Exposition

(Not so) Casual Conversations: Experiments in Attunement as Method in Investigative Art Practice (2019)

Livia Daza-Paris

About this exposition

en
This exposition considers how investigative poetic practices could broaden notions of ‘forensis’ in terms of contemporary art. By developing my concept of ‘poetic forensics’ with attunement as a method that is “palpable and sensory, yet imaginary and uncontained” (Stewart 2011) it admits the nonhuman—trees, rocks, streams, animals—suggesting new relations beyond the human as possible witnesses (Williams 2018). This presents an invitation to think differently about articulations of public truth. The question ‘Who else is witness?' emerges while exploring material intrinsically elusive to testimony on what and who has been disappeared by oppressive geopolitics. Human-rights issues are implicit given the project’s focus on historical erasure and state violence at “the threshold of detectability” (Weizman 2017). It also attends to my family’s experiences as we faced the “political disappearance” of my father Iván Daza, in 1960s Cold War-era Venezuela. The project grapples with validity through methods and lively approaches that decolonize both knowledge (Tuhiwai Smith 1999) and nature (Demos 2016) presenting posthuman challenges to a privileged human onto-epistemological position (Viveiros de Castro 2015).

sv
Den här praktikbaserade forskningen tar fasta på hur poetiska och undersökande konstnärliga praktiker kan bredda det moderna kriminaltekniska fältet. En vidareutveckling av min idé om ”poetisk kriminalistik”, som experimenterar med attunement, en praktik som i aktuell forskning beskrivs som ”påtaglig och sensorisk, men samtidigt fantasifull och otyglad” (Stewart, 2011), gör det möjligt för den att även inrymma det icke-mänskliga – marken, träd, klippor, vattendrag och djur – med antydningar om nya relationer bortom det mänskliga (Kohn, 2013; Viveiros de Castro 2015), som möjliga vittnen (Weizman, 2010; Weizman, 2017; Williams, 2018) till det som en förtryckande geopolitik har fått att försvinna. Detta inbjuder till att tänka annorlunda kring diskreta artikuleringar av offentliga sanningar. Frågan ”Vilka andra kan vittna?” väcks när man utforskar material som i sig är svårgripbart. Svaren undersöks genom att lystra till vittnesbörd från såväl oväntade, icke-mänskliga (Butler, 2015) som mänskliga vittnen. Projektet inbegriper globala mänskliga rättigheter, eftersom dess fokus är omstridda vittnesmål och bevis på gränsen att upptäckas (Weizman, 2017), i ett sammanhang av statligt våld och utradering ur historien (Galeano, 1992). Det behandlar dock även subjektiva aspekter av hur min familj upplevde min far Ivan Dazas ”politiska försvinnande” (Amnesty International, 1993; Marcos 2002) på den venezuelanska landsbygden under 1960-talets kalla krig. Det handlar om en dynamisk, verklighetsförankrad forskning (Lather, 2017) som griper sig an frågan om giltighet genom metoder och metodologier inspirerade av attunement (Nagatomo, 1992; Stewart, 2011) och en syn på det icke-mänskliga som vittne, men även genom andra vitala fält som avkoloniserar såväl kunskaper (Tuhiwai Smith, 1999) som naturen (Kohn, 2013; Demos, 2016) och ställer människans privilegierade onto-epistemologiska position inför posthumanistiska utmaningar (Kohn, 2013; Viveiros de Castro, 2015).
typeresearch exposition
keywordspoetics, forensics, artistic research, Attunement, Latin American art, Cold War-era, haptic visuality, haptic spatiality, Nonhuman Partipicipation, testimony, witness, Skinner Releasing
date17/12/2018
published24/01/2019
last modified24/01/2019
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of Plymouth. U.K.
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/498714/498715
doihttps://doi.org/10.22501/vis.498714
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue1. VIS Issue 1


