Exposition

Reclamation : Exposing Coal Seams and Appalachian Fatalism with Digital Apparatuses (2020)

Ernie Roby-Tomic
Ernie Williams-Roby

About this exposition

en
The mountainous geography of Appalachia has been shaped by the coal industry since the post-Civil War Reconstruction Era of the United States. Mountaintop Removal (MTR) is a controversial and highly destructive surface-mining method flattening the mountains of Appalachian since the 1970s. The rise in massive energy consumption correlated to consumer electronics, automation, and technocratic neoliberalism have irrevocably flattened the surface and culture of Appalachia. Reclamation is the final act in MTR mining in which the mine operator is obligated to ecologically restore the land. Where MTR sites were once hidden away, and even photographing them is considered an act of trespassing, today I can bear witness to the destruction of the mountain topology by connecting to Google's Earth (not to be confused with earth-Earth). Despite the remote locations and inaccessibility of the sites, the data is particularly rich due to the economical advantages of mapping the region for the coal industry. In this exposition, I make my own reclamation as one in the generation born after the boom of coal production and its inevitable decline. I am reclaiming the 3D geospatial data of MTR and mining disaster sites, extracted from the servers of Google Earth. I recontextualize these geospatial assets to compose a visual prosopography of those surfaces.

no
Den fjellrike geografien til Appalachia har blitt formet av kullindustrien siden USAs gjenoppbyggingstid etter borgerkrig. Fjelltoppfjerning (MTR) er en kontroversiell og svært ødeleggende metoden for overflateutvinning som har flatet fjellene i Appalachian siden 1970-tallet. Etter hvert som etterspørselen etter strøm og stålproduksjon økte over hele verden, ble fjellene sprengt og flatgjort med dynamitt og tungt maskineri. Siden 1970-tallet det enorme energiforbruket med økningen av forbrukerelektronikk, automatisering og teknokratisk nyliberalisme har ugjenkallelig un-formet den geografiske huden til Appalachia og med den, menneskene som lever på dets rynkene. Gjenvinning er den endelige handlingen i MTR-gruvedrift der gruveoperatøren er pålagt å økologisk gjenopprette landet. Er skipet til Theseus det samme skipet hvis du bare bygger buen samlet fra beinene til mannskapet? Fjellene kan ikke returneres etter å ha blitt herjet og dyttet ned i dalen. Der nettstedene for fjerning av fjelltopp en gang var gjemt bort fra utsikten over motorveien og til og med å fotografere dem ble betraktet som en trespassing, kan jeg i dag vitne til ødeleggelsen av fjelltopologien ved å koble meg selv via nettverket, gjennom Googles jord. Geografisk informasjonsdata (GIS) og lysdeteksjon og rangering (LiDAR) skanner topologisering av et tredimensjonalt dyneteppe over fjellens komprimerte lag med død karbon. Til tross for deres fjerne steder og utilgjengelighet, er datamaterialet her spesielt rikt på grunn av fordelene med å kartlegge et slikt område i bransjen. I denne utstillingen gjør jeg min egen gjenvinning som en del av en generasjon appalacher født etter oppsvinget av kullproduksjonen og dens uunngåelige nedgang. Jeg gjenvinner 3D geospatial data fra MTR og gruvedrift katastrofe nettsteder hentet fra serverne på Google Earth for å fortelle historiene om katastrofe og fatalisme som ble spilt gjennom på stadiene i familie, karriere og industri. Jeg rekontekstualiserer disse geospatiale eiendelene for å komponere en visuell prosopografi med disse overflatene. Jeg reflekterer over hvordan jeg slapp unna skjebnen min, født i kullfeltene i West Virginia.
typeresearch exposition
keywordsextraction, art, digital, virtual reality, VR, intaglio, relief, printmaking, mining, coalmining, Appalachia, Appalachian Studies, visual art, traditional art, interdisciplinary, 3D scanning, 3D models, environmental, ecoritical, artwork, artistic research, digital fabrication, Conceptual art, research, west virginia, electracy, autobiography
date28/11/2019
published14/10/2020
last modified14/10/2020
statuspublished
share statusprivate
copyrightAaron Williams
licenseCC BY-NC-ND
languageAmerican English
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/748182/748183
doihttps://doi.org/10.22501/vis.748182
published inVIS - Nordic Journal for Artistic Research
portal issue4. VIS Issue 4
external linkwww.ernieroby.com


