Exposition

Kotini joki – Betoniin piirtyvä hiljainen vastarinta ja vastarinnan performatiiviset ulottuvuudet (2021)

Mari Mäkiranta

About this exposition

Tutkimusekspositioni keskiössä ovat pohjoisen jokialueilla toimivan aktivistiryhmän voimalaitoksen betonisiin ja alumiinisiin seiniin vuosina 2019–2020 maalamat, joen valjastamista kritikoivat kirjoitukset ja kuvat sekä erityisesti niiden poistamiseen liittyvä prosessi. Maalausten – erityisesti niiden jättämien tahrojen ja poistojälkien – pohjalta rakentamissani valokuva- ja videoteoksissa vuorottelevat melu ja merkityksistä tiheä hiljaisuus. Voimalaitosmiljööseen tehdyt maalaukset kehottavat ja vaativat, kamppailevat alisteisten tai marginaaliin jäävien ryhmien, luonnonsuojelijoiden ja kala-aktivistien rinnalla pohjoisen jokien käyttötarkoituksista ja luontoarvoista. Maalausten signaali asettuu poikkiteloin hallitsevien sääntöjen, energiayhtiöiden intressien ja yhteiskunnallisten järjestysten kanssa. Myös valokuva- ja videoteokseni kantavat mukanaan kamppailuja – ironisia kannanottoja ja merkitseviä muotoja siitä materiaalisesta semiosiksesta, jossa kuvat ja kirjoitukset muokkaantuvat kerroksiksi, pinnoiksi, umpeen maalatuiksi ja poispestyiksi, hauraiksi ja huokoisiksi vastarinnan signaaleiksi. Valokuvateokseni (Virtaavaa 2020; Sulava maali 1-8 2020; (Epäonnistunut)) Lohitapetti 2020) ovat merkitsevän muodon näkemistä siinä, missä toinen näkee töhryn, lian tai sotkun. Videoteokseni (Siivouspäivä 1–3, 2020) ovat saaneet inspiraationsa jokiaktivisteille annetusta kehotuksesta siivota jälkensä. Siivoaminen – kuten myös taideaktivismin harjoittelu – on videoteoksissani osa performatiivista prosessia, jossa sitoudun kulttuurisiin toistokäytänteisiin, kuten ”oikein” tekemiseen, mutta jossa jää tilaa myös toistokäytänteiden ironiselle haltuunotolle, leikille ja liioittelulle. Luonnonympäristö, valjastettu joki, on täynnä ristiriitaisia merkityksiä: hiljaisuutta ja melua, ihmisen rakentamaa infrastruktuuria ja ”koskematonta” luontoa. Betoniin maalatut kirjoitukset ja kuvat ovat nekin konfliktisia – huokoisia ja hauraita, metelöiviä, hiljaisia. Hiljainen vastarinta ei kuitenkaan taivu kahtiajakoihin, aivan kuten ympäröivä pohjoinen luontokaan ei näyttäydy vastakohtaisuuksina. Kuten Veli-Pekka Lehtola ja Outi Autti (2019) kirjoittavat, hiljaisen vastarinnan tekojen motiivit vaihtelevat. Paikoin vastarinta jää pimentoon, ja aika ajoin sen signaalit on määrä tulla kuulluiksi ja nähdyiksi.
typeresearch exposition
keywordsartistic research, performativity, PHOTOGRAPHY, VIDEO, resistance, artivism, politics
date28/06/2020
published08/03/2021
last modified08/03/2021
statuspublished
share statusprivate
affiliationUniversity of Lapland
copyrightMari Mäkiranta
licenseCC BY-NC-ND
urlhttps://www.researchcatalogue.net/view/941545/941546/0/4628
doihttps://doi.org/10.22501/ruu.941545
published inRUUKKU - Studies in Artistic Research
portal issue15. Slowness and Silence, Inertia and Tranquility


Simple Media

id name copyright license
941572 Hiljainen vastarinta_Ruukku_Mari_21062020 Mari Mäkiranta All rights reserved
941573 0004 Mari Mäkiranta All rights reserved
941574 0003 Mari Mäkiranta All rights reserved
941575 0007 Mari Mäkiranta All rights reserved
941576 0005 Mari Mäkiranta All rights reserved
941577 0006 Mari Mäkiranta All rights reserved
941578 0008 Mari Mäkiranta All rights reserved
941579 0002 Mari Mäkiranta All rights reserved
941580 0001 Mari Mäkiranta All rights reserved
941648 Nimeton Mari Mäkiranta All rights reserved
941666 (Epaonnistunut) lohitapetti Mari Mäkiranta All rights reserved
941669 Sulava maali_1 Mari Mäkiranta All rights reserved
941670 Sulava maali_2 Mari Mäkiranta All rights reserved
941671 Sulava maali_3 Mari Mäkiranta All rights reserved
941672 Sulava maali_4 Mari Mäkiranta All rights reserved
941673 Sulava maali_5 Mari Mäkiranta All rights reserved
941674 Sulava maali_6 Mari Mäkiranta All rights reserved
941675 Sulava maali_7 Mari Mäkiranta All rights reserved
941676 Sulava maali_8 Mari Mäkiranta All rights reserved
941690 Siivouspäivä 1 Mari Mäkiranta All rights reserved
941693 Siivouspaivä 1 Mari Mäkiranta All rights reserved
941695 Siivouspaiva 1 Mari Mäkiranta All rights reserved
941703 Siivouspaiva 2 Mari Mäkiranta All rights reserved
941706 Siivouspaiva 2 Mari Mäkiranta All rights reserved
941708 Siivouspaiva 3 Mari Mäkiranta All rights reserved
1070476 (Epäonnistunut) lohitapetti Mari Mäkiranta All rights reserved
1070496 (Epäonnistunut) lohitapetti Mari Mäkiranta All rights reserved
1070536 Tarra Mari Mäkiranta All rights reserved

Comments are only available for registered users.