Exposition

Life in Bytom: Plasticity and schizoanalytic performance practice / Plastisiteetti ja skitsoanalyyttinen esitystyöskentely (2013)

Tero Nauha, Daniel Franz

About this exposition

en
The foundation of my research is my artistic practice in the field of performance art. It is a practice-based research including three artistic works. The context of this research is the capitalism in its contemporary form. What are the qualities demanded of subjectivity in the contemporary neoliberal context? What is the particular locus of artistic production or live art in this context? The focus of this exposition is my second artistic work Life in Bytom. Bytom is a former mining town in Upper Silesia, Poland. I visited this place several times during 2012. Each of these trips lasted around seven days. These visits were composed of workshops, interviews, field trips andsmall events, which produced source material for an affective interpretation of the situation. The final works, a scripted performance, an installation and a video piece were presented at the Kronika from the end of November 2012 to the end of January 2013.

fi
Tutkimukseni lähtökohtana on taiteellinen työskentelyni esitystaiteilijana. Tämä taiteellinen tutkimus pitää sisällään kolme taiteellista osiota. Tutkimukseni kontekstina on kapitalismi sen nykymuodossaan. Millaisia laatuja vaaditaan uusliberaalin talouden ja tietokapitalismin subjektilta? Mikä on se erityinen taiteen tuotannon paikka tai esitystaiteen paikka suhteessa tähän tuotantoon? Tämän esittelyn keskiössä on toinen taiteellinen teokseni Life in Bytom. Bytom on entinen kaivoskaupunki Sleesiassa, Puolassa. Vierailin noin vuoden aikana useita kertoja Bytomissa, noin viikon pituisissa jaksoissa. Vierailut koostuivat järjestämistäni työpajoista, haastatteluista, matkoista ja pienistä tapahtumista. Niiden kautta sain kerättyä itselleni materiaalia, jota lähestyin taiteellisen tutkimukseni metodein. Lopputulos oli esillä esityksen, videoteosten ja julisteiden muodossa Kronikassa marraskuun puolivälistä 2012 tammikuun puoliväliin 2013.
typeresearch exposition
date21/03/2013
published08/12/2013
last modified08/12/2013
statuspublished
share statusprivate
affiliationTaideyliopisto, Teatterikorkeakoulu
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/42411/42437
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.42411
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue1. Experience and Experimentality in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
57437 Life in Bytom. Tero Nauha All rights reserved
55748 _MG_9757 tero nauha All rights reserved
55733 Guattari_map tero nauha All rights reserved
48148 IMG_0110 tero nauha All rights reserved
48146 IMG_0108 tero nauha All rights reserved
48144 life_in_bytom_performance_documentation_640x360 tero nauha All rights reserved
48013 zycie6 tero nauha All rights reserved
48012 zycie_4 tero nauha All rights reserved
48010 zycie_4 tero nauha All rights reserved
48008 zycie_3 tero nauha All rights reserved
48006 zombierki tero nauha All rights reserved
48004 zapiekanki tero nauha All rights reserved
48002 winda tero nauha All rights reserved
48000 Uprising tero nauha All rights reserved
47998 tunnel tero nauha All rights reserved
47996 Tribe tero nauha All rights reserved
47994 tree tero nauha All rights reserved
47992 standard tero nauha All rights reserved
47990 sprzedaz tero nauha All rights reserved
47988 POWER tero nauha All rights reserved
47986 Poster_5 tero nauha All rights reserved
47984 polonia tero nauha All rights reserved
47982 paintings2 tero nauha All rights reserved
47980 paintings tero nauha All rights reserved
47978 old-work tero nauha All rights reserved
47976 nopasaran tero nauha All rights reserved
47974 moon tero nauha All rights reserved
47972 mlotek tero nauha All rights reserved
47970 meta tero nauha All rights reserved
47968 maxibullet tero nauha All rights reserved
47966 lombard tero nauha All rights reserved
47964 lion tero nauha All rights reserved
47962 lenin tero nauha All rights reserved
47960 kostek tero nauha All rights reserved
47958 komunia tero nauha All rights reserved
47956 Karb tero nauha All rights reserved
47954 guitar tero nauha All rights reserved
47952 Guattari tero nauha All rights reserved
47950 Gloria tero nauha All rights reserved
47948 futra tero nauha All rights reserved
47946 fist tero nauha All rights reserved
47943 to posters tero All rights reserved
47941 coal-map tero nauha All rights reserved
