Exposition

Connection to materiality: Engaging with Ceramic practice (2014)

Priska Falin

About this exposition

en
This exposition introduces an exploration of ceramic material from the perspective of an artist-researcher. The ceramic material is explored through aesthetics and making. In this exposition the material connection is understood as a broad term introducing the idea of different levels of involvement with the material. The material connections are reflected from two different perspectives, giving a more holistic idea of what influences the act of making and perception. In this exposition, I explore the material connections mainly from the subjective perspective of a ceramic practitioner and partly from the perspective of the viewers who have no prior experience of the processes of making. Together with the written content, I show different works e.g. videos and a sound file that reveal parts of the processes in ceramic practice. The video and sound works are discussed here as process aesthetics, exposing the experiences, that have aesthetic quality, in the context of making. Through these examples I discuss different levels of engagement with the material and its processes. The aim is to open the material connections in a different light describing the idea of diverse levels of engagement in the ceramic practice.

fi
Tämä ekspositio esittelee eksploratiivisen tutkimuksen keramiikan materiaaleihin tutkija-taiteiljan näkökulmasta. Lähestyn keramiikkaa estetiikan ja tekemisen kautta. Tässä ekspositiossa yhteys materiaaliin on ymmärretty laajana käsitteenä, joka esittelee eri tapoja olla yhteydessä materiaaliin. Pohdin tekemiseen ja havainnointiin vaikuttavia tekijöitä kahdesta eri näkökulmasta. Tässä ekspositiossa tutkin materiaaliyhteyksiä pääosin omasta subjektiivisesta näkökulmasta keraamikkona ja osaksi ulkopuolisten katsojien näkökulmasta, joilla ei ole aiempaa kokemusta keramiikan tekemisestä. Yhdessä kirjoitetun sisällön kanssa esittelen erilaisia teoksia esim. videoita ja ääniteoksen, jotka tuovat esille osia prosessesta keramiikan tekemisestä. Videot ja ääniteos ovat osa prosessiestetiikkaa ja visualisoivat esteettisiä kokemuksia tekemisen kontekstista. Näiden esimerkkien kautta tuon esille eri tasoilla ilmenevää sitoutuneisuutta materiaaliin. Tarkoitus on avata materiaalin yhteyksiä eri valossa antaen ajatuksen siitä, mitkä ovat sitoutuneisuuden eri tasot keramiikan praktiikassa.
typeresearch exposition
date22/01/2014
published13/10/2014
last modified13/10/2014
statuspublished
share statuspublic
affiliationAalto-yliopisto
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/44836/44837
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.44836
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue2. Materiality in Artistic Research
connected toAalto University


Simple Media

id name copyright license
97576 PriskaFalin20_7_2014_proofread - copy Priska Falin All rights reserved
97570 Falin_Priska_Nordes_2013 - copy Priska Falin All rights reserved
97567 Visuaalinen kuva_Dewey - copy Priska Falin All rights reserved
97557 Kaikki koepalat - copy Priska Falin All rights reserved
97542 ink3-1(1) - copy Priska Falin All rights reserved
97537 Cracks3 - copy Priska Falin All rights reserved
97532 ink1-1 - copy Priska Falin All rights reserved
97527 Editoitu krakle - copy Priska Falin All rights reserved
97524 Editoitu krakleääni_1_33 - copy Priska Falin All rights reserved
97522 Kaikki koepalat - copy Priska Falin All rights reserved
91270 PriskaFalin20_7_2014_proofread Priska Falin All rights reserved
80528 Connection to materiality by Priska Falin Priska Falin All rights reserved
80445 Falin_Priska_Nordes_2013 Priska Falin All rights reserved
80442 Visuaalinen kuva_Dewey Priska Falin All rights reserved
78476 Kaikki koepalat Priska Falin All rights reserved
78400 Kaikki koepalat Priska Falin All rights reserved
62079 Krakle tausta ekspoon Priska Falin All rights reserved
62077 Krakle tausta ekspoon Priska Falin All rights reserved
62076 Krakle tausta ekspoon Priska Falin All rights reserved
62068 ink3-1(1) Priska Falin All rights reserved
62029 Cracks3 Priska Falin All rights reserved
62027 ink1-1 Priska Falin All rights reserved
44881 opinnäyte PF Priska Falin All rights reserved
44878 PriskaFalin_Sjadei_2 Priska Falin All rights reserved
44870 Visuaalinen kuva_Dewey Priska Falin All rights reserved
44863 Kraklaus13 Priska Falin All rights reserved
44858 DSC_0115 Priska Falin All rights reserved
44853 IMG_3577 Priska Falin All rights reserved
44850 Editoitu krakle Priska Falin All rights reserved
44848 savustusklippi3 Priska Falin All rights reserved
44846 Editoitu krakleääni_1_33 Priska Falin All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.