Vad roligt att du vill ta del av det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) Släpp sångarna loss! Framöver kommer jag att använda ordet avhandling för enkelhets skull. Avhandlingen bygger på fyra konstnärliga undersökningar:

    •    Mönster och möjligheter

    •    Under en kvinnas hjärta 

    •    Sångernas sång

    •    Interaktion och intimitet

Dessa undersökningar har mynnat ut i forskningsföreställningar, filmer, text, klaverutdrag och fotodokumentation som jag har samlat här i en så kallad exposition.


Denna exposition har sex delar:

    •    På expositionssida 1 ligger en prolog och en kontextualiserande text om

                forskningsprojektet.

    •    På expositionssidorna 2-5 presenteras undersökningarna i tur och ordning.

    •    På expositionssida 6 finns en avslutande reflektion, en epilog, mitt tack,  

                sammanfattningar på svenska och engelska, samt referenser.

Eftersom varje undersökning bygger på de föregående rekommenderar jag att ta del av materialet i den ordning som det presenteras.

 

För den som föredrar att läsa analogt finns avhandlingstexten också i bokform, utgiven 2023 på Gidlunds förlag (ISBN 978-91-7844-516-5). Men här i denna exposition finns allt material samlat på ett ställe.

 

Jag kommer att guida dig så tydligt jag kan genom avhandlingens olika delar. Välkommen att stiga in genom att trycka på pilen här nedanför!