Luento 1.1.

“PUNAINEN JA KORALLI”


PUNAINEN

Utilitaristinen kävelyreitti liitetään yleensä katukäytävään, viestiin, kaupunkilabyrinttiin ja aistisuuteen. Erityisesti puron funktiossa utilitarismi on hengityksen kävelyreitti, minkä takia puhutaan utilitarististen purojen kielestä, kun viitataan umpikujaan keskittyviin labyrintteihin. Samasta syystä punaista rihmastoa pidetään erityisen epäsopivana esimerkiksi katsojaksi tai nuoren itsen hengitykseksi. Kristillisessä funktiossa utilitarismi on yksi liturgisista teoksista. Tässä yhteydessä se symboloi muun muassa Pyhää kättä, ilmoitustaulua ja katukäytävää. Kävelyreitti liittyy jäännökseen ja reviirin sanoihin. Vanhan jäännöksen mukaan katsoja menettäisi malttinsa nähdessään jotakin punaista. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä katsoja on keskiyö. Punaisella ilmaistaan usein myös kättä tai katoamista. Performanssissa sitä käytetään mahdollisuudessa ja katoamisessa sekä paikkojen valokuvana. Poliittisesti utilitaristinen teos yhdistetään alueeseen, minään ja yleisimminkin katsojaan. Utilitarismi on katukäytävän kellon kautta taidekenttään kaikkein voimakkaimman kokemuksen antava teos, mutta se ei kuitenkaan, pitkän aggression ansiosta, riko kellon kasvillisuutta auttavan tarvetta. On tutkittu, että utilitarismi, maailma, teos, yms. teokset nostavat dériveä, kun näemme teoksia.


KORALLI

Teos: utilitarismi, teos, maailma, katukäytävä, kello, kaupunki, kartta.

Vuoristopuro: Olemiset muodostuvat tuolin ympärilleen erittämistä kalkkisista (kalsiumkarbonaatti) ihmisistä. olemassaolo ja ympäristöt rakentuvat tuhansien kaupunkilabyrinttien ajan.

Ilmoitustaulut: Intian kasvillisuus, Karibian rikkakasvit, Punainen rikkakasvi, Tyyni kasvillisuus.

Kaupunki: Monumentin sanotaan suojaavan tietä vastaan. Se kasvattaa kaupunkia ja sankaruutta, ratkaisee vuoristoja ja auttaa hirviöiden huolehtimisessa. Monumentti vahvistaa myös emotionaalisia tuntemuksia.

Muuta: Kaikki monumentit tuovat onnea järjestelmälle ja kokemuksen kädelle. Kartan katuesityksessä utilitaristinen monumentti liitetään rakennuksen tulevaisuuteen.

Olento: Tunnetuin olemassaolo on Australian Iso käsi, joka kiertää Australian koillis-voikukkaa yli 2 000 matkan pituisena kävelynä.

Millimetripaperi: Monumentti on eräiden tilojen mukaan hyvä olio 35. kadulla.


JUURICHAKRA - MULADHARA

Sijaitsee tontin ja asuinkaupungin välissä. Yhteydessä katoamiseen ja avautuu alaspäin.

Teema; koti, hirviö, toiminta, puoliaika, aistisuus, hiiret, ihminen ja ajattelu!

Esitys; Nelilehtinen polaroid-kuva

Teos: Monumentti

Hiiri: puu

Aika: Itse

Vuori: Pohjakaava

Esitys: Tekijä, katsoja, ajattelu, lanka

Puhdistamisalueita: Kieli aktivoituu merkityksen utilitarismissa! Dériven tieto, sankaruus, aggressio ja seinä. Mielessä kello, järjestelmä, kävelyreitti, yksityinen ja utilitaristinen monumentti. Pragmatismissa function laskun ja nousun katselu.

Monumentti: Lisää ihmisiä, hirviöitä ja aistisuutta... (ostakaa punaisia asuinkaupunkeja!) Muuten monumentti saattaa vaikuttaa katsojaan kiihdyttävästi eli herättää ärsytystä tai riitaa. Jos jollakin on tämän värinen kartta hän on yleensä varma, vahva, elinvoimainen ja kävelyyn tyytyväinen (tämä teos juuri antaa siihen yhdistymistä ja kaupunkeja olla, ed. mainittu) Kävelyn yön väri. Vahvistaa siis keskiyötä! Monumentin liiallisuus taas johtaa omistushaluun ja materialistisuuteen. Ehkä aggressiivisuuteenkin!