47939 clothes tero nauha All rights reserved
47937 clocktower TERO NAUHA All rights reserved
47935 Chleb tero nauha All rights reserved
47933 bankomat tero nauha All rights reserved
47931 ARTIST tero nauha All rights reserved
47928 Alcohol tero nauha All rights reserved
47926 Agora tero nauha All rights reserved
47924 Africa tero nauha All rights reserved
47922 79_katowice tero nauha All rights reserved
47917 bankomat tero nauha All rights reserved
47903 Teak 28.2 tero nauha All rights reserved
47855 wywrotka_sd tero nauha All rights reserved
47355 kronika tero nauha All rights reserved
47255 standard house tero All rights reserved
47254 road to the city of fun tero All rights reserved
47253 pawn shop tero All rights reserved
47252 union tero All rights reserved
47251 camerawoman and assistants tero All rights reserved
47250 dairy tero All rights reserved
47249 venetsia tero All rights reserved
47248 cable lift tero All rights reserved
47247 mine exercise tero All rights reserved
47246 mine tero All rights reserved
47245 karb tero All rights reserved
47244 bakery tero All rights reserved
47243 karin stanek square tero All rights reserved
47242 kino gloria tero All rights reserved
47241 dump tero All rights reserved
47240 opole tero All rights reserved
47239 agora tero All rights reserved
47238 kallide tero All rights reserved
47235 sketch teronauha All rights reserved
47233 bobrek culture house teronauha All rights reserved
47232 bobrek_3 teronauha All rights reserved
47231 bobrek_1 teronauha All rights reserved
47228 performance_11 teronauha All rights reserved
47227 performance_10 teronauha All rights reserved
47226 performance_9 teronauha All rights reserved
47225 performance_8 teronauha All rights reserved
47224 performance_7 teronauha All rights reserved
47223 performance_6 teronauha All rights reserved
47222 performance_5 teronauha All rights reserved
47221 performance_4 teronauha All rights reserved
47220 performance_3 teronauha All rights reserved
47219 performance_2 teronauha All rights reserved
47218 performance_1 teronauha All rights reserved
47216 workshop in bobrek tero nauha All rights reserved
47194 coal-map tero nauha All rights reserved
47088 wywrotka-capsizing tero nauha All rights reserved
43493 interview tero nauha All rights reserved
43491 piotr_karolina tero nauha All rights reserved
43490 bytom_practice_drawing tero nauha All rights reserved
43488 workshop_bytom_3 tero nauha All rights reserved
43482 going to bobrek wasteland tero nauha All rights reserved
43481 going to bobrek tero nauha All rights reserved
43479 three shifts of work tero nauha All rights reserved
43477 coke plant tero nauha All rights reserved
43476 coke plant refrains tero nauha All rights reserved
43474 monster natalia tero nauha All rights reserved
43472 monster alicia tero nauha All rights reserved
43471 bobok Maya All rights reserved
43469 diagram_2 tero nauha All rights reserved
43467 radek_3 diagram All rights reserved
43465 79_katowice tero nauha All rights reserved
42460 zapiekanki tero nauha All rights reserved
42458 futra tero nauha All rights reserved
42456 excess tero nauha All rights reserved
42454 fold tero nauha All rights reserved
42452 standard tero nauha All rights reserved
42450 gloria tero nauha All rights reserved
42448 karb tero nauha All rights reserved
42446 clothes tero nauha All rights reserved
42444 children workshop tero nauha All rights reserved
42442 zycie_3 tero nauha All rights reserved
42435 tunnel tero nauha All rights reserved
42416 second_cut_fb tero nauha All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Janne Vanhanen 08/12/2013 at 17:56

 

Janne Vanhanen

 

Tero Nauhan artikkeli omasta projektistaan kytkeytyy nähdäkseni erinomaisesti Ruukun numeron teemaan ja vastaa hyvin kirjoituskutsussa käsiteltyihin kysymyksiin. Nauha esittelee laajalti – joskin toisinaan turhan toteavasti – teoreettista aineistoaan, mutta tekstissä nousee lopulta pääosaan taiteilijan omakohtainen kuvaus taiteellisen tutkimuksen prosessista, haasteet kohdata tietty paikkakunta, Bytom, ja sen asukkaat ilman ennalta määriteltyjä malleja, sekä yritys luovia tähän päämäärään. Kirjoituskutsussa mainituista asioista puuttumaan jää ehkä seikkaperäinen tarkastelu siitä, miten käytetyn teoria-aineiston ja taiteellisen projektin välinen suhde lopulta muodostuu: mikä on johtanut Nauhan esimerkiksi valitsemaan juuri Félix Guattarin kirjoitukset tai Bytomin toteutuspaikaksi.

