K0A7273 seraphin All rights reserved
1842325 0K0A7367 SERAPHIN All rights reserved
1842323 0K0A7320READING2 SERAPHIN All rights reserved
1842324 0K0A7326VIDHA SERAPHIN All rights reserved
1842350 0K0A7377 seraphin All rights reserved
1842333 0K0A7459ANDREA-VIDHA seraphin All rights reserved
1842336 0K0A7446ANDREA seraphin All rights reserved
1842327 0K0A7463VIDHA SERAPHIN All rights reserved
1842330 0K0A7471LENA seraphin All rights reserved
1842328 0K0A7480EMMA-UP seraphin All rights reserved
1842329 0K0A7517CORDULA Seraphin All rights reserved
1842334 0S4A0115-HDR seraphin All rights reserved
1842335 0S4A0121-HDR seraphin All rights reserved
1842307 Open score Emma Cocker All rights reserved
1842308 Scannign 2 Emma Cocker All rights reserved
1842309 Scanning Emma Cocker All rights reserved
1842357 Vidyha text Vidha Saumya All rights reserved
1842354 Sequence Lena Séraphin et al All rights reserved
1842290 Market Square Emma Cocker All rights reserved
1842291 Market Square1 Emma Cocker All rights reserved
1842292 Market Square2 Emma Cocker All rights reserved
1842293 Market Square3 Emma Cocker All rights reserved
1842294 Market Square4 Emma Cocker All rights reserved
1842295 Score_AM_31052022_1 Emma Cocker All rights reserved
1842296 Score_AM_31052022_2 Emma Cocker All rights reserved
1842297 Score_AM_31052022 Emma Cocker All rights reserved
1842300 MAP of vasa Textorium project All rights reserved
1842305 Scanning Emma Cocker All rights reserved
1842306 Scannign 2 Emma Cocker All rights reserved
1842311 Screenshot 2022-06-03 at 09.26.00 Emma Cocker All rights reserved
1842331 0K0A7503-FRONT seraphin All rights reserved
1842332 0K0A7446ANDREA seraphin All rights reserved
1842353 Sequence Lena Séraphin et al All rights reserved
1842355 floor Lena Séraphin et al All rights reserved
1842360 Staircase edit 17-09-2022 Andrea Coyotzi Borja, Emma Cocker, Cordula Daus, Lena Séraphin, Vidha Saumya, All rights reserved
1842359 Say it again_final version Andrea Coyotzi Borja, Emma Cocker, Cordula Daus, Lena Séraphin, Vidha Saumya, All rights reserved
1842281 Site Reading - copy Emma Cocker, Lena Séraphin, Andrea Coyotzi Borja, Alexander Damianisch, Cordula Daus, Sepideh Karami, Vidha Saumya All rights reserved
1842282 AB_1h Long writing Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
1842283 AB_10 Min Surfaces Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
1842284 AB_10 Min Not yet And still Surfacing Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
1842285 AB_10 min Embodiment Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
1842286 AB_Sound scape Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
1842287 EC_AsfarasIcansee Emma Cocker All rights reserved
1842288 EC_AsfarasIcansee Emma Cocker All rights reserved
1842312 EC_AsfarasIcansee Emma Cocker All rights reserved
1842313 Surface Emma Cocker All rights reserved
1842351 TAKE 2 PUHE018T02 Lena Séraphin All rights reserved
1842352 TAKE 3 PICK UP FROM VIDHA PUHE018T03 Lena et al All rights reserved
1842358 Say it again_final version Andrea Coyotzi Borja, Emma Cocker, Cordula Daus, Lena Séraphin, Vidha Saumya, All rights reserved
1842361 Vidha Saumya_CV_2022 Vidha Saumya All rights reserved
1842362 Séraphin, Lena CV Lena Séraphin All rights reserved
1842363 CV Andrea Coyotzi Borja 2022 Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
1842364 Emma Cocker CV Emma Cocker All rights reserved
1842365 CV_Cordula Daus_2022 Cordula Daus All rights reserved
1842289 EC_AsfarasIcansee Emma Cocker All rights reserved
1842314 Surface Emma Cocker All rights reserved
1842315 Surfacing Emma Cocker All rights reserved
2018172 READING CIRCLE Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2018189 SPEAKINGCIRCLE Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2020787 SPEAKINGCIRCLE Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2021369 SAy it againjpg Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2021371 Textorium_Say it again_1jpg Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2021374 Textorium_Say it again3 Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin CC BY-ND
2021390 Textorium6 Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2021408 Textorium9 Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin CC BY-ND
2021423 SAY it again Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin CC BY-ND
2139284 Vidha acoumatic in Hindi Vidha Saumya All rights reserved
2175493 Acousmatic_ReadingCircle_30052023 copy Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin. All rights reserved
2175511 Acousmatic_SpeakingCircle_30052023 copy Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin Public domain
2177382 READING CIRCLE (WHAT RESISTS?) Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus, Vidha Saumya and Lena Séraphin. All rights reserved