Simple Media

id name copyright license
750965 When the Poplar Tree Struck the Sago Mine Ernie Williams-Roby All rights reserved
751002 Finnskogen Ernie Williams-Roby All rights reserved
777817 greenbank (C) Aaron Williams All rights reserved
778055 jumper_html (C) Aaron Williams All rights reserved
780891 10615_eightbit~2 (C) Aaron Williams All rights reserved
780892 12691_eightbit4 (C) Aaron Williams All rights reserved
780893 9573_eightbit~2 (C) Aaron Williams All rights reserved
780894 12685_eightbit2 (C) Aaron Williams All rights reserved
780896 stripe_mine_bits (C) Aaron Williams All rights reserved
780903 10615_eightbit~2 (C) Aaron Williams All rights reserved
790093 Frame Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790135 When the Poplar Tree Struck the Sago Mine Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790532 border_control Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790563 Block_Quotes Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790564 Body_Text Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790589 footnote_template Aaron "Ernie" Williams Public domain
790650 Greenbank Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790727 Alternating Coal Currents Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790742 text_template Aaron "Ernie" Williams Public domain
790790 2019-07-02_14h26_03 Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790808 orbz Aaron "Ernie" Williams Public domain
790868 Surface Mining - Kayford Mountain Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790888 Auzelle_Reading Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790890 Auzelle_Reading Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790900 whernie Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790904 CNC_Process Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
790910 Surface Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
824079 Verticality Icon Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
824080 Verticality Icon Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
824086 Raster Steps for Laser Engraving Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824091 Step 1 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824092 Step 2 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824093 Step 3 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824094 Step 4 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824095 Step 4 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824096 Step 5 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824105 kford_tile Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824139 plate Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824145 Plate2 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824148 plate_3 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824465 Sun_Time Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
824643 the ants go marching Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
825805 surface_gif_transp Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
825813 surface_embossment Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
825820 top_banner Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
825835 Coal workers pneumoconiosis - Anthracosilicosis Yale Rosen CC BY-SA
825859 ernie_mtr_1 Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
897264 pause_button Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
897265 button_pause Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
897266 button_play Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
900869 floating_head_Ernie Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
902264 Outdoor_Living Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
902266 background_cone Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
903578 kayford_background_formatted Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
903617 frame_right Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
905576 gbt_icon Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
914108 orb_well Aaron "Ernie" Williams-Roby Public domain
997888 canary2 Ernie Roby-Tomic All rights reserved
1015936 Majora's Moon Over Greenbank [Appalachian Fatalism] Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
1015937 Ernie Performs Billy Edd Wheeler - Coal Tattoo Billy Edd Wheeler All rights reserved
1015939 Energy Extraction - Nashville Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
1015944 Energy Extraction Ernie Williams-Roby All rights reserved
1015948 surfaceminingmp4 Ernie Williams-Roby All rights reserved
1015949 Energy Extraction - Nashville Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
1015938 Naizmenične struje uglja | Alternating Coal Currents Aaron "Ernie" Williams All rights reserved
1015940 Finnskogen ©Aaron Williams All rights reserved
1015941 surface_mining_intaglio Ernie Williams-Roby All rights reserved
1015942 Finnskogen ©Aaron Williams All rights reserved
1015943 surface_mining_intaglio Ernie Williams-Roby All rights reserved
1015945 surface_mining_intaglio Ernie Williams-Roby All rights reserved
1015946 Subtractive Manufacturing Aaron "Ernie" Williams-Roby All rights reserved
1015947 surface_mining_intaglio Ernie Williams-Roby All rights reserved
1015950 surface_mining_intaglio Ernie Williams-Roby All rights reserved

Comments are only available for registered users.