Exposition

Refleksjonsnotat (2019)

Håkon Norby Bjørgo

About this exposition

Refleksjonsnotat for prosjekter i forbindelse med masterstudier innen utøvelse av jazz- og improvisasjonsmusikk ved Norges Musikkhøgskole Innledning I dette avsluttende refleksjonsnotatet vil jeg presentere og drøfte to masterprosjekter samt den vedlagte lyd-dokumentasjonen av disse, og reflektere rundt kreative, kunstneriske, estetiske og håndverksmessige problemstillinger jeg har møtt siden masterstudienes påbegynnelse sensommeren 2017 fram til gradens nært forestående avrunding sommeren 2019.
typeresearch exposition
date15/04/2019
published05/12/2019
last modified05/12/2019
statuspublished
share statusshared in portal(s):
copyrightHåkon Bjørgo
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/606335/606336
published inNMH Student Portal
portal issue1. Utvalgte masterarbeider - NMH, 2019


Simple Media

id name copyright license
606338 Bear Brother 18.11.2018 RÅ.wav Please insert copyright information All rights reserved
606343 Bear Brother Victoria 06.02.2019 siste låt.wav Please insert copyright information All rights reserved
606345 1 - Helter Shelter - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606347 2 - Jochens Zelt - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606349 3 - San Francisco Airport - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606352 4 - Flip the Bird - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606354 5 - 15 Ways to Make Fire Without Matches - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606356 6 - Doomsday Preppers - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606358 7 - Tokamak - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606360 8 - Framed Activities - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606362 9 - Wasnwetter - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved
606365 10 - Bla Bla Blarmageddon - 44k24b.wav Please insert copyright information All rights reserved

Comments are only available for registered users.
join the research catalogue
Portals The research catalogue serves:
Journal for Artistic Research
a peer-reviewed international journal for all art disciplines
KC Research Portal
Research Portal of the Royal Conservatoire, The Hague
Norwegian Artistic Research Programme
The portal of the Norwegian Artistic Research Programme
RUUKKU - Studies in Artistic Research
Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu / Studies in Artistic Research
University of Applied Arts Vienna
RC portal of the University of Applied Arts Vienna
Journal of Sonic Studies
A peer-reviewed, international journal on sound studies and auditory culture
Academy of Creative and Performing Arts
Portal of the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University
Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen
Portal of Faculty of Fine Art, Music and Design
Polifonia
Polifonia
Codarts
Portal of Codarts, University of the Arts, Rotterdam
Stockholm University of the Arts (SKH)
Stockholm University of the Arts (SKH) provides education and conducts research in the fields of choreography, film & media, opera and performing arts.
University of the Arts Helsinki
University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki.
Norwegian Academy of Music
A leading artistic and academic university college with approximately 700 students. Located in Oslo, Norway.
The Danish National School of Performing Arts
This portal is a platform for distribution of knowledge produced through artistic research at the Danish National School of Performing Arts.
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
VIS – Nordic Journal for Artistic Research
Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
The portal of Rhythmic Music Conservatory Copenhagen
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design
Konstfack – University of Arts, Crafts and Design, Stockholm
NTNU
UNDER CONSTRUCTION. Description to be implemented
DMARC University of Derby
DMARC is the portal of the Digital and Material Artistic Research Centre at the University of Derby (UK).
The Research Catalogue server is operated at
KTH's IT-department