Exposition

Tactile Resonance in Art (2014)

Arild Berg

About this exposition

en
Materiality concerns the relationship between humans and the physical world. This study explores the relationship between materiality and material-based art through an art project created together with nurses working in a ward for elderly patients in a mental health care facility. In this study, the material physicality activated the bodily senses and unlocked the memories of the participants. The materialization of the art objects was related to communication both in art-based research methods and in the hospital practice by contributing in a special way to the dialogue with sensory presence and tactile resonance.

sv
Materialitet rör förhållandet mellan människan och den fysiska världen. Denna studie undersöker relationen mellan materialitet och materialbaserad konst genom ett konstprojekt skapat tillsammans med sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning för äldre patienter på ett mental vårdinrättning. I denna studie aktiverade materialet det fysiska, de kroppsliga avkänningar och det aktiverade deltakarnas minnen. Materialisering av konstobjekten var relaterad till kommunikation i konstbaserade forskningsmetoder och i sjukhuspraktiken genom att tillföra på ett speciellt sätt till dialog med sensorisk närvaro och taktil resonans.
typeresearch exposition
date02/02/2014
published13/10/2014
last modified13/10/2014
statuspublished
share statusprivate
affiliationAalto University, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
licenseAll rights reserved
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/63379/63380
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.63379
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue2. Materiality in Artistic Research
connected toRUUKKU - Studies in Artistic Research


Simple Media

id name copyright license
85932 Berg_Stone_onStone Arild Berg All rights reserved
85920 IMG_2685b hospital corridor with images Arild Berg All rights reserved
85918 figure light therapy room Arild Berg All rights reserved
80433 artistic research material based art 10 Arild Berg All rights reserved
80426 artistic research material based art 9 Arild Berg All rights reserved
80419 artistic research material based art 9 Arild Berg All rights reserved
80108 artistic research material based art 7 Arild Berg All rights reserved
63644 light therapy room Arild Berg All rights reserved
63619 6 arctic border detail e Arild Berg All rights reserved
63618 5 arctic border detail d Aril All rights reserved
63617 4 arctic border detail c Arild Berg All rights reserved
63616 3 arctic border detail b Arild Berg All rights reserved
63615 2 arctic border detail a Arild Berg All rights reserved
63611 Arctic Border Arild Berg All rights reserved
63606 Berg_Stone_onStone Dynna, "2012), Editor, Kunsthåndverk All rights reserved
63604 8 Lucid Moment Arild Berg All rights reserved
63603 7 detail Lucid Moment Arild Berg All rights reserved
63600 6 Cloud Layers ari All rights reserved
63599 5 White Cloud and Cloud Layers Arild Berg All rights reserved
63598 4 detail 2 White Cloud a All rights reserved
63597 3 White Cloud b Arild Berg All rights reserved
63595 2 detail White Cloud Arild Berg All rights reserved
63592 1 White cloud a Arild Berg All rights reserved
63590 4 detail 2 White Cloud Arild Berg All rights reserved
63579 Lysbilde5 Arild Berg All rights reserved
63576 Lysbilde3 Arild Berg All rights reserved
63575 Lysbilde2 Arild Berg All rights reserved
63574 Lysbilde1 Arild Berg All rights reserved
63566 Arctic Border a simultaneous touch Arild Berg 2014 Arild Berg All rights reserved

RUUKKU portal comments: 2
Comments are only available for registered users.