Exposition

Videoteos laatukuvana/ A videowork as a genre picture (2015)

Elina Saloranta

About this exposition

en
This exposition consists of a 22-minute video piece, Aamu (Morning, 2013), and an essay titled "Videoteos laatukuvana" ("A videowork as a genre picture"). The video shows a family at breakfast. The essay views the piece as a contemporary genre picture — an interior painting depicting everyday life. The whole process reflects the many different ways in which art history can serve as material for contemporary art. In the text the words, too, take on a special, tangible, material form.

fi
Ekspositio koostuu 22 minuutin pituisesta videoteoksesta Aamu (2013) ja siihen liittyvästä esseestä, jonka otsikko on "Videoteos laatukuvana". Videossa nähdään perhe aamupalalla. Esseessä teosta tarkastellaan eräänlaisena nykyajan laatukuvana eli arkista elämää esittävänä "interiöörimaalauksena". Kokonaisuus kertoo siitä, miten monin eri tavoin taidehistoria voi toimia materiaalina nykytaiteelle. Tekstissä myös sanat saavat erityisen materiaalisen, käsinkosketeltavan muodon.
typeresearch exposition
date01/01/2014
published13/03/2015
last modified13/03/2015
statuspublished
share statusprivate
affiliationKuvataideakatemia (Finnish Academy of Fine Arts)
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/62917/62918
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.62917
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue2. Materiality in Artistic Research
connected toRUUKKU - Studies in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
100369 FINAL PDF GENRE PICTURE 22.9 Elina Saloranta All rights reserved
98597 Neljäs pylväs Elina Saloranta All rights reserved
98595 Kolmas pylväs Elina Saloranta All rights reserved
98592 Toinen pylväs Elina Saloranta All rights reserved
98583 Ensimmäinen pylväs B Elina Saloranta All rights reserved
98580 Ensimmäinen pylväs A Elina Saloranta All rights reserved
98577 koko Videoteos laatukuvana 2.9. Elina Saloranta All rights reserved
98576 Fourth column Elina Saloranta All rights reserved
98574 Third column Elina Saloranta All rights reserved
98572 Second column Elina Saloranta All rights reserved
98570 First column B Elina Saloranta All rights reserved
98568 First column A Elina Saloranta All rights reserved
98565 Entire Genre Picture Elina Saloranta All rights reserved
98237 testi Elina Saloranta All rights reserved
98209 21 min 30 sec Elina Saloranta All rights reserved
98208 link FINNISH Elina Saloranta All rights reserved
98207 title A VIDEOWORK AS A GENRE PICTURE Elina Saloranta All rights reserved
98201 Aamu HIGH H.264 720x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98199 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98197 07 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98195 06 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98193 06 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98191 24 thumbnail 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98189 05 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98187 04 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98185 03 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98183 02 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98181 01 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98179 02 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98177 03 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98175 04 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98173 05 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98171 06 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98169 24 thumbnail 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98167 07 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98165 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98163 01 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98125 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98123 VIDEOTEOS LAATUKUVANA 2.9 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98110 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98100 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98098 VIDEOTEOS LAATUKUVANA 2.9 - copy Elina Saloranta All rights reserved
98026 Aamu Morning 21'30'' Elina Saloranta All rights reserved
97825 PDF file Elina Saloranta All rights reserved
97804 ENGLISH Elina Saloranta All rights reserved
97776 A VIDEOWORK AS A GENRE PICTURE Elina Saloranta All rights reserved
97771 FINNISH PDF Elina Saloranta All rights reserved
97462 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97429 VIDEOTEOS LAATUKUVANA 2.9 Elina Saloranta All rights reserved
97414 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97383 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97379 04 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97377 05 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97375 06 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97373 24 thumbnail 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97371 04 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97369 05 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97367 06 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97365 24 thumbnail 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97363 07 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97361 08 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97359 01 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97357 02 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97355 03 Aamu 768x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
97350 Aamu HIGH H.264 720x576 - copy Elina Saloranta All rights reserved
80291 24 thumbnail 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80284 08 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80283 07 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80282 06 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80281 05 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80280 04 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80279 03 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80278 02 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80273 01 Aamu 768x576 Elina Saloranta All rights reserved
80267 otsikko Elina Saloranta All rights reserved
80120 Aamu MEDIUM H.264 720x576 Elina Saloranta All rights reserved
80104 Aamu HIGH H.264 720x576 Elina Saloranta All rights reserved
79856 Koko teksti viitteillä Elina Saloranta All rights reserved
79847 Aamu docx Elina Saloranta All rights reserved
79552 Otsikko Elina Saloranta All rights reserved

