Exposition

Exkursion – utflykt i ett politiskt landskap (2023)

Karin Willén

About this exposition

SV Exkursion – utflykt i ett politiskt landskap är ett praktikbaserat konstnärligt undersökande arbete som handlar om att tänka närmare efter och att byta ståndpunkt. Det handlar om rättigheter och politik, och om ett pågående skifte i hur det som i dagligt tal kallas skog, brukas. Projektet är en del i ett större prövande arbete där konstnärliga verk och en platsspecifik dialog sätter frågor och förhållningssätt kring skog och överlevnad i fokus. Projektets plats, Hållnäshalvön i Norduppland, Sverige, är beläget vid Östersjön i Norduppland. Det rurala och boreala landskapet är inte unikt på något sätt. Små reservat ligger utströdda som öar i ett hav av brukad skog. En bruksskog som bär tydliga spår av ett långvarigt och extensivt råvaruttag, här som annorstädes, och som är ständigt föränderlig i skogsindustrins maskinella kretslopp. De ekologiska systemen framhärdar i att förnya sig, hela tiden i en slags dialog med den skogsvård och det –bruk den är föremål för. Skogen kan sägas existera genom att iscensätta skogsindustrins och samhällets processer och beslut. EN Excursion – an expedition into a political landscape is a practice based artistic research project about second thoughts and change of standpoints. The piece also discusses societal rights and politics, and mirrors an ongoing and possibly crucial shift in forest industry. Excursion is a part of a larger investigative and interactive artistic endeavour where visual art and dialogue focuses on the relations to and in the forest, all within a greater context of global crisis. The site of the project is the Hållnäs peninsula by the Baltic Sea in Norhern Uppland Sweden. The rural and boreal landscape is not unique in any sense. Tiny nature reserves are scattered throughout the peninsula, like islands in the production forests. The forest is heavily characterized by an intense and relentless harvest of wood by the forest industry, here as in the rest of Sweden. The forest performs it´s forestnesss, not by existing as an inter-changing eternal ecosystem, but instead by interpreting the constant chain of change brought about by the machines and processes of the forest industry. The forest exists by performing the processes and decisions of the forest industry and the society.
typeresearch exposition
keywordsForestry, Forest industry, Mångfald, Skogsbruk, Hållnäs
date23/05/2023
published07/06/2023
last modified07/06/2023
statuspublished
share statuspublic
affiliationSKH
copyrightKarin Willén
licenseCC BY-NC-ND
languageSwedish
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/2156868/2156869
published inStockholm University of the Arts (SKH)
portal issue0. Published expositions
external linkkarin@karinwillen.se


Simple Media

id name copyright license
2156980 Leif Öster Karin Willén Public domain
2157014 03SKOG Karin Willén Public domain
2157058 Brev till konungen Karin Willén Public domain
2189620 Sequence 01.00_02_25_10.Still004 Karin Willén All rights reserved
2190366 Rossholm skogsbilväg Hämtad från Lantmäteriverket 230607 Public domain
2190391 EXKURSION_ROSSHOLM Karin Willén Public domain
2190553 EXKURSION ROSSHOLM Karin Willén Public domain
2190562 Rossholm Hållnäshalvön Karin Willén Public domain
2190588 KORTÖSTER Karin Willén Public domain
2190596 Rossholm flygfältsväg Karin Willén Public domain
2190619 EXKURSION_ROSSHOLM Karin Willén Public domain
2190880 Rossholm flygfältsväg Karin Willén Public domain
2190884 Rossholm Hållnäshalvön Karin Willén Public domain
2190887 Rossholm Hållnäshalvön Karin Willén Public domain
2190897 Installation2 Karin Willén Public domain
2190917 Skärmavbild 2023-06-07 kl. 11.48.11 Karin Willén Public domain

Comments are only available for registered users.