Hösten 2017, mellan två av Mönster och möjligheter-projektets laborationsperioder, skedde avhandlingens andra undersökning. Jag tog då med mig några av det första delprojektets frågeställningar in i en extern uppsättning av operan Under en kvinnas hjärta. De erfarenheter, insikter, verktyg och förhållningssätt som Mönster och möjligheter-projektet dittills genererat använde jag i mitt arbete med rollen. Jag sökte också efter sätt att vidga mitt konstnärliga handlingsutrymme som gäst vid en operainstitution.


Denna del av avhandlingen börjar som du kan se med en text-pdf. Eftersom det konstnärliga material jag använde mig av i utforskandet var en nyskriven opera behövs en beskrivning av verket innan jag går in på kunskapandet. Under text-pdf:en ligger en film och ett klaverutdrag. Det enklaste sättet att ta del av materialet är att klicka på text-pdf:en här nedanför och börja läsa. När det är tänkt att du ska ta del av filmen och klaverutdraget dyker det upp klickbara länkar i texten. Dessa länkar leder till sidor där endast den resurs som är aktuell ligger. Högerklicka och välj ”öppna i ny flik”. När du har tittat klart kan du stänga fliken och fortsätta läsa i text-pdf:en. Du kan också välja att klicka på resurserna på denna expositionssida.