RUUKKU portal comments: 1
Tutta Palin 13/10/2014 at 15:11

Eksposition aihe – videoteos laatukuvana – on kiinnostava. Klassiset lajityypit ovat viime aikoina tehneet paluuta taiteeseen samalla kun genrenäkökulma on palannut monialaiseen taiteentutkimukseen (ks. esim. tuoreehko Genreanalyysi. Tekstilajitutkimuksen käsikirja, toim. Vesa Heikkinen et al. 2012). Erityisen kiinnostavaa on, että lajityyppi voi ohjata näin vahvasti taiteellista työskentelyä ilman että tekijä on siitä tekoprosessin aikana tietoinen; tämän ilmiön dokumentointi tekee ekspositiosta kiinnostavan myös taiteentutkijoille eikä vain taiteellisen tutkimuksen tekijöille. Lajityypinomaisuus on hyvin ilmeistä eksposition kohteena olevassa teoksessa (Aamu, 2013), ja sikäli kysymyksenasettelu on mielekäs ja pohdinta perusteltu. Eksposition parhaisiin puoliin kuuluu myös nautittava kirjoitustapa, joka on sopusoinnussa laatukuvamaalauksen ”yläluokkaisempaa” ja pidättyvämpää varianttia (Vermeer, Metsu, Chardin) samoin kuin tekijän omaa videoteosta luonnehtivan kiireettömän tunnelman kanssa.

 

Ekspositiossa on enemmän kyse oman taiteellisen työskentelyn ja ajattelun kehittämisestä dialogissa muiden taiteilijoiden ja kirjoittajien kanssa kuin aineiston tutkimisesta missään systemaattisemmassa mielessä. Tätä prosessia adekvaatisti kuvaavan ja reflektoivan ja sen luonteelle oikeutta tekevän kirjallisen ilmaisun löytyminen on nähdäkseni eksposition tutkimuksellisesti arvokkain tulos; havainnot laatukuvasta ja siihen liitetystä idyllin käsitteestä eivät sinänsä ole tutkimuksellisesti kunnianhimoisia vaan pikemminkin melko ilmeisiä. Kirjoittajan omasta videoteoksesta ja hänen siitä käynnistämistään keskusteluista nousee esiin mielenkiintoisia sosiodynaamisia havaintoja, joissa olisi esimerkiksi sukupuolentutkimuksellista potentiaalia, mutta tätä ulottuvuutta ei kehitetä tutkimuksellisesti.

 

Lakonisen kristallisoivaan kirjoitustapaan kuuluu, että varsinaista tutkimusongelmaa ei artikuloida suoraan vaan se avautuu vähitellen. Pidin lukiessa tästä esitystavasta; teksti lähtee liikkeelle olennaisesta eli taideteoksesta eikä uuvuta teoreettisella johdannolla ennen varsinaiseen asiaan pääsemistä. Silti kirjoittaja osoittaa kohtuullista aihepiiriin liittyvän kirjallisuuden tuntemusta. Hengittävään esitystapaan sopii periaatteessa niukka viiteapparaatti, mutta ainakin idyllin käsitteestä olisin tutkimusartikkelissa kaivannut vielä kirjallisuusviittausta. Aiheesta on kirjoitettu varsinkin saksalaisella kielialueella (esim. Die Idylle. Eine Bildform im Wandel. Zwischen Hoffnung und Wirklichkeit 1750–1930, hrsg. Rolf Wedewer & Jens Christian Jensen 1986; Wirxel, Julia, Idyllen in der zeitgenössischen Kunst 2012).

 

Teksti on kaiken kaikkiaan melko esseemäinen – meikäläisistä perinteistä poikkeavaan anglosaksiseen tapaan. Totunnaisessa mielessä tieteelliseksi sitä ei oikein voi kutsua mutta vahvan itsereflektoivan otteen ansiosta tutkivaksi kyllä. Tässä tulee nyt vastaan tiedeyliopiston tutkijan sokea piste, kun ei käydä seikkaperäisesti läpi tutkimuskeskusteluja. En kuitenkaan halunnut suositella tekstin muuttamista kompromissiksi.

 

Ymmärrän, että eksposition muoto tavoittelee samaa konstailemattomuutta ja selvyyttä kuin kirjoitustapa ja tarkastelun kohteena oleva teos. Teknisen toteutuksen suhteen tämä ei osaltani kuitenkaan kokonaan toteutunut, sillä koin neljälle palstalle sommitellun tekstin hankalaksi lukea ja siirryin nopeasti tekstin tulostamisen ja tulosteesta lukemisen vaihtoehtoon.

comments: 1 (last entry by Susanna Helke - 13/10/2014 at 15:15)
Susanna Helke 13/10/2014 at 15:15

Taiteellisena tutkimuksena Elina Salorannan esseen kokonaisuus on kiinnostava. Kirjoittaja kuvaa teoksensa elävästi ja kiinnittää ajattelunsa taiteellisen teoksen konkretiaan. Kysymykset nousevat oikeasta suunnasta ja essee ilmaisee mielekkäällä tavalla taiteellisessa tutkimuksessa oleellista tarvetta asemoida kirjoittaja tekijäksi. Prosessi on auki erilaisille keskusteluille ja interventioille, joka hienolla tavalla rikkoo akateemisen kirjoittamisen perinnettä.

