Exposition

Refleksjonsnotat (2019)

Håkon Norby Bjørgo

About this exposition

Refleksjonsnotat for prosjekter i forbindelse med masterstudier innen utøvelse av jazz- og improvisasjonsmusikk ved Norges Musikkhøgskole Innledning I dette avsluttende refleksjonsnotatet vil jeg presentere og drøfte to masterprosjekter samt den vedlagte lyd-dokumentasjonen av disse, og reflektere rundt kreative, kunstneriske, estetiske og håndverksmessige problemstillinger jeg har møtt siden masterstudienes påbegynnelse sensommeren 2017 fram til gradens nært forestående avrunding sommeren 2019.
typeresearch exposition
date15/04/2019
published05/12/2019
last modified05/12/2019
statuspublished
share statusshared in portal(s):
copyrightHåkon Bjørgo
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/606335/606336
published inNMH Student Portal
portal issue1. Utvalgte masterarbeider - NMH, 2019


Simple Media

id name copyright license
606338 Bear Brother 18.11.2018 RÅ.wav Please insert copyright information All rights reserved
606343 Bear Brother Victoria 06.02.2019 siste låt.wav Please insert copyright information All rights reserved
606345 1 - Helter Shelter - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606347 2 - Jochens Zelt - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606349 3 - San Francisco Airport - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606352 4 - Flip the Bird - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606354 5 - 15 Ways to Make Fire Without Matches - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606356 6 - Doomsday Preppers - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606358 7 - Tokamak - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606360 8 - Framed Activities - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606362 9 - Wasnwetter - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606365 10 - Bla Bla Blarmageddon - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved

Comments are only available for registered users.