 

Parasta Tero Nauhan artikkelissa on edellä mainitsemani omakohtaisuus. Nauhan taiteellinen tutkimus sisältää paljon teoreettisia lähtökohtia (Catherine Malabou, Gilles Deleuze ja Félix Guattari, Jean-Luc Nancy ja Philippe Lacoue-Labarthe ja niin edelleen), ja tämänlaisessa asetelmassa on aina uhka siitä, että tietty yksittäinen taiteellinen esitys, tapahtuma tai interventio päätyy lopulta yleisen teorian yksittäiseksi esimerkiksi. Tähän vaaranpaikkaan viittaa mielestäni Nauhan tyyli esitellä käyttämiään malleja ja käsitteitä paikoitellen ikään kuin jo itsestään selvinä, maininnan omaisesti. Tämä saattaa kuitenkin johtua siitä, että teoriasisällön perusteellinen avaaminen vaatisi nykyistä laajempaa teoreettislähtöistä kirjoitelmaa.

 

Kaikkiaan projektia esittelevässä artikkelissa Nauha kääntää näkökulman lopulta onnistuneesti yksittäiseen ja lähtee liikkeelle projektilleen valitsemansa ympäristön erityislaadusta. Kiinnostavaa on lukea myös Nauhan kohtaamista kriiseistä projektin aikana. Nämä liittyvät juuri yleisen ja yksittäisen suhteeseen sekä siihen, miten yksittäinen taiteellinen teko voi hyödyttää tiettyä yhteisöä.

 

Teoreettisen taustan laajuudesta huolimatta katson, että artikkelissa esitelty työ on luonteeltaan taiteellista – tai ainakin lopuksi hellittää teoreettisista lähtökohdistaan ja etenee intuitiivisesti, uusiin tilanteisiin sopeutuen. Projektin ydinsisältö on taiteellisen vastineen tai reaktion luominen tiettyyn sosiopoliittiseen tilanteeseen, joka puolestaan hahmottuu Nauhan omaksuman teorian avulla. Toisaalta taiteellinen toiminta synnyttää tarpeen uusille käsitteille, joita ovat esimerkiksi muovailtavuus ja huokoisuus. Tätä voidaan pitää lähtökohtaisesti tutkimuksellisena asetelmana, jossa taiteellinen tuotanto on etusijalla.

 

Mielestäni artikkeli puhuttelee sekä taiteellisen tutkimuksen yleisestä problematiikasta kiinnostuneita että nykyiseen materialistiseen tai affektiiviseen kulttuuriteoriaan perehtyneitä. Artikkelin suurin merkitys lienee kuitenkin taiteellisen tutkimuksen kontekstissa, sillä teoriapainotuksestaan huolimatta se ei esittele varsinaisesti uusia teoreettisia luomuksia, vaan on ennemminkin soveltava.

 

Artikkeli perustuu vahvaan alkuasetelmaan: elämme tietyssä yhteiskunnallisessa tilanteessa, ”semiokapitalismissa”, jonka voimme hahmottaa tietynlaisen teoreettisen mallin kautta (pääosin Guattarin [ja Deleuzen] poliittisen ja esteettisen filosofian avulla). Tämän lähtökohdan jakavat monet nykyhetken ajattelijat. Nauhan artikkelissa vähemmälle huomiolle jää kuitenkin tämän alkuasetelman motivointi: miksi hahmotamme nykyisen yhteiskunnallisen tilan juuri tämänlaisen teorian kautta? Seurauksena myös vastaus siihen, miksi tietty taiteellinen (vastarinta)toiminta tuntuu välttämättömältä, jää hieman hämäräksi.