 

Tekijä-tutkija Saloranta kontekstoi itsensä sekä oman teoksensa kysymyksenasetteluun että taidehistorialliseen jatkumoon. Hän ottaa historiallisen kuvataiteen muodon, laatukuvan, rinnastuskohdaksi omalle teokselleen. Tämä on kiinnostava, vaikkakin hieman staattinen asetelma. Aloin vääjäämättä lukijana pohtia, minne laajemman taiteellisen tutkimuksen kysymyksenasettelu voi tekijä-tutkijaa lopulta viedä. Millaisin teoksin hän tulee asetelmaansa haastamaan, miten kirjoituksen muodon saava reflektointi tätä haastetta kuvaa? Millaista uutta tulkintaa tavastamme katsoa arkea, perhettä, idylliä, kuvaa perheestä – tai laatukuvaa perheestä - tutkimus voisi sysätä liikkeelle? Saloranta ehkä tietoisesti ylittää kaiken sen jännitteisen, ladatun ja – uskaltaisin sanoa yhteiskunnallisen ja poliittisen – jota asetelma kantaa mukanaan. Laatukuvan historiaa ja historiallista kontekstia voisi olla kiinnostava avata myös muusta kuin annetusta, taidehistoriallisen kaanonin ja esteettis-historiallisen luokittelun näkökulmasta. Mitä nämä laatukuvat olivat, kenen katsetta ja kenen katsottavaksi tätä hiljaisten naisten arkea tuotettiin? Niin sanotun “arjen”, “tavallisen”, “köyhän” , “naisen”, “villin” tai muilla tavoilla “toisen” ylevöittävä, estetisoiva tai romantisoiva kuvaus kun on taiteen historian tärkeä juonne muun muassa juuri laatukuvasta aina valokuvadokumentarismin kultakaudelle ja monissa muodoissa aina tämän päivän representaatioihin asti. 

 

Saloranta haluaa irroittaa itsensä “dokumentaarisuudesta”, mutta tämä edellyttäsi hieman tarkempaa avaamista siitä, mitä hän dokumentaarisuudella tässä yhteydessä tarkoittaa. Irtiotto tapahtuu jostakin, jota ei ole avattu ja ymmärretty muuna kuin tallenteena.  

 

Joissakin kohdissa interventioiden todellinen anti jäi tekstin kannalta hieman ohueksi. Esimerkiksi kesäkoulun keskustelut ja palaute tuntui ulkopuoliselle merkityksettömältä ja kommenttien raportoinnin merkitys tässä kyseisessä esseessä jäi minulle lukijana epäselväksi. 

 

Salorannan esseen vahvuus on tavassa, jolla kirjoittaja asemoi itsensä taitelijana. Kirjoittaja kuvaa teoksensa taidokkaasti, elävästi ja mieleenpainuvasti. Tekstin kokonaiskaari tuntuu lukijasta harmoniselta, lukiessa kokee pohtivansa kysymyksenasettelua taiteen kokemisen kontektissa, ei ulkopuolelta, kuten usein taiteen teoriaa lukiessaan. Tekstissä on esimerkillistä voimaa juuri taiteellisen tutkimuksen piirissä. 

 

Ongelmat liittyvät problematisoinnin varovaisuuteen. Olen kuvannut edellä jonkinasteisena ongelmana tutkimusasetelman staattisuuden. Tekijä-tutkija rinnastaa oman teoksensa historiallisen laatukuvan perinteeseen, ja antaa teoksessaan uuden muodon ja uuden merkityksen arjen idylleille oman aikamme kuvaston ja nykytaiteen kieliopin avulla. Lienee tutkimuksen jatkon ja laajemman avauksen mittainen asia pohtia, millaisiin muihin kuin esteettisiin merkityksiin laatukuvan ja arkisten idyllien tulkinta voisi avautua. Voisi kuitenkin olla mielekästä, että myös tässä esseessä ilmenisi uusi haaste kirjoittajalle. Mitä tekijä oikeastaan uudenlaisilla “laatukuvillaan” ja arjen idyllin tulkinnoillaan haluaa tehdä näkyväksi?

Comments are only available for registered users.