2214676 VaasaMARKETSQUAREjpg Jaime Culebro All rights reserved
2214680 Andrea Coyotzi Borja_ACOUSMATIC Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2214684 CORDULA DAUS CORDULA DAUS All rights reserved
2214687 Emma Cocker Emma Cocker All rights reserved
2214691 Lena Séraphin Lena Séraphin All rights reserved
2214694 Vidha Saumya Vidha Saumya All rights reserved
2214697 Andrea Coyotzi Borja Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2214700 CORDULA DAUS CORDULA DAUS All rights reserved
2214703 Emma Cocker Emma Cocker All rights reserved
2214706 Andrea Coyotzi Borja Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2214709 Lena Séraphin Lena Séraphin All rights reserved
2214712 Andrea Coyotzi Borja Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2214716 Vidha Saumya Vidha Saumya All rights reserved
2214720 Andrea Coyotzi Borja Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2214723 Cordula DAUS Cordula DAUS All rights reserved
2214726 EMMA COCKER EMMA COCKER All rights reserved
2214731 Lena Séraphin Lena Séraphin All rights reserved
2214734 Vidha Saumya Vidha Saumya All rights reserved
2214745 Site-reading 1 Lena Séraphin All rights reserved
2214747 Site-reading 2 Andrea All rights reserved
2214748 Site-reading 3 Sepideh Karami, All rights reserved
2214753 Site-reading 4 Cordula Daus All rights reserved
2214755 Site-reading 5 alexander damianisch All rights reserved
2214756 Site-reading 6 Vidha Saumya All rights reserved
2214758 Site-reading 7 Emma Cocker All rights reserved
2214789 Andrea Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2214800 tender dialogues - copy Lena Séraphin et al All rights reserved
2215205 Andrea Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2216305 Andrea Andrea Coyotzi Borja All rights reserved
2223756 Andrea Andrea All rights reserved
2223781 Andrea - what is agreed upon Andrea All rights reserved
2223784 Cordula - what is agreed upon Cordula All rights reserved
2223786 Andrea - What is agreed upon Andrea All rights reserved
2223794 Cordula c All rights reserved
2224056 Piazza del campo 20190616_135807 (kopia) Lena All rights reserved
2224262 Andrea - What is agreed upon Andrea All rights reserved
2228751 Ambient sound of the square + flagpoles TBD All rights reserved
2228851 Bicycle ding TBD All rights reserved
2228855 Construction work TBD All rights reserved
2228862 Trucks and automobiles TBD All rights reserved
2228867 Traffic light timer TBD All rights reserved
2228871 Elevator TBD All rights reserved
2228880 Fountain TBD All rights reserved
2228883 Flag pole TBD All rights reserved
2228886 ATM - OTTO TBD All rights reserved
2228893 Gravel TBD All rights reserved
2228896 Metal TBD All rights reserved
2228904 Paper trash TBD All rights reserved
2230109 Textorium - Collaborative Writing:Reading With:in Public Space (Contextualising Essay), Emma Cocker et al Emma Cocker et al All rights reserved
2230222 Textorium - Collaborative Writing:Reading With:in Public Space (Contextualising Essay), Emma Cocker et al Emma Cocker et al All rights reserved
2253737 Textorium - Collaborative Writing:Reading With:in Public Space (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2253910 Scoring_Aesthetic_Encounter_for_JAR - copy Emma Cocker, Nikolaus Gansterer, Mariella Greil All rights reserved
2253941 Textorium - Collaborative Writing:Reading With:in Public Space (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2254712 Textorium - Collaborative Writing:Reading With:in Public Space (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2255247 Textorium - Collaborative Writing:Reading With:in Public Space (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2284399 Textorium - Collaborative WritingReading. Within Public Space (Contextualising Essay)_PUBLISHED Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2285247 EmmaCocker_Acousmatic Emma Cocker All rights reserved
2285253 Textorium (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2285262 Textorium - (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved
2302224 Square_LS_1 Lena Séraphin All rights reserved
2302228 Square_LS_5 Lena Séraphin All rights reserved
2302230 Square_LS_2 Lena Séraphin All rights reserved
2302243 Square_LS_1 Lena Séraphin All rights reserved
2302245 Square_LS_5 Lena Séraphin All rights reserved
2302471 Square_LS_2 Lena Séraphin All rights reserved
2302481 Square_LS_1 Lena Séraphin All rights reserved
2302548 Square_LS_5 Lena Séraphin All rights reserved
2309019 square Emma Cocker All rights reserved
2320242 Textorium - (Contextualising Essay) Emma Cocker | Andrea Coyotzi Borja | Cordula Daus | Vidha Saumya | Lena Séraphin All rights reserved

Comments are only available for registered users.