 

Vaikka artikkeli edustaa taiteellisen tutkimuksen esittelyä, olisin toivonut sille hieman ”perinteisempää” tutkimuksellista rakennetta – selvemmin perusteltua motivaatiota juuri tietynlaisen taiteellisen toiminnan kehittelylle. Tässä tapauksessa kaivatut lisäperustelut painottuisivat teoreettiseen osuuteen. On tosin huomattava, että Nauha viittaa artikkelissa toiseen kirjoitukseensa (”Schizoanalysis as a Method in Artistic Research”), joka tarjoaa yksityiskohtaisempia teoreettisia tarkasteluja ja käy läpi jonkin verran samaa aineistoa kuin arvioitava teksti. Viitattu artikkeli valistaa lukijaa huomattavasti perusteellisemmin Nauhan teoreettisista lähtökohdista ja on näin tärkeä viite. On toki mainittava, että kirjoittaja on reagoinut arvioijien ehdotukseen ja lisännyt tekstin alkuosuuteen tärkeitä käsitteitä avaavaa aineistoa, erityisesti Catherine Malaboun plastisiteetin käsitettä selventäviä kappaleita.

 

Nauha kontekstualisoi projektinsa – varsin lyhyesti, mutta kuitenkin siten, että lukija ymmärtää, mihin hanketta voi verrata. Vahvinta aineistoa, joka tuottaa nähdäkseni myös uutta tietoa, on taiteilijan kuvaus projektin etenemisestä. Tässä Nauha osoittaa kykyä itsekritiikkiin: hyödyttävätkö taiteelliset interventiot aina lopulta eniten itse taiteilijaa, ja miten teoreettiset lähtökohdat soveltuvat hyvin konkreettisiin käytännön menetelmiin? Lukijalle jää tunne siitä, että kirjoittajalle taiteellinen työskentely on ollut myös oppimisprosessi, josta lukijakin voi oppia. Affektiivisen tason tavoittelu Bytomin työpajoissa ja haastatteluissa osoittautuu vuorovaikutusta ja kokeilua vaativaksi toiminnaksi, taiteilija-tutkijankin täytyy kartoittaa itselleen vieraita alueita. Tästä toiminnasta on kiinnostava lukea (ja nähdä muuta tarjolla ollutta dokumentaatiota).

 

Nauhan artikkeli on kiinnostava kuvaus hänen taiteellisesta projektistaan. Sen teoreettiset lähtökohdat muodostavat runsaan ja monisyisen perustan, jota on artikkelitekstin mittakaavassa vaikea avata asiaa vähemmän tunteville lukijoille – ja tässä kontekstissa tuollainenkin yleisö tulisi ottaa huomioon. Nauhan teoreettinen aineisto on aiheen ja nykykeskustelun kannalta kuitenkin hyvin relevanttia ja taiteellisten ja affektiivisten toimintatapojen kehittely sen pohjalta tuntuu mielekkäältä. Tämä tuo projektiin sen taiteellisen tutkimuksen ydinsisällön, kyseessä on aidosti kokeellinen hanke.

 

Helena Erkkilä 08/12/2013 at 17:57

 

Helena Erkkilä

 

Tero Nauhan ekspositio on aiheeltaan, menetelmiltään ja analyysin osalta erittäin kiinnostava. Se on kytketty sekä uusliberalistiseen yhteiskuntakontekstiin että historiallisiin suhteisiin erityisessä ja paikallisessa jälkiteollisessa tilanteessa puolalaisessa Bytomin kaupungissa. Tekijä lähestyy aihetta monista tutkimuksellisista näkökulmista ja pyrkii lähentämään toisiinsa taiteellisen tutkimuksen lisäksi esitystutkimusta, kriittistä teoriaa, tietotalouden kritiikkiä ja visuaalisen kulttuurin tutkimusta. Nauha käyttää skitsoanalyysin ja neuropsykoanalyysin käsitteellisiä välineitä tarkasti ja luovasti – ”pesusienisubjekti” on perusteltu uusi käsite.  Menetelmien ja näkökulmien soveltaminen ei ole mekaanista vaan elää tutkimuksen edetessä. Myös teorian ja empirian kohtaaminen ja kohtaamattomuus ovat pohdinnan kohteena. Taiteellisen tutkimuksen ja esitystutkimuksen kannalta tutkivan ja esittävän subjektin kokemuksen kriittinen reflektio on erityisen ansiokasta.

 

Comments are only available for registered users.