Simple Media

id name copyright license
498723 Conversation One Liva Daza-Paris All rights reserved
498735 Conversation Two Livia Daza-Paris All rights reserved
498737 Conversation Three Livia Daza-Paris All rights reserved
498746 Conversation One Livia Daza-Paris All rights reserved
498758 Conversation Two Livia Daza-Paris All rights reserved
498775 Scanning Livia Daza-Paris All rights reserved
498777 running Livia Daza-Paris All rights reserved
498778 running Liv All rights reserved
498781 X-1 Transcript Livia Daza-Paris All rights reserved
498795 transcription Conversation three Livia Daza-Paris All rights reserved
498802 IMG_0083 Livia Daza-Paris All rights reserved
498803 IMG_0084 Livia Daza-Pais All rights reserved
498804 IMG_0085 Livia Daza-Paris All rights reserved
498806 IMG_0083 Livia Daza-Paris All rights reserved
498808 IMG_0084 Livia Daza-Paris All rights reserved
498810 IMG_0085 Livia Daza-Paris All rights reserved
499467 Screen Shot 2018-05-30 at 17.42.45 Livia Daza-Paris All rights reserved
499469 Screen Shot 2018-05-30 at 17.43.53 Livia Daza-Paris All rights reserved
499471 Screen Shot 2018-05-30 at 17.44.14 Livia Daza-Paris All rights reserved
499473 Screen Shot 2018-05-30 at 17.46.18 Livia All rights reserved
499475 Screen Shot 2018-05-30 at 17.59.55 Livia Daza-Paris All rights reserved
499477 Screen Shot 2018-05-30 at 18.02.44 Livia Daza-Paris All rights reserved
499485 IMG_0024 Livia Daza-Paris All rights reserved
499496 IMG_0025 Livia Daza-Paris All rights reserved
499500 IMG_0026 Livia Daza-Paris All rights reserved
499502 IMG_0035 Livia Daza-Paris All rights reserved
499504 IMG_0036 Livia Daza-Paris All rights reserved
499506 IMG_0039 Livia Daza-Paris All rights reserved
499510 IMG_0042 Livia Daza-Paris All rights reserved
499516 IMG_0037 Livia Daza-Paris All rights reserved
499518 IMG_0029 Livia Daza-Paris All rights reserved
499520 copying Livia Daza-Paris All rights reserved
499521 copying Livia Daza-Paris All rights reserved
499542 Archive C-2 Livia Daza-Paris All rights reserved
499545 At the Wall_1 Livia Daza-Paris All rights reserved
499547 At the Wall_1 Livia Daza-Paris All rights reserved
499549 Archive C-3 Livia Daza-Paris All rights reserved
500578 Conversation_One .pages Livia Daza-Paris All rights reserved
500580 independencemap-1 Livia Daza-Paris All rights reserved
500582 NARA to CIA Livia Daza-Paris All rights reserved
500804 washington Map With locations Livia Daza-Paris All rights reserved
500806 washington Map With locations Livia Daza-Paris All rights reserved
500818 IMG_1408 Livia Daza-Paris All rights reserved
500820 IMG_1410 Livia Daza-Paris All rights reserved
500822 IMG_1412 Livia Daza-Paris All rights reserved
500824 IMG_1414 Livia Daza-Paris All rights reserved
500827 IMG_1415 Livia Daza-Paris All rights reserved
500829 IMG_1416 Livia Daza-Paris All rights reserved
500831 IMG_1417 Livia Daza-Paris All rights reserved
500836 IMG_1418 Livia Daza-Paris All rights reserved
500841 IMG_1417 Livia Daza-Paris All rights reserved
500842 IMG_1418 Livia Daza-Paris All rights reserved
500844 IMG_1419 Livia Daza-Paris All rights reserved
500846 IMG_1420 Livia Daza-Paris All rights reserved
500848 IMG_1421 Livia Daza-Paris All rights reserved
500850 IMG_1422 Livia Daza-Paris All rights reserved
500852 IMG_1423 Livia Daza-Paris All rights reserved
500855 IMG_1424 Livia Daza-Paris All rights reserved
500856 IMG_1425 Livia Daza-Paris All rights reserved
500858 IMG_1426 Livia Daza-Paris All rights reserved
500860 IMG_1427 Livia Daza-Paris All rights reserved
500862 IMG_1428 Livia Daza-Paris All rights reserved
500864 IMG_1429 Livia Daza-Paris All rights reserved
500866 IMG_1430 Livia Daza-Paris All rights reserved
500868 IMG_1431 Livia Daza-Paris All rights reserved
500870 IMG_1432 Livia Daza-Paris All rights reserved
500872 IMG_1433 Livia Daza-Paris All rights reserved
500874 IMG_1434 Livia Daza-Paris All rights reserved
500876 IMG_1436 Livia Daza-Paris All rights reserved
500878 IMG_1437 Livia Daza-Paris All rights reserved
500880 IMG_1438 Livia Daza-Paris All rights reserved
500882 IMG_1439 Livia Daza-Paris All rights reserved
500884 IMG_1440 Livia Daza-Paris All rights reserved
500887 IMG_1441 Livia Daza-Paris All rights reserved
500889 IMG_1442 Livia Daza-Paris All rights reserved
500891 IMG_1443 Livia Daza-Paris All rights reserved
502843 Conversation Two Livia Daza-Paris All rights reserved
502845 Conversation Three Livia Daza-Paris All rights reserved
502891 Conversation Two Livia Daza-Paris All rights reserved
503721 Mapas marcados Livia Daza-Paris All rights reserved
503724 Mapas marcados Livia Daza-Paris All rights reserved
503726 Mapa 51xy9KRczXL Livia Daza-Paris All rights reserved
503727 carte Livia Daza-Paris All rights reserved
503729 central-america-caribbean-political-classroom-map-from-academia-maps-within-physical Livia Daza-Paris All rights reserved
503730 Mapa en_06 Livia Daza-Paris All rights reserved
503731 map-of-usa-and-south-america-solar-insolation-map-caribbean-mexico-central-america-alte-600-x-335-pixels-768x428 Livia Daza-Paris All rights reserved
503732 mapa-america-latina-948x1024 Livia Daza-Paris All rights reserved
503733 preview Livia Daza-Paris All rights reserved
503735 national-geographic-tourist-washington-map-1964 Livia Daza-Paris All rights reserved
503740 Alba notes Historian Livia Daza-Paris All rights reserved
503940 Aug 14, Doc 1-7 Livia Daza-Paris All rights reserved
503990 Aug 14, Doc 1 (1)-6 Livia Daza-Paris All rights reserved
503991 Aug 14, Doc 1 (1)-6 Livia Daza-Paris All rights reserved
504001 Aug 14, Doc 1 (1)-3 Livia Daza-Paris All rights reserved
504002 Aug 14, Doc 1 (1)-4 Livia Daza-Paris All rights reserved
504003 Aug 14, Doc 1 (1)-3 Livia Daza-Paris All rights reserved
504005 Aug 14, Doc 1 (1)-5 Livia Daza-Paris All rights reserved
504006 Aug 14, Doc 1 (1)-6 Livia Daza-Paris All rights reserved
504008 Aug 14, Doc 1 (1)-8 Livia Daza-Paris All rights reserved
504009 Aug 14, Doc 1 (1)-9 Livia Daza-Paris All rights reserved
504015 PhD-Supervisors-Notes-Log-Oct-14th-sanitized_Dec-2016v6 (1) Livia Daza-Paris All rights reserved
504017 Livia_Fragments_Berlin_folder3 Livia Daza-Paris All rights reserved
504019 washington Map With locations Livia Daza-Paris All rights reserved
504024 IMG_0044 Livia Daza-Paris All rights reserved
504026 IMG_0045 Livia Daza-Paris All rights reserved
504027 IMG_0046 Livia Daza-Paris All rights reserved
504030 IMG_9829 Livia Daza-Paris All rights reserved
504033 Screen Shot 2018-06-07 at 1.07.57 PM Livia Daza-Paris All rights reserved
504035 TestimonyC-3_image2.jpeg Livia Daza-Paris All rights reserved
507648 Archive C-2 Liv All rights reserved
507649 Archive C-2 Liv All rights reserved
507651 Archives. Testimony C-1 (1) Livia Daza-Paris All rights reserved
507655 Archive C-2 Livia Daza-Paris All rights reserved
523440 Conversation Two_Oct.24:18 Livia Daza-Paris All rights reserved
526036 Conversation Two_Oct.24:18 Livia Daza-Paris All rights reserved
526039 Conversation Two_Oct.24:18 Livia Daza-Paris All rights reserved
526040 Conversation Two_Oct.24:18 Livia Daza-Paris All rights reserved
549736 fragments of news and primary sources Livia Daza Paris All rights reserved
549742 Livia_Fragments_Berlin_folder2.jpg Livia Daza Paris All rights reserved
549745 Livia_Fragments_Berlin_folder2.jpg Livia Daza Paris All rights reserved
549749 Livia_Fragments_folder2-2 Livia Daza Paris All rights reserved
549750 At the Archives. Testimony C-2 Livia Daza Paris All rights reserved
549764 Livia Daza Paris Livia Daza Paris All rights reserved
550586 TestimonyC-3_Screen Shot Livia Daza-Paris All rights reserved
550594 TestimonyC-1 Livia Daza Paris All rights reserved
550595 Testimony X-1_(1)screenshot Livia Daza Paris All rights reserved
550596 Testimony X-1_(2)screenshot Livia Daza-Paris All rights reserved
550597 Testimony X-1_(3)screenshot Livia Daza-Paris All rights reserved
550598 TestimonyX2 Livia Daza-Paris All rights reserved
550614 TranscriptConversationThree_truefinal Livia Daza-Paris All rights reserved
550615 TranscriptConversationTwo_final Livia Daza-Paris All rights reserved
550616 TranscriptConversationTwo_final Livia Daza-Paris All rights reserved
550617 TranscriptConversationTwo_final Livia Daza-Paris All rights reserved
550803 DeclassifiedProcessing Livia Daza-Paris All rights reserved

Comments are only